Hvordan gjør man byggebransjen mer interaktiv?

Med Augmented Reality kan man ved hjelp av spesielle briller, nettbrett eller projisering legge et digitalt lag over den fysiske verden. Dermed kan man se hele konstruksjonen digitalt.

Apple, Google og Microsoft har laget programvare for undervisning og underholdning som støtter Augmented Reality (AR, eller utvidet virkelighet på norsk) for apper til mobiltelefoner og nettbrett.

Industriell AR fokuserer på bruken av AR til å støtte industrielle prosesser. AR har et enormt potensial i forbindelse med digitalisering innen områder som produksjon, vedlikehold og reparasjon, trening, kvalitetskontroll og idriftsettelse og monitorering. Bruken av AR i industrien er dog fremdeles et nytt område og krever forståelse av en rekke avanserte IT-teknologier.

I samarbeid med Semco Maritime har Alexandra Instituttet forsøkt å finjustere AR-verktøyene som finnes på markedet slik at de passer til konstruksjoner av stor skala.

Målet med samarbeidet var å få utviklet prototyper på et AR system som på sikt kan gjøre byggeprosessen interaktiv og tilby en rekke digitale verktøy. Disse verktøyene kan benyttes både under konstruksjonen, idriftsettelsen og i forbindelse med service og vedlikehold.

AR gjør byggeprosessen interaktiv

AR-prosjektet har blitt testet i forbindelse med konstruksjonen av offshore transformatorstasjoner. En transformatorstasjon er en plattform som samler energien fra vindmøllene, transformerer den og sender den inn til land. En transformatorstasjon er vanligvis 45 ganger 40 meter og fire meter høy. Den er utstyrt med helikopterdekk og en generator som skal sikre at operatørene på land alltid har kontakt med vindmøllene.

Transformatorstasjonen blir vanligvis tegnet i et 3D-program, så blir den konstruert ut ifra tegningene. Denne arbeidsprosessen ønsker man å effektivisere og gjøre digital.

Med et nettbrett i hånden er det mulig å se hele konstruksjonen digitalt. Det blir lettere å validere om plattformen er korrekt konstruert og fange eventuelle feil før plattformen blir installert offshore.

Ambisjonen til Jeppe Lützhøft, elektroingeniør hos Semco Maritime, er å effektivisere arbeidsflyten for byggerne: “Vår oppgave er å hjelpe til med byggeprosessen. I stedet for at våre byggere skal konstruere ting utelukkende fra 2D og med papir, vil vi i fremtiden gjerne effektivisere den prosessen ved for eksempel å gi dem direkte tilgang til vår 3D-modell.”

Gir raskere oversikt

Selve teknologien er enda ikke presis nok til å erstatte papir. Men AR kan være med på å gi en rask oversikt og sørge for at konstruksjonsteamet er oppdatert med den siste 3D-modellen. Lützhøft understreker: “Teknologien kan gjøre byggeprosessen vår interaktiv, og dermed bidra til å effektivisere hele installeringen. Det går med mange timer til å bygge en plattform, så det å spare tre prosent utgjør mye. Det kan bidra til å gjøre oss mer konkurransedyktige sammenlignet med lavkostnadsland i Asia. Hvis dette verktøyet blir videreutviklet og presist nok, vil dette uten tvil være lønnsomt for dansk industri.”

Les om DXCs løsninger muligheter for entreprenører og byggebransjen her.

Last ned gratis whitepaper: Kom i gang i dag med å innfri ditt digitale potensial.

Artikkelen er publisert i samarbeid med GTS-nett.

Si din mening

*