Slik håndterer du mangel på medarbeiderkompetanser innenfor AI

Bruk av AI (kunstig intelligens) blir stadig mer utbredt, og med dette følger en ny utfordring; hvordan skaffe medarbeidere med de riktige AI-kompetansene? Finn svaret her.

Virksomhetenes bruk av AI (kunstig intelligens) er ved å nå et kritisk omfang. Forsknings- og rådgivningsvirsomheten Gartner rapporterte tidligere i år at 37% av organisasjoner har innført AI eller planlegger å gjøre det snart, hvilket er en stigning fra 10% i 2015. Det er ikke lenge før over halvparten av alle virksomheter verden rundt bruker AI på et eller annet nivå.

Men om virksomheter også drar fordel av deres bruk av AI avhenger i høy grad av om de har intern kompetansene til å utvikle, administrere, skalere og feilfinne på AI-implementeringene. Det har de sannsynligvis ikke, noe som skyldes mangelen på AI-kompetanser som bremser utviklingen i AI-prosjekter på tvers av mange forskjellige bransjer.

“AI og maskinlæring er ikke løsninger man bare kan innføre, i det minste ikke enda,” påpeker AI-forskningsvirksomheten Emerj.

“Man har bruk for medarbeidere med de nødvendige tekniske kompetansene til å trene AI-systemene… Dessverre finnes det svært få med den type kvalifikasjoner.”

Faktisk svarte 54% av respondentene i en Gartner- virksomhetsundersøkelse at den største hindringen for AI-planene er mangel på interne kompetanser. Tatt i betraktning av den omfattende mangelen er det ikke så rart at de fleste AI-applikasjoner i virksomhetene, som Emerj sier det, “ikke nådd noe særlig lenger enn til pilotprosjektstadiet”. Det er ingen som vet hva de driver med!

Hvordan kan virksomheter som er ivrige etter å lansere AI-initiativer finne (og holde på) medarbeidere med de nødvendige kompetansene? Det finnes dessverre ingen magisk trylleformel eller hemmelige websteder med AI-jobbsøkende, men virksomhetenes beslutningstakere kan skaffe de riktige AI-medarbeiderne ved å følge en grunnleggende, men omfattende, strategi for å oppnå/utvikle kompetansene.

Det første skrittet er naturligvis å få definert formålene med å innføre AI. Det bidrar til å finne frem til akkurat hvilke AI-kompetanser som kreves. Det betyr, at en virksomhet som er i gang med å utvikle et system til visuell inspeksjon av produkter og deler, har bruk for en ingeniør med spesialisering i datasyn, og en organisasjon som skal bygge opp en AI-basert chatbot til kundeservice har bruk for en spesialist i datalingvistikk. Denne vurderingen av nødvendige AI-kompetanser er en oppgave som virksomhetenes IT-sjef bør stå i spissen for.

Når det er klart hvilke AI-kompetanser det er bruk for, har virksomhetene fire grunnleggende kilder til å skaffe kompetente medarbeidere. Det er fordeler og ulemper ved dem alle, så hvis det er mulig er det best å kombinere dem.

Rekruttering utenfra og inn

Hvis prioriteringen er å finne de riktige AI-spesialistene kjapt, er det innlysende å begynne med å legge ut en jobbannonse online og/eller bruke virksomhetens nettverk til å nå ut til kandidater. Dersom man tilbyr en konkurransedyktig lønn skal det nok fange noens interesse.

Problemet med å ansette utenfra er at det kan ta lengere tid enn forventet, spesielt når det er mangel på kvalifiserte kandidater. Videre er det vanskelig for andre enn de største virksomhetene å vinne i konkurransen om dyktige AI-medarbeidere, fordi man er opp mot giganter med dype lommer slik som Google og Microsoft.

Kjøp en iverksettelsesvirksomhet

En annen vanlig metode for å raskt skaffe både dyktige medarbeidere og teknologi er å kjøpe en iverksettelsesvirksomhet eller en mindre virksomhet. Det er en attraktiv mulighet, fordi man kan vurdere AI-medarbeidernes arbeid ved å se på de produktene og serviceytelsene de har utviklet.

Likevel er det alltid en risiko forbundet med et oppkjøp. Ikke nok med at det kan være vanskelig å integrere nye teknologier, det kan være enda vanskeligere å integrere kulturer. Hvis AI-medarbeiderne fra den oppkjøpte virksomheten ikke er motiverte i forhold til din virksomhets misjon, blir de ikke værende særlig lenge – ikke på nåtidens jobbmarked.

Utvikle kompetansen internt

En mer langsiktig mulighet for en organisasjon som har bruk for medarbeidere med AI-kompetanser er å utvikle dem internt. Tilby utdannelsesprogrammer i forskjellige AI-disipliner, og rekrutter interne kandidater, spesielt dem med en bakgrunn innenfor programmering, datahåndtering og statistikk. Selv om godt designede AI-utdannelsesprogram kan levere et virkelig fint investeringsavkast, er det ikke en løsning som gir resultater fra en dag til en annen.

Noen organisasjoner vil også oppleve at det er vanskelig å rekruttere interne kandidater. Det kan skyldes at virksomhetens ledere ikke har fått kommunisert deres AI-visjon godt nok, eller kanskje er medarbeiderne bekymret for at en innførelse av AI vil ende med å koste dem jobben.

Etabler et partnerskap

Til slutt er det også virksomheter som etablerer partnerskap hvor man samarbeider om utviklingen av AI-initiativer og skaper en næringskjede av medarbeidere med AI-kompetanser.

For eksempel annonserte Argo AI, som produserer selvstyrte biler, nylig at de hadde inngått en femårig samarbeidsavtale til 15 millioner USD med Carnagie Mellon University.

Tatt i betraktning at Argo er grunnlagt av en tidligere student på Carnagie Mellon University gir det praktisk talt virksomheten sikkerhet for at den vil ha adgang til potensielle AI-spesialister som allerede kjenner både virksomheten og dens mål.

Selv om det kan ta tid å utvikle denne type partnerskap, kan det resultere i at beslutninger om å ansette AI-spesialister med stor sannsynlighet vil bli en suksess.

Mangelen på AI-kompetanser innebærer reelle konkurransemessige utfordringer for organisasjoner som ikke bare kan åpne lommeboken sin for å tiltrekke kvalifiserte kandidater.

Virksomheter som vil ha full effekt av AI bør først klart definere hva deres mål er, samt de spesifikke kompetansene og kvalifikasjonene de har bruk for til å oppnå dem. Deretter bør de bygge opp og dyrke flere forskjellige kilder til anskaffelse av talentfulle AI-medarbeidere.

Det vil øke sjansene for at virksomhetens AI-initiativer blir en bæredyktig suksess.

Les mer om: Projected augmented reality: Utvidet virkelighet uten headsets

Les mer om: Fremtidssikre din digitale strategi med RPA-basert AI

Si din mening

*