Gartner spår fremtiden for AI-teknologier

Gartner forutser 5 områder hvor bedriftsledere må utnytte kunstig intelligens strategisk for å få fart på digitale forretningsinitiativer.

Den strategiske bruken av kunstig intelligens (AI) har potensial til å skape store endringer.

På den annen side har bruken av kunstig intelligens nesten tredoblet seg siden 2017, noe som øker sjansene for dårlig tilpasset kjerneteknologi og kunstig intelligens-initiativer.

Analysefirmaet Gartner har undersøkt trender innen kunstig intelligens, og i november 2018 identifiserte de fem strategiske forutsetningene for kunstig intelligens i løpet av de neste årene.

Strategisk planlegging, forutsetning nr. 1:

I løpet av 2023 vil datakraften innen kunstig intelligens være femdoblet siden 2018, noe som plasserer kunstig intelligens på topp blant infrastrukturbeslutninger som påvirker arbeidsmengden.

Strategisk planlegging, forutsetning nr. 2:

I 2022 vil bare 15 prosent av bruken av kunstig intelligens-teknikker – som maskinlæring (ML) og dype nevrale nettverk (DNN-er) – og som involverer edge-miljøer og Tingenes internett (IoT), være vellykkede.

Strategisk planlegging, forutsetning nr. 3:

I 2022 vil over 75 prosent av bedriftene bruke dype nevrale nettverk i situasjoner som kunne vært håndtert med klassiske maskinlæringsteknikker.

Strategisk planlegging, forutsetning nr. 4:

Innen 2023 vil 70 prosent av kunstig intelligens-arbeidsmengdene bruke applikasjons-beholdere eller bli bygget ved hjelp av en serverløs programmeringsmodell som krever en DevOps-kultur.

Strategisk planlegging, forutsetning nr. 5:

Innen 2023 vil 40 prosent av infrastruktur- og driftsgruppene bruke kunstig intelligens-utvidet automatisering i store bedrifter, noe som resulterer i høyere IT-produktivitet med større smidighet og skalerbarhet.

Kunstig intelligens er for tiden en av de fem viktigste prioriteringene for informasjonsledere (CIO-er), og investeringene fra C-nivå-ledere (CxO-er) er høye. Trenden hos virksomheter som var tidlig ute tyder på at kunstig intelligens kan føre til gjennomgripende endringer. Suksessraten for kunstig intelligens-prosjekter er imidlertid fortsatt lav.

For å levere vellykkede kunstig intelligens-initiativer må ledere:

• justere infrastrukturstrategier med forretningsmessige brukseksempler og krav

• ansette folk med kompetanse om nyere verktøy og teknikker, eller omskolere eksisterende team

• standardisere og formidle høyproduktive teknikker i hele organisasjonen

• minimere tids- og kostnadsoverskridelser gjennom en strategi som kombinerer oppbygging, innkjøp og outsourcing, med modne verktøy og forhåndsintegrerte løsninger.

Les mer: Derfor vil kunstig intelligens gjøre en forskjell i livet ditt

Les mer: Jobber som skapes av kunstig intelligens

Si din mening

*