Analytics: Disse fordelene kan detaljhandelen oppnå

Konkurransen innen retail er hard og fokus på kundeopplevelse har aldri vært større. For å tiltrekke seg nye kunder og beholde de gamle, må man være ett skritt foran konkurrentene. Her kan Analytics være til stor hjelp.

Skal man lykkes innen handelsbransjen må man ha fokus på kundene og gi personlig service. Du må vite hvem som er dine kunder, hva de foretrekker og hvordan handlemønsteret ser ut. Her er Analytics til god hjelp. Vi har tatt en prat med DXCs Analytics-ekspert Henrik Borg for å finne ut hva man kan oppnå.

Hvilke fordeler gir Analytics i detaljhandelen

– Mange handelsbedrifter har få ressurser når det kommer til Analytics. Derfor må man arbeide smartere for å bli mer treffsikker og effektiv. Med Analytics legger man grunnlaget for å gi en konkurransekraftig kundeopplevelse, mer lojale kunder noe som i siste instans gir bedre resultat, starter Henrik Borg, ansvarlig for Digital Solutions i DXC, og ekspert på dataanalyse.

Bli virkelig godt kjent med dine kunder

Utnytter du mulighetene i Analytics, kan du få en inngående kjennskap til dine kunder. Det gjør det mulig å gi en skreddersydd, personlig kundeopplevelse, bli mer treffsikker og bygge sterkere lojalitet.

Øk salget

Analytics kan hjelpe deg med å øke salget. Ved å bruke Analytics på handlekurven, kan du undersøke hva kundene handler og utvikle algoritmer om spår fremtidige kjøp.

Bli mer effektiv internt

Ved hjelp av Analytics kan man også bedre effektiviteten internt i selskapet. Det kan være å få på plass mer effektive prosesser, reduserer svinn, hindrer nasking og tyverier, lagersvinn og tap i forbindelse med salg.

Slik kommer du i gang med Analytics

Det kan være krevende å komme i gang med Analytics om man har store mengder med ustrukturerte data i mange ulike systemer (og som kanskje har flere år på baken). Men det går.

– Det første skrittet er et prøveprosjekt. Finn ut hvor dataene som gir informasjon ligger. Har man mange manuelle prosesser, er første skritt å forbedre den interne effektiviteten. Ofte er det data i selskapet, men hva kan den brukes til? Tilgjengeliggjør dataene og se hva de kan brukes til på utvalgte områder. Innen retail er det for eksempel smart å analysere salget og bli bedre kjent med kundene, fortsetter Borg.

Tre råd fra Analytics-eksperten

Under følger Borgs tre beste råd til handelsbedrifter som vil begynne med Analytics.

– For det første: gjør en grundig forstudie. Hvis ikke, er det stor risiko for at man drar på seg høye kostnader fordi man trenger å forbedre prosjektet i etterkant. Gjør deretter en «proof of concept,» for å sikre at prosjektet har livets rett, og at man kan hente og realisere gevinster, før man går i gang. Man bør også ha klart for seg hva målet med Analytics er, sier Borg og fortsetter:

– Dernest, arbeid prosessorientert. Tenk helhetlig, ha en fornuftig tempo og legg vekt på det som gir størst effekt.

– Til sist, del opp arbeidet i passelige porsjoner og gjennomfør prosjektet trinnvis. Hvis ikke risikerer du at organisasjonen taper fart og motivasjon, slutter Borg.

Les også: Slik møter du kundene digitalt

Si din mening

*