Slik produserer du bærekraftige matvarer – fra start til slutt

Bærekraftig matvareproduksjon stiller krav til blant annet sporbarhet og prosesskontroll gjennom hele verdikjeden. En moderne ERP-løsning gir deg oversikt og kan automatisere en lang rekke av oppgavene.

Bærekraftige matvarer: Stadig flere forbrukere, butikkjeder og forretningspartnere etterspør bærekraftige matvarer med vekt på rettferdig handel, økologi og minimalt ressursbruk. Og mange vil betale ekstra for denne bærekraften.

Det gir nye muligheter på et marked som tradisjonelt har vektlagt pris, kvalitet og likhet.

Bærekraftige matvarer stiller imidlertid krav om bedre dokumentasjon, kontroll og ressursbesparelse, eller alle tre elementer.

– Det er en fordel hvis ditt forretningssystem understøtter automatisering av prosessene gjennom hele verdikjeden. Dels fordi man sparer tid og ressurser, dels for å sikre at blant annet prosessdokumentasjon og leverandørkontroll alltid er på plass, sier Benny Jepsen, ekspert på prosessindustrien i DXC.

Bærekraftige varer starter hos råvareprodusenten

Råvarene er grunnlaget for om et sluttprodukt kan kalles bæredyktighet eller ikke.

– Hvis du selger økologisk “fair trade”-kaffe, bør man være sikker på at produktet lever opp til det man lover forbrukerne. Om det kommer frem at det jobber barn på kaffeplantasjen, som i tillegg sprøyter kaffebuskene med pesticider, da har man et alvorlig forklaringsproblem overfor kundene, fortsetter Jepsen.

Oppfyll kundenes behov for kvalitet og gjennomsiktighet.

– Slike problemer unngår man ved å kontrollere og revidere plantasjen eller samarbeide med en ekstern partner om dette. Du kan også sette opp ditt ERP-system slik at innkjøperne kun kan bestille råvarer fra leverandører som har alle sertifikater og revisjoner i orden og på plass, tilføyer Jepsen.

Automatisk overvåking av varemottak og lager

Det er også mulig å automatisere prosesser ved mottak og kontroll av innkomne varer.

Man må selvsagt også definere stikkprøvekontroll av sertifikater, kreve dokumentasjon av tilfredsstillende transport, og av og til ha kjemisk eller mikrobiologisk laboratoriekontroll. Ikke bare for å fange opp leveranser med kvalitetsproblemer, men også for å kontrollere om produkter inneholder spor av for eksempel pesticider.

Med automatisk styring av lageret kan man sikre at:

  • Råvarene brukes mens før holdbarheten går ut.
  • De eldste råvarene brukes først.
  • Man utnytter mest mulig av råvarene og minimerer avskjær.

Øk bærekraften – spar tid, penger og resurser

En viktig del av det å være bærekraftig, er å unngå at man sløser i produksjonen. Det går hånd i hanske med å ha kontroll på prosesser, effektivisere produksjonen og redusere forbruket av råvarer, energi, vann og emballasje.

– Dette er et område som tradisjonelt har vært viktig for matvarebransjen, men med digitalisering blir det enklere å bli mer effektiv og å dokumentere det overfor forbrukere og partnere, understreker Jepsen.

Et viktig element er å la ERP-løsningen bidra til at produksjonssekvensene optimaliseres og la produkter med noenlunde samme basisingredienser fremstilles etter hverandre. Det minker behovet for totalrengjøring av produksjonslinjen, noe som igjen reduserer behovet for vann, energi og rengjøringsmidler.

– Emballasjen er også en viktig del av bærekraftsregnestykket, og man bør ha like strenge krav til sertifiseringer og kontroll av leverandørene av emballasje. Både på grunn av produktsikkerheten og i forhold om emballasjen er bærekraftig produsert, sier Jepsen.

Færre feil med automatisk merking og utsending

Følger de riktige dokumentene og deklarasjoner med produktet ut i verden? Det kan være avgjørende for om forretningspartnere og myndigheter aksepterer din forsendelse og for produktets salg på markedet.

– Kan produktet spores hele veien fra råvare til butikk, sier det noe om at du har full kontroll på din prosesser. Det øker troverdigheten og får kanskje kunden til å velge villfisk fra Atlanteren, hvor man får vite hvilken båt som har fisket den, foran billigere oppdrettsfisk, sier Jepsen.

Et moderne forretningssystem kan holde orden på:

  • Holdbarhet.
  • Hvilket marked produktet kan selges til.
  • Riktig merking, dokumentasjon og deklarasjoner.
  • Håndtering og merking av produkter til andre varemerker.
  • Avtaler om bestemte forpakninger, antall med mer.
  • Sporing og håndtering av emballasje for retur og gjenbruk.

Ovenstående er med på å forebygge returer, feilsendinger, økt produktsikkerhet, kvalitet, konsistens og til sist, redusere kassering av produkter.

En forsyningskjede er aldri sterkere enn det svakeste leddet

– Matvareprodusenter gjør, i større eller mindre grad, mye av det ovenstående allerede, men økt fokus på bærekraft øker også kravene. Derfor er det viktig at man gjennomgår alle prosessene i virksomheten. En verdikjede er aldri sterkere enn det svakeste leddet, understreker Jepsen.

– Realiteten er at man med en liten ekstrainnsats kan begynne å produsere matvarer som oppfyller bærekraftskriteriene, og samtidig spare store ressurser på å strømlinjeforme produksjonen. Man slår to fluer med en smekk, slutter Jepsen.

Les også: Øk lønnsomhet og kvalitet med bransjetilpasset ERP.

Get inspiration and knowledge so you can take the next step towards the digital transformation.

Si din mening

*