Analytics: Disse fordelene kan produksjonsvirksomheter oppnå

Hva er fordelene med Analytics? Hvordan kommer man i gang, og hva skal man tenke på før man starter, som produksjonsbedrift? Les rådene fra DXCs analyseekspert Henrik Borg.

Henrik Borg er ansvarlig for Digital Solutions i DXC, og ekspert på dataanalyse. Under gir han sine råd for hvordan man lykkes med å bruke Analytics, dataanalyse, i produksjonsindustrien.

For tiden er det høykonjunktur innen produksjonsindustrien. For mange bedrifter er de største utfordringene mangel på produksjonskapasitet og vanskeligheter med å levere nok – klassiske utfordringer når det er høykonjunktur.

Men aktivitetene for å møte disse utfordringene må veies opp ned hva som hender når konjunkturen flater ut eller faller til lavkonjunktur.

Samtidig foregår det en transformasjon i bransjen der produkter erstattes av tjenester, man går over til å selge produktet som tjenester – såkalt servitization. Det er også blitt vanligere å selge direkte til kundene via showrom og ehandel. Derfor er det utfordrende å velge riktig strategi for fremtiden innen produksjonsindustrien.

Skal man bedre forutsetningene for å lykkes, undersøker mange produksjonsbedrifter hvilke muligheter Analytics gir. Det kan for eksempel dreie seg om å effektivisere produksjon gjennom bedre målinger kombinert med bruk av kunstig intelligens (AI) og Machine Learning.

Fordelene for produksjonsindustrien

– Analytics kan bidra til at man gir bedre kundeopplevelse, øker produktiviteten, samt effektiviserer interne prosesser og bedrer beslutningsgrunnlaget. Dessuten kan Analytics danne grunnlaget for at man utvikler nye forretningsmodeller, forteller dataanalyseekspert Henrik Borg i DXC.

Under ramser han opp tre fordeler Analytics kan gi:

 • Forbedre effektiviteten internt
  Undersøk hvordan bedriften kan bli mer effektiv. Det kan handle om alt fra forebyggende vedlikehold og effektiv produksjon til innkjøpsprosesser og logistikk. Reduser svinnet så mye som mulig for å optimalisere det som gir mest Verdi. Gjennom å effektivisere ens prosesser, kan man redusere manuelt og tidkrevende arbeid.
 • Optimaliser effektiviteten eksternt
  Skaff deg innsikt i hvordan selskapet kan bruke sin kundedata for å forbedre kundeopplevelsen. Derigjennom er det også mulig å øke salget.
 • Kapitalisere på selskapets data
  Start med å jobbe tingenes internett og Big Data for å kapitalisere på dataene som finnes i selskapet. Forsøk å se nye muligheter og forretningsmodeller. Kanskje du kan selge tjenester i stedet for produkter.

Les også: Big Data gjør produksjonsindustrien smartere.

Slik kommer du i gang med Analytics

Analyseeksperten anbefaler at man starter med å undersøke sitt eget selskap for å få en forståelse for hvilke utfordringer som finnes. Man trenger også å få på plass en datamodell som kan håndtere data fra ulike kilder.

– Start med å identifisere hvor man er på modenhetsskalaene. Er selskapet reaktivt eller proaktivt? Dette må avdekkes før du setter i gang. Ellers kan det bli vanskelig å starte med å ta i bruk innovativ teknologi, understreker Borg.

Han tilføyer at det handler om å skape en bevissthet rundt Analytics-nytten og hvilke bruksområder man ser for seg. Det første skrittet kan være å få på plass på løsninger for styring og oppfølging av selskapet.

– Når man har de grunnleggende delene på plass, skal man gi flere ansatte tilgang til informasjon for å forbedre virksomheten og øke konkurransekraften. På dette stadiet kan fokus være på intern effektivisering eller forbedret kundeopplevelse, fortsetter Borg.

Tre råd fra Analytics-eksperten:

 • Gjør en grundig forstudie. Hvis ikke, er det stor risiko for at man drar på seg høye kostnader fordi man trenger å forbedre prosjektet i etterkant. Gjør deretter en «proof of concept,» for å sikre at prosjektet har livets rett, og at man kan hente og realisere gevinster, før man går i gang.
 • Arbeid prosessorientert. Tenk helhetlig, ha en fornuftig tempo og legg vekt på det som gir størst effekt.
 • Del opp arbeidet i passelige porsjoner og gjennomfør prosjektet trinnvis. Hvis ikke risikerer du at organisasjonen taper fart og motivasjon.

Unngå disse fallgruvene

Borg mener at det er vanlig at man følger opp på for mange målepunkter internt, og at produksjonsbedrifter unnlater å følge med på omverdenen.

– Mange selskaper har alt for mange målepunkter, samt at de måler på ting som ikke henger sammen. Da får man “informasjonsøyer”, forklarer analyseeksperten.

– En annen vanlig feil er at man undersøker verden utenfor bedriften. Jo mer strategisk man vil arbeide, desto viktigere blir det å overvåke omverdenen: Hvilken posisjon har man på markedet? Mister man markedsandeler? Hva skal vi gjøre for å henge med? Hvordan er markedet for ens produkter ute i den store verden? Det er spørsmål man må stille, fortsetter Borg.

Bygger du dine beslutninger på data eller magefølelse?

Styrk konkurranseevnen gjennom unike kundeopplevelser

Si din mening

*