Machine Learning krever modige ledere og villige medarbeidere

Gode råd fra tre bedrifter som har implementert maskinlæring.

Implementering av kunstig intelligens er i utgangspunktet ikke annerledes enn implementering av andre teknologier. Imidlertid er det ofte én forskjell.

Mange har en tendens til å tro at nå kommer maskinene til å erstatte menneskene. Det skaper usikkerhet og motstand. Derfor må ledelsen ha medarbeiderne med på reisen. Ellers vil man ikke få tak i de gode ideene for hvor det er fornuftig å implementere teknologien.

Tre bedrifters erfaringer med maskinlæring

Dette viser erfaringene fra en liten undersøkelse som vi har gjort blant tre store danske bedrifter som er i ferd med å implementere maskinlæring.

De tre organisasjonene bruker maskinlæring til ulike formål. Dette gjelder både prosessoptimalisering, beslutningsstøtte og for å skape bedre service og kvalitet i oppgaveløsningen.

Man bruker bl.a. maskinlæring til beslutningsstøtte for bedrifter og borgere når de skal innrapportere opplysninger. Eller til post-sortering, slik at henvendelsene kommer frem til riktige personer.

I stedet for at det skal sitte én og vurdere hver henvendelse, så kan man med maskinlæring automatisere prosessen og dermed yte en bedre service.

Vi kan se at det spesielt er seks ting som går igjen i organisasjonenes måte å realisere disse prosjektene på.

Råd #1: Gjør digitaliseringen til en sak for ledelsen

Erfaringene fra de tre organisasjonene viser at det er helt avgjørende at en slik satsing er forankret på øverste nivå i organisasjonen. Det er viktig at den støtter/eller støttes av den overordnede strategien som man ellers jobber med i organisasjonen.

Implementering av maskinlæring kan også møte motstand på ledelsesnivå. Prosjektene kan føre til store endringer, og beslutningene må derfor tas på ledernivå, slik at endringene ikke bare feies av bordet, og for at organisasjonen skal føle at det er et felles prosjekt.

En plassering på ledelsesnivå bidrar også til å sikre en tverrfaglig forankring for prosjektene, og kan være viktig i forhold til å sikre det nødvendige eierskapet.

Råd #2: Skap en felles positiv visjon

Automatisering kan skape frykt og bremse utviklingen. Det er helt naturlig, og hvis du ikke bare vil pushe teknologien igjennom, så må den spille på lag med menneskene. Det krever at man får organisasjonen med seg, og at man får de rette input til utviklingen.

Et viktig element i dette er å skape en positiv felles visjon, som medarbeiderne kan godta. Hva driver utviklingen? Er det ønsket om effektivisering og økonomiske besparelser? Eller er organisasjonen drevet av et ønske om å levere bedre tjenester, og bli kvitt noen av de mange kjedelige rutinemessige oppgavene?

En av bedriftene har opplevd at det at de for tiden ansetter folk har vært veldig viktig for implementeringen. De ansatte i organisasjonen frykter derfor ikke at maskinlæring skal overta jobbene deres.

Les mer: Kunstig intelligens er her – men hvor langt er vi egentlig kommet? 

Råd #3: Gjør medarbeiderne til aktive medspillere

Man kan selvsagt velge å kjøpe teknologien eksternt og pushe implementeringen igjennom. Men hvis man vil jobbe strategisk med bruk av maskinlæring, og få fullt utbytte av teknologiens muligheter, så er man nødt til å ha organisasjonen med seg.

Det nytter ikke bare å ha fokus på teknologien. Man må også ha fokus på organisasjonen i forhold til hva maskinlæring er og hva den kan gjøre.

Man er nødt til å gjøre medarbeiderne til aktive medspillere. De er fagfolkene som virkelig kan peke på konkrete bruksmuligheter. Og her er det viktig å modne organisasjonen til å ta en aktiv rolle i prosessen.

Råd #4: Kommuniser teknologiens muligheter

Og hva betyr det så å modne organisasjonen? Det handler bl.a. om å gi organisasjonen en forståelse av teknologien, slik at de kan se mulighetene og få en forståelse av hvordan teknologien kan hjelpe dem i den konkrete oppgaveløsningen.

Man får kun forståelse for teknologien ved å arbeide med praktiske eksempler og gjennom konkret samarbeid.

En av bedriftene har laget en produktkatalog hvor de beskriver hva maskinlæring kan gjøre. Ved å kommunisere det kan medarbeiderne bedre bidra med ideer til gode use-cases.

Det er derfor de bruker så mye energi på kommunikasjonen, fordi de gode ideene ikke nødvendigvis kommer fra dataeksperten. Man skal forstå teknologien.

Derfor bruker disse bedriftene mye tid på å modne organisasjonen, fordi de håper at medarbeiderne automatisk vil komme med innspill og gode ideer – nettopp fordi de raskere ser bruksmulighetene for maskinlæring.

Les mer: Slik kommer du i gang med maskinlæring

Råd # 5 Jobb eksperimentelt

Kunstig intelligens er i stor grad upløyd mark. Og derfor er det viktig at ledelsen gir organisasjonen mandat til å eksperimentere, og gjøre det legitimt å feile.

Erfaringene fra de tre organisasjonene viser at det er viktig å lage et set-up der det er lett å få testet ut ideer og proof of concepts.

Råd # 6 Skap identitet og mening for den enkelte

Med implementeringen av kunstig intelligens i organisasjonene er man ofte inne og endrer voldsomt på medarbeidernes arbeidsrutiner.

Her er det viktig å være oppmerksom på at for noen medarbeidere kan dette bety tap av arbeidsidentitet. Det skaper usikkerhet og motstand.

Derfor er det helt avgjørende å involvere medarbeiderne i utviklingen av nye arbeidsprosesser og arbeidsroller. Det er med på å gi eierskap og sikre at medarbeiderne fortsatt har identitet til arbeidet.

5 tips: Slik hjelper maskinlæring i detaljbransjen

Si din mening

*