Digital transformation: Får din virksomhet nok ut av den?

Digitalisering handler om å forstå hvordan teknologien endrer forutsetningene for hvordan man gjør forretninger, sier digital forretningsutvikler Rasmus Bækby.

Digital transformasjon er for øyeblikket et av de mest slitte forretningsbegrepene. I utgangspunktet betyr dette at ny teknologi, som kunstig intelligens, roboter, selvdrevne biler eller augmented reality, stormer inn på bedriftenes forretningsområder fra alle kanter. Det fører til et hav av muligheter, endringer og trusler.

Mange bedrifter opplever at de ikke får nok ut av transformasjonen. Nylig viste en undersøkelse at bare 16 prosent av de spurte bedriftene opplever at digital transformasjon øker deres performance på bunnlinjen. Og det er det en god grunn til.

Det er en utbredt misforståelse at digital transformasjon bare handler om teknologi og hvordan bedriftene implementerer teknologien. Det gjør det ikke.

Digitalisering og digital transformasjon er en kontinuerlig prosess, som man ikke blir ferdig med. Det handler om å forstå hvordan teknologien endrer forutsetningene for hvordan man driver bedriften, og den måten man forstår kunder, partnere og medarbeidere på.

Digital transformasjon krever god ledelse 

Uber, Airbnb og den type plattformbedrifter er gode eksempler. Veksten og endringen i markedssituasjonen, som begge bedriftene har skapt, er ikke noe som har vært initiert av grunnleggerne deres. De forstod derimot at smarttelefoner ga mulighet for å utveksle varer og tjenester, og svarte med å utvikle nye tjenester.

Og hvordan forbereder man seg på noe som er uforutsigbart? Som Mike Tyson så treffende sa det, så har man en plan helt til man får et slag i knollen. Planen overlever sjelden det første møtet med virkeligheten. Derfor krever det at man har noen ledelsesverktøy for å navigere i dette.

Den amerikanske professoren i antropologi, Lucy Suchman, har et veldig godt bilde på det her, hvor et lag før en raftingtur nedover elva planlegger turen basert på hindringene de forventer å møte.

Alle får en felles forståelse av hva som sannsynligvis kommer til å skje på turen. I det øyeblikket laget kaster seg ut i båten på elva, viser det seg at det er behov for å gjøre ting som du ikke hadde planlagt på forhånd: Strømmen var sterkere enn forventet, vannet lavere, vindere sterkere osv.

Planen ryker i møte med virkeligheten. Men planleggingen har vært uunnværlig. Den gir noen forutsetninger for å kunne handle ut i fra et felles utgangspunkt og situasjonen man er i.

Og det er samme tankegang man må ha innarbeidet i ledelsen og organisasjonen. Det er bra at man planlegger, men når man begynner å utføre så bør man være i stand til å handle. Det kan godt være at man har en strategi for produktene sine. Men plutselig viser det seg at to konkurrenter har lansert et produkt som man trodde man skulle til å lage. Da må man kunne endre, og muligens bevege seg raskere enn planlagt.

Les mer: Kickstart den digitale transformasjonen her

Slik skaper du en vellykket digital transformasjon

Det gjelder ikke bare på produktnivå. Du trenger også en strategisk beredskap for forandring eller “business agility”, som det så populært heter, for hele bedriften. Det handler om evnen til å fange opp endringer i bedriftsmiljøet, internt og eksternt. Se på omverdenen og vær god til å analysere den, f.eks. med data.

Det handler om evnen til å treffe de beste beslutningene basert på de “signaler” man fanger opp. Og man må ha evnen til å kunne handle raskt og effektivt – på bakgrunn av planen og situasjonen.

Digitaliseringen har pågått i mer enn 30 år, og nå er vi så gjennomdigitaliserte at vi for alvor opplever endringene som følger med.

Jo bedre du trives med disse endringene, desto bedre er du rustet til den digitale transformasjonen. Det er i det kontinuerlige samspillet mellom teknologi, organisasjon og bedrift at den vellykkede digitale transformasjonen skapes.

Last ned whitepaper: Syv gode grunner til å satse mer på digitalisering

Les mer: Slik blir du bransjens beste

Si din mening

*