Slik får du fremgang med digital produksjon

En av de største utfordringene for produsenter er å oppdatere eksisterende produksjonslinjer. Hva kan du gjøre med en produksjonslinje som ble bygd for 20 år siden da digital produksjon ikke fantes?

Samarbeid skaper innovasjon. Samarbeid med andre markedsdeltakere er avgjørende i den nye epoken med digital produksjon.

Digitale teknologier forandrer både kundenes krav og driften av produksjonslinjer. Produsenter ønsker derfor å samarbeide for å få bukt med fremvoksende utfordringer.

En av de største utfordringene for produsenter er å oppdatere eksisterende produksjonslinjer. Ikke alle kan tegne om en hel fabrikk.

Hva kan du gjøre med en produksjonslinje som ble bygd for 20 år siden da digitale teknologier ikke fantes?

Bli kjent med innovatørene

En av Europas største innovasjonsknutepunkter, Startup Autobahn, er et eksempel på hvordan samarbeid kan løse produksjonsutfordringer.

Ideen bak Startup Autobahn kom opprinnelig fra bilprodusenten Daimler fordi den skjønte at oppstartsbedrifter og deres innovative teknologier kan bidra til å forbedre eksisterende produkter, tjenester og produksjonsprosesser.

Tyske produsenter pleide før i tiden å fly jorden rundt for å møte oppstartsbedriften, men så valgte Daimler å samle innovatørene i hjembyen sin, Stuttgart, som i egenskap av produksjonsknutepunkt hadde stort potensial til å bli et innovasjonssenter.

Startup Autobahn er nå en åpen plattform hvor store selskaper samarbeider med oppstartsbedrifter om hvordan de kan utnytte trender og løse utfordringer i produksjons- og bilindustrien.

Dette samarbeidet har to fordeler: Innovative teknologier blir integrert i store selskaper, og oppstartsbedriftene lærer av disse selskapenes forretningsekspertise hvordan de kan ta en enkel idé til å bli et sterkt selskap.

Hvordan fungerer det?

Selskapene som er del av Startup Autobahn, blant annet Daimler, Porsche og DXC Technology, tar vanligvis de første skrittene og bestemmer hvilke trender og utfordringer det skal fokuseres på. Deretter speider de etter oppstartsbedrifter som arbeider med respektive teknologier, og velger 25–35 oppstartsbedrifter de vil samarbeide med i en periode på 100 dager.

Tanken er at oppstartsbedriftene og selskapene skal samarbeide om felles løsninger og prototyper som kan hjelpe produsentene, eller IT-selskaper som DXC, med digitalisering for produksjonskunder.

Teknologiløsningene har en prøvings- og evalueringsfase, og de løsningene som består, prøves ut i virkelige miljøer og evalueres etter hvor komplementære de er med eksisterende teknologier og tjenester.

Dette gjør at selskapene ser hvor pålitelig den nye teknologien er, og hvor nyttig den er for å løse en spesifikk digitaliseringsutfordring.

DXC samarbeider for eksempel med Cybus, en oppstartsbedrift som utvikler en programvare som heter Cybus Connectware, og som tilbyr en universell kobling fra produsentenes eksisterende og nye maskiner til interne og eksterne systemer, tjenester og applikasjoner.

Selskapene samarbeider om å hjelpe kunder med å drive fabrikker effektivt. Cybus’ Connectware oversetter maskinspråk til interoperative data og gir maskiner datatilgang til visse tjenester.

For IT-totalleverandører bidrar dette til å utvikle nye tjenester for produksjonskunder, f.eks. verkstedsanalyse, eller serviceordninger på tvers av flere anlegg.

En produsent kan derfor egentlig få en digital tvilling av sitt produksjonsverksted og få alle sine data på ett sted for å kjøre forskjellige tjenester som vedlikehold eller leverandørsamarbeid.

En annen oppstartsbedrift, evan.network, startet med å tilby en plattform som muliggjør automatisk kontraktsstyring mellom et selskap og leverandørene basert på blokkjedeteknologi for å akselerere kommunikasjonen innenfor leverandørøkosystemet.

Løsningen kan være svært nyttig etter hvert som forsyningskjeder blir interaktive og beveger seg ut av den lineære modellen. evan.network-modellen bruker smart blokkjedeteknologi for kontraktsstøtte som gjør at et selskap kan gjøre om alle sine skriftlige kontrakter til kjørbar kode.

En produsent som trenger en viss komponent, kan for eksempel legge anmodningen sin sammen med en beskrivelse av produktegenskapene og nødvendig leveringsdato, sende den til økosystemet av leverandører og få raskt svar fra forskjellige leverandører på hva de kan tilby.

I tillegg driver oppstartsbedriften et blokkjedenettverk som hjelper produsenter å validere transaksjoner, tilbud og kontrakter, noe som er nyttig for å styrke tilliten i et forsyningskjedenettverk.

Selv om mange produsenter fortsatt mener at de er nødt til å gjøre og finne opp alt selv, er det på tide å forandre denne tankegangen.

Oppstartsbedrifter leverer nisjeløsninger og teknologier for omstilling som kan dekke eksisterende og nye behov for produsenter og forskjellige kunder.

Industrien er i rask utvikling, så samarbeid med oppstartsbedrifter som allerede har løst en del av problemet og utmerket seg på markedet gjennom slik kombinert innsats, er neste fornuftige skritt.

Les mer: Digital makeover innen produksjon

Les mer: Hvordan utnytter man potensialet i Industri 4.0 fullt ut?

Si din mening

*