Eksperter på smart produksjon: Fokuser på disse vesentlige trinnene

To eksperter innen produksjonsindustri understreker behovet for åpenhet og samarbeid for den som ønsker å lykkes med smart produksjon.

Nesten et tiår etter at smart produksjon ble introdusert, sliter produksjonsindustrien fortsatt med mange utfordringer for å implementere og få fullt utbytte av denne nye arbeidsmåten.

Martin Rainer og Wolfgang Lucny, DXCs produksjonsindustrieksperter, ser på utfordringene som industrien har foran seg, de grunnleggende neste trinnene og betydningen av partnerskap og samarbeid for smart tilkoblet produksjon.

Vesentlige tiltak produsenter bør iverksette for fremtidig digitalisering

Martin Rainer: Gjør leksene først. Det betyr ikke at du trenger å fornye alt, men det krever at det gamle miljøet renses.
Foreta en opprydding i grunnleggende infrastruktur og data. Det er ekstremt viktig med en viss grad av sentralisering og standardisering av hoveddataene, spesielt produktdata og kundedata, samt hvordan alt er knyttet sammen med ulike produktkonfigurasjoner og omsettes til priser.

En utfordring som har holdt oss opptatt i 20 år, er noe som er absolutt nødvendig i dag også.

Og selv om det er ekstremt viktig å starte relativt raskt og enkelt med utprøving av noen få brukstilfeller, er det like viktig å skape og opprettholde et større digitalt bilde, deriblant en visjon om referansearkitekturen i forretningsmodellen.

Det er like viktig å skape et slikt helhetlig bilde og opprettholde det i digitaliseringsprosessen, som å få en rask og enkel start med utprøving av ting, slik at du vet hvordan den samlede selskaps- og driftsmodellen kan omstilles via digital teknologi.

Wolfgang Lucny: Ikke undervurder innsatsen ledelsen må legge i dette. Ledelsen må hjelpe teamene å takle endringer, skissere bedriftens visjon, motivere teamene og lede dem gjennom organisatoriske og kulturelle endringer.

Vi ser ofte at digitale initiativer drives nedenfra og opp. Men tilnærmingen bør være fra toppen og nedover. Det er styret og ledelsen i selskapet som må drive det igjennom.

Det krever konstant arbeid og kommunikasjon for å veilede selskapet, de tilsatte og partnere under hele forandringsprosessen, og være svært åpen og vise hva digitalisering vil bety for hver av dem, og hvordan alle kan forberede seg til fremtiden for å løse kommende utfordringer.

Ikke stress med tanken på at du kanskje blir akterutseilt. Bare om lag 6 prosent av selskapene i verden har omfavnet digitaliseringen fullt ut. Resten holder fortsatt på å prøve seg frem.

Men ikke undervurder behovet for digitalisering. Forandringen vil komme. Den kommer kanskje ikke så raskt som vi trodde, men du er nødt til å sondere terrenget og tenke gjennom hva det betyr for selskapet og hvordan du blir nødt til å tilpasse deg. Nye konkurrenter, som ikke ses i horisonten i dag, kan dukke opp. Hvis du ikke har startet ennå, er det derfor på tide å gjøre det nå.

Les mer: Digital makeover innen produksjon

Allianser og partnerskap er avgjørende

WL: Den smarte tilkoblede produksjonens tidsalder krever langt mer samarbeid enn konkurranse.

Åpenhet har blitt det nye mantraet – ikke bare internt ved å knuse de tradisjonelle funksjonssiloene og skape virkelige, komplette prosesser langs kundereisen, men også eksternt ved å engasjere leverandører og konkurrenter og sikre at kunder beveger seg i retning av åpen innovasjon, nye produkter og nye forretningsmodeller.

Digitale teknologier utgjør digitaliseringens kjerne, så du trenger en strategi for å sikre relevante digitale funksjoner, ferdigheter og kompetanseområder som – i hvert fall i Europa – blir stadig dyrere og mindre tilgjengelig.

Hvis du driver produksjon, er du nødt til å evaluere den aktuelle IT-ferdighetsbasen, kartlegge eksisterende mangler, vurdere hvor sannsynlig det er at du får tak i ferske talenter på markedet, dvs. om du har det nødvendige omdømmet, og spørre deg selv om du kan garantere en fruktbar karriere for nyansatte i bedriftens IT-miljø.

Eller vurder om det ville vært en bedre idé å samarbeide med velrenommerte IT-selskaper som kan bidra med kunnskap, høykvalitative ferdigheter og kompetanse. Vi ser at de fleste bedrifter velger det siste.

Men alle bør være oppmerksomme på at det pågår en kamp om talentene på markedet når det gjelder IT-talenter, særlig personer med digitale ferdigheter innen analyse, kunstig intelligens, sikkerhet og noen andre felt.

Partnerskap er avgjørende, men skaper en ny type sikkerhetsspørsmål

WL: Denne nye arbeidsmåten krever langt mer åpenhet, samarbeid og kunnskapsdeling blant selskaper. Tidligere konkurrenter, partnere, leverandører og kunder er nødt til å samarbeide i den nye verden, og bygge et sammenkoblet og integrert økosystem. Og samarbeid vil si å åpne opp og dele informasjon på en sikker måte, også immaterialrettigheter.

Dette betyr altså at sikkerhetsutfordringene i tiden fremover vil bli langt bredere. Ikke bare på grunn av bedriftsøkosystemet, men også på grunn av de mange smarte produktene og enhetene som vil bli koblet til og integrert i selskapets nettverk.

Dette vil ikke bare øke kompleksiteten for bedriftene, det betyr også at de må ha en gjennomtenkt praksis for informasjons- og datastyring for å avgjøre hvilken informasjon som kan deles med hvem og når.

Last ned guiden: Slik påvirker Industri 4.0 din bedrift

Les mer: Hvordan utnytter man potensialet i Industri 4.0 fullt ut?

Si din mening

*