Sensorer gjør prosjektindustrien smartere

Med sensorer som samler data og informasjon, data og informasjon som analyseres ved hjelp av kunstig intelligens, blir produksjonen både smartere og mer lønnsom.

Sensorer som samler informasjon og data blir gjerne omtalt som tingenes internett (Internet of Things – IoT).

Kobler man sensorene til raskt internett (5G) og avanserte verktøy for dataanalyse (Big Data/kunstig intelligens) blir det en perfekt storm, ifølge Telenor.

Denne stormen kan gi bedre produktkontroll, bedre kundeopplevelse, økt omsetning og bedre lønnsomhet i prosjektindustrien.

Alle data som samles inn, gir produsenten verdifull informasjon om produktet. Denne informasjonen kan så brukes til å forbedre produktet. Dermed kan også fysiske produkter få de samme små, trinnvise forbedringene som vi kjenner fra programvarebaserte tjenester.

Tingenes internett kombinert med datafangst og -analyse har en indre og en ytre effekt.

– Den indre effekten dreier seg om å senke kostnader, effektivisere prosesser og gjøre prosesser raskere. De ytre gevinstene dreier seg om kundeverdi og kundeopplevelse, og øker man kundeopplevelsen og -verdien øker samtidig verdien av produktet. Det gir gjerne økt omsetning og bedre marginer, sier Henrik Borg, Nordic Director Digital Solutions, DXC Technology..

Må starte med ledelsen

Hvordan kommer man så i gang med tingenes internett og Big Data? DXC’s Henrik Borg understreker at slike digitaliseringsprosjekter må være forankret i ledelsen.

– Utgangspunktet må alltid være at prosjektet gir verdi til forretningen. Hva er business casen? Dernest må teknologiekspertene og IT-avdelingen komme på banen. Og husk at enhver IT-satsing må forankres i hele organisasjonen, sier Borg.

Borg fremholder at IoT og Big Data er noe som alle sjefer bør forholde seg til og hvilken virkning teknologien vil få og hvordan den vil påvirke ens bransje.

– Glem ikke mulighetene IoT og Big Data gir. Det gjelder spesielt selskaper som jobber prosjektorientert. For prosjektbaserte industribedrifter gir teknologien gir en rekke opplagte fordeler, fortsetter Borg og lister opp tre fordeler og muligheter:

  • Nye forretningsmodeller og tilbud som retter seg personlig mot hver enkelt kunde utfra deres unike forutsetninger.
  • Bruk data som del av et kontinuerlig forbedringsarbeid av produkter eller prosesser.
  • Forebyggende vedlikehold eller service, bruk data for som grunnlag for å gjøre arbeidet når det faktisk trengs, og planlegg slik at det påvirker minst mulig av den daglige driften.

Les mer: IT-løsninger for prosjektorientert produksjon

Gjør dataene verdifulle

Borg understreker at industrien må behandle dataene riktig om man skal skape fordeler.

– En ting er å samle inn strukturerte og ustrukturerte datastrømmer (Big Data). En helt annen sak er det å generere informasjon fra dataene, som skaper verdi for både kunder og internt i organisasjonen. Det viktige er å finne den rette forretningsmodellen, det som gir verdi til kunden eller internt i forretningen. Det kan for eksempel ære integrert beslutningsstøtte, som en selvsagt del av ledelses- og beslutningsstrukturen, sier Borg og fremhever de to viktigste punkter for hvordan man kan bruke data riktig:

  • Finn de forretningsmodeller eller bruksområder som gir verdi mot kunder eller internt.
  • Databaserte beslutninger – integrer beslutningsstøtte som en selvsagt del av ledelses- og beslutningsstrukturen.

Les også: Telenor leder europeisk forskningsprosjekt rundt IoT og AI

DXC tar prosjektorientert produksjon inn i fremtiden

Si din mening

*