ERP til produksjonen: Dynamics 365 Business Central vs Dynamics 365 Finance

Hva er forskjellen på Dynamics 365 Business Central og Dynamics 365 Finance & Operations? Hvordan kan de styrke produksjonen din? Få svarene her.

Tradisjonelt har det vært behov for grundige forberedelser, kostbar utvikling og langvarig implementering for å få en ny forretningsplattform til å fungere optimalt i en produksjonsvirksomhet. Dette forklarer hvorfor mange virksomheter i produksjonsindustrien har valgt å klare seg med et flettverk av frittstående systemer som ikke alltid integrerte og støttet hverandre like godt.

Med Microsofts skybaserte Dynamics 365-familie har det imidlertid blitt betydelig enklere og mindre komplekst å konfigurere, implementere og drifte en sammenhengende ERP-plattform som støtter alle prosesser i produksjonskjeden.

Dette gir deg oversikt over hele forsyningskjeden, med en modulær, standardbasert og skalerbar plattform som støtter alle prosesser innen lager, logistikk, produksjon og kvalitetsstyring. Det gir også den oversikten du trenger for å ta de riktige beslutningene på tvers av innkjøp, salg, markedsføring og økonomi.

Dynamics 365-plattformer med forskjeller og fellestrekk

Du må imidlertid fremdeles bestemme hvilke av de primære ERP-plattformene virksomheten din skal satse på, og her står valget mellom:

• Microsoft Dynamics 365 Business Central (BC) – som bygger videre på Dynamics NAV

• Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations (F&O) – som henvender seg til omtrent samme kundegruppe som forgjengeren, Dynamics AX

De to plattformene henvender seg kun i begrenset grad til virksomheter av samme type og størrelse, men plattformene har også en lang rekke fellestrekk. Både BC og F&O er nemlig kjennetegnet av:

• Sterk, standardbasert kjernefunksjonalitet som i langt høyere grad konfigureres til den enkelte virksomheten i stedet for å kreve det vanlige utviklingsarbeidet

• Et stort og voksende utvalg av apper bygget av tredjepartsutviklere som “klikkes” på basisløsningen og gir enkel tilgang til bransjespesifikk funksjonalitet

• Hyppige oppdateringer som forbedrer funksjonalitet og allsidighet, fjerner feil løpende og sikrer at bedriftens forretningskritiske kjerneløsning alltid er oppdatert

• Enkel tilgang til moderne teknologi som Machine Learning-baserte funksjoner for f.eks. avansert forretningsstøtte og prognoser

• Umiddelbart og intuitivt samspill med andre Microsoft-baserte økosystemer, som f.eks. Office 365, Flow, Teams og Power BI m.m.

Business Central til mindre og mellomstore virksomheter

Med Dynamics 365 Business Central får du tilgang til grunnleggende forretningsfunksjoner rettet mot små og mellomstore virksomheter. I den såkalte Premium-utgaven får du også en lang rekke funksjoner og muligheter som er spesifikt rettet mot produksjonsvirksomheter.

Her får du blant annet tilgang til styring av materialer, bestillinger og produksjon, men også til planlegging og prognoser for salg, etterspørsel, lager og kapasitetsstyring av produksjonsutstyr.

Dynamics 365 Business Central er vanligvis enklere og raskere å konfigurere og ta i bruk enn en løsning basert på Dynamics 365 Finance & Operations. Plattformen har en bred målgruppe og fungerer like bra for mindre produksjonsvirksomheter (med helt ned til én brukerlisens), som mellomstore organisasjoner med flere hundre ansatte og for avdelinger i en gruppestruktur som f.eks. landskontorer.

Finance & Operations for større organisasjoner

Dynamics 365 Finance & Operations for Manufacturing er en forretningsplattform rettet mot større virksomheter. Den støtter til og med komplekse, globalt orienterte konsernstrukturer med f.eks. mange forretningsområder, landskontorer, salgs-, distribusjons- og produksjonsavdelinger.

Plattformen inkluderer også en avansert produksjonsmodul som støtter alle deler av de komplekse verdikjedene til en produksjonsvirksomhet på konsernivå. Dette kan f.eks. omfatte styring av logistikk og forsyningskjede, budsjettering, prosjektstyring, utvikling og kvalitetskontroll. Dette kan utvides med apper til salg, HR, Field Service m.m.

Dynamics 365 Finance & Operations støtter selv svært komplekse bransje- og virksomhetsspesifikke krav så vel som prosesser, og er derfor vanligvis mer kompleks og tidkrevende å konfigurere enn Business Central. Til gjengjeld gir plattformen enestående innsikt og muligheter for å ta beslutninger på tvers av selv komplekse organisasjonsstrukturer.

Skybasert teknologi vokser med virksomheten

Både Microsoft Dynamics 365 Business Central og Dynamics 365 Finance & Operations er “født” i og for skyen, men de kan også fungere i et klassisk vertsbasert eller lokalbasert driftsmiljø.

Den sky-orienterte, modulære og standardbaserte arkitekturen letter driften, gjør det mulig å skalere helt fritt samt å tilpasse f.eks. antall brukere og kostnadsnivået til virksomhetens nåværende behov.

Dette gjør at Business Central og Finance & Operations er langt mer fleksible og skalerbare enn klassiske ERP-plattformer. Det gir på hver sin måte optimale muligheter for å optimalisere produksjonsvirksomheter av alle størrelser.

Les mer: Skap sammenheng og sett fart i en voksende virksomhet med Business Central

Les mer: Realiser dine behov rundt automatisering, digitalisering og beslutningsstøtte med Finance and Operations

Si din mening

*