6 teknologitrender å følge med på akkurat nå

Den neste bølgen av forstyrrelser og produktivitetsforbedringer er over oss, og det betyr muligheter for den digitale virksomheten – hvis du følger riktig veikart.

Den neste bølgen av forstyrrelser og produktivitetsforbedringer er over oss, og det betyr muligheter for den digitale virksomheten – hvis du følger riktig veikart.

De seks teknologitrendene våre er viktige veivisere for innovasjon på den digitale transformasjonsreisen din.

1. Få virksomheten opp på en ny plattform

I 2018 vil bedriftene flytte til vanlige IT-plattformer, slik at de kan svare raskere på markedsendringer og ta bedre og mer informerte beslutninger. Disse plattformene har rikelig med analyseressurser, følger informasjonsflyten i virksomheten og er enkle å bruke.

Det handler om teknologi du trenger, ikke teknologi du lager. Det handler om endret ressursbruk, fra å betjene datamaskiner til å skape differensierte produkter og tjenester. Differensieringen kommer fra informasjon du setter i en kontekst, og som endrer opplevelsen fundamentalt.

2. Kampen for digitale talent er intens og kreativ

På grunn av dette må CIOs radikalt endre sammensetningen av talenter for å være mye mer dyktig på informasjonsintegrasjon, informasjonsanalyse og informasjonsstyring. Hvordan gjør de dette, gitt manglende digitale ferdigheter?

Svar: Vanlige plattformer (se trend nr. 1), som har fokus på talent. Og kreative tilnærminger som nettdugnad, ansette hele team (BYOT), inkubatorer og strategiske oppkjøp — beskrevet videre i Unleashing Digital Talent for Fun and Profit, en rapport fra Leading Edge Forum.

3. Målbar virksomhet: Slutt å gjette, begynn å måle

I 2018 blir hele organisasjonen stadig mer datastyrt. For å kunne ta bedre beslutninger er data nå i medarbeidernes hender.

Bedrifter vil tøyle “datautslippene” fra sine digitale systemer for å kunne måle virksomheten og bli enda mer produktive. Denne målingen vil fremstå som en primær driver for digital transformasjon. Et av de første områdene for kontinuerlig forbedring vil være forretningsprosesser, da datadrevne tilnærminger, plattformer og fleksible teknikker vil frigjøre massiv produktivitet.

Fordi bedriftene er tvunget til å revurdere store data, vil de bruke avansert maskinlæring for å kunne ta bedre beslutninger med mindre data.

Les mer: Bygger du dine beslutninger på data eller magefølelse?

4. Virksomheter blir sterkere gjennom robusthet på nett

Men maskinfeil (på plattformen i trend nr. 1) kan forårsake store problemer. Så, i lys av avhengigheten vår av informasjonsplattformer, må vi tenke annerledes om robusthet. For trusler kommer ikke bare fra cyberangrep, men også fra naturkatastrofer, leverandørfeil, menneskelig feil, og til og med fusjoner og oppkjøp, noe som forårsaker ustabilitet.
Bedrifter må jobbe for å være så robuste som mulig, ved å planlegge og trene på slike trusler, fordi de vil inntreffe.

5. Bedrifter vokser gjennom digitale forretningsutvidelser

Dette behovet for robusthet forsterkes av at bedrifter vokser til tangentielle markeder — digitale forretningsforlengelser — og danner rike økosystemer. Denne veksten kan skje organisk, gjennom partnerskap eller gjennom oppkjøp. Tenk på Amazons oppkjøp av Whole Foods.

Disse økosystemene for informasjon er svært verdifulle, enten det er snakk om eierskap eller partnerskap. GEs Predix-plattform for industriell IoT er et godt eksempel på en digital forretningsutvidelse og et sterkt økosystem.

6. Kunstig intelligens blir smartere og mer praktisk

Til syvende og sist handler det om informasjon, og vi vet at maskiner kan gjøre en bedre og raskere jobb med å forstå informasjonsmønstre enn mennesker. Kunstig intelligens har derfor en fremtredende plass i 2019.
Med riktig veikart og denne veiledningen kan bedrifter lykkes på sine digitale transformasjonsreiser i 2019 og fremover.

Les mer: Slik får du mest mulig ut av teknologi

Les mer: Industri 4.0 krever en moderne teknologiplattform

Si din mening

*