Internett guru: Sats på blockchain

Bente Sollid Storehaug holder fram kunstig intelligens og blockchain som de viktigste teknologiene akkurat nå. Blockchain kan endre måten vi driver produksjon på.

Bitcoin-kursen faller og faller, men Bente Sollid Storehaug mener den underliggende teknologien, blockchain, er en av de viktigste teknologiene for dagens og morgendagens bedrifter.

Fra scenen under Industri Futurum på Gardermoen i november sa hun:

– I år er det 25 år siden jeg begynte å jobbe med teknologi og internett. Hadde jeg gått inn i arbeidslivet i dag, ville jeg sett på blockchain og på mulighetene som ligger i den teknologien, sier Storehaug.

Romsdalingen gjorde kometkarriere i dotcom-selskaper, som New Media Science og Cell Network, på 1990-tallet. I dag er Storehaug styregrossist i en rekke selskaper som Eika, Polaris Media og Europris, og jobber i tillegg som rådgiver og foredragsholder gjennom sitt eget selskap Digital Hverdag.

AI og blockchain

Hun mener at kunstig intelligens (AI – Artificial Intelligence) og blockchain er det to viktigste teknologiene akkurat nå.

– Blockchains ambisjon er en verden uten mellommenn, sa Storehaug under Industri Futurum, Norsk Industris årlige konferanse.

Med den kraftige kursoppgangen til bitcoin gjennom fjoråret, ble folk flest samtidig oppmerksomme på blockchain, teknologien bak boblevalutaen og andre digitale valutaer.

Enkelt forklart: blockchain er en database bestående av transaksjoner, organisert i blokker, som er distribuert i et nettverk.

Viktigere er hva den kan gjøre: blockchain kan verifisere at penger er underveis mellom ukjente parter eller sikre at innholdet i pakker er som beskrevet. Med andre ord; blockchain tilfører sporbarhet og gjennomsiktighet i transaksjoner og verdikjeder, automatisk.

Derfor fortsetter både tradisjonelle teknologiselskaper, som IBM og Microsoft, og nystartede bedrifter å eksperimentere med blockchainteknologien, samtidig som bitcoinkursen stuper.

Produksjonsindustrien, og alle som driver innen logistikk, distribusjon og forsyning, vil ha stor nytte av blockchain og spare tid og store summer på teknologien.

Lang reise for komponenter

Dagens verdikjeder, om det gjelder komponenter som skal inngå i et produkt eller distribusjon av ferdige produkter, er ekstremt kompliserte.

Avhengig av produktet, kan “reisen” til en komponent bestå av langt over hundre trinn, gjennom flere land, med flere varedeklarasjoner, fakturaer, ulike valutaer og på mange språk. Denne “reisen” kan også vare i flere måneder.

En teknologi som gjør at en produsent får de nødvendige komponentene raskere og rimeligere, samtidig som at både avsender og mottaker er sikker på at det er de avtalte komponentene som ankommer fabrikken, er ekstremt verdifull. Kan man i tillegg sikre at avtalt betaling er underveis, snakker vi om en teknologi som har mulighet til å snu opp ned på måten alle som lever av å produsere og/eller selge alle typer varer.

Verdien av en effektiv, rimelig og rask verdikjede, blir enda viktigere i dagens mer dynamiske produksjonsmiljøer; produktenes levetid er kortere, og produsentene tilpasser produksjonen stadig mer i forhold til økt eller redusert etterspørsel.

Blockchain er en slik disruptiv teknologi.

Lønnsomt blockchain-prosjekt

– Nye selskaper som ønsker å endre markeder, går etter bransjer som har vært godt beskyttet og bransjer som ikke greier å levere på kundenes forventninger. Ingen bransje vil være upåvirket av disrupsjon. Driver man “business as usual”, er man raskt død, understreker Storehaug.

Konsulenthuset EY omtaler et blockchainprosjekt hos en global produsent: Problemet var at produsenten stadig betalte feil pris til underleverandører for råvarer og komponenter.

– Konsernet brukte store summer og mye tid på revisjoner og gjennomgang av transaksjonene mot underleverandører. Med en blockchainunderstøttet verdikjede sikret vi at riktige priser ble brukt i alle transaksjoner. Bare det at man unngikk revisjoner, gjorde prosjektet lønnsomt, skriver Paul Brody, leder for utvikling av blockchain-teknologi i EY i rapporten “How blockchain is revolutionizing supply chain management”.

DXC tar prosjektorientert produksjon inn i fremtiden.

DXC tar ansvar for din digitale suksess

Si din mening

*