Slik blir fremtidens arbeidsplass

Gartner skisserer seks planleggingsforutsetninger som kommer til å prege arbeidslivet det neste tiåret.

Hvis bedriftene skal lykkes i fremtiden, må de være klare for fremtidens arbeidsplass. Her er seks råd fra Gartner til bedriftsledere som ønsker å mestre lederskapet det neste tiåret.

Forutsetning 1: «Vi-arbeid» kommer til å eliminere mye av mellomledelsen

Antall mellomledere kommer til å bli redusert eller helt eliminert av algoritmer og filosofien «We Working», Vi-arbeid – et jobbsystem som avhenger av grupper av selvstendige team med høy ytelse som leverer avgjørende resultater. Det kommer til å bli den faktiske driftsmodellen for organisasjoner, der man utnytter både interne og eksterne talenter.

Fremveksten av algoritmebasert ledelse – som vi finner i det Gartner kaller «robossess», robotsjefer – kommer til å utfordre forventingene til hva menneskelige ledere skal gjøre.

Forutsetning 2: Konstant oppgradering av ferdigheter og digital smidighet hos de ansatte kommer til å bety mer enn ansiennitet og erfaring

Medarbeiderne kommer til å bli utfordret til kontinuerlig å oppgradere sin digitale smidighet for å holde tritt med programvare-som-tjeneste (software as a service – SaaS) i kontinuerlig utvikling, rask utbredelse av kunstig intelligens (AI) og sterkt behov for kompleks problemløsning i arbeid som ikke er preget av rutiner.

Når arbeidet ikke består av rutiner, blir arbeidet å komme på jobb hver dag, finne ut hva arbeidsoppgavene er og hvordan de skal gjøres. Dette kommer til å kreve omfattende datakunnskaper, algoritmiske tenkemåter og ferdigheter i sanntids-samarbeid. Derfor må ledelsen omfavne og kreve et klima for kontinuerlig læring.

Les mer: 6 aktuelle teknologibegreper du bør kjenne til

Forutsetning 3: Ekstreme valgmuligheter visker ut grensene mellom arbeid og sosialt liv

Digitale virksomheter bygget på enorme nettverk kommer til å øke spredningen av arbeidet. Vi kommer kanskje til å arbeide med team på tvers av språk, grenser og kulturer, med avatarer, språkprogrammer, samtalegrensesnitt og dialektoversetting i sanntid som kan oversette og tolke nesten helt uten at noe av meningen går tapt.

Vurderinger kommer til å overta for tillit og kompetanse i et system der personene kanskje ikke kjenner hverandre. Vi kommer til å vurdere kollegene våre mye på samme måte som folk vurderer kjøpere og selgere på salgsplattformer på nettet.

Forutsetning 4: Vi får smarte maskiner som kolleger

Forbrukerteknologi, AI, Internett-baserte applikasjoner og enorm databehandlingskraft i mindre enheter kommer til å endre hvor og hvordan vi arbeider.

Mange av oss kommer til å finne ut at vi kan oppnå mer ved å fordele arbeidsoppgavene mellom smarte maskiner, programvare, apper og avatarer i de personlige porteføljene våre. Personlig infrastruktur kommer til å gjøre at vi kan bære med oss vår personlige arbeidsplass gjennom skybaserte samfunn, åpne applikasjoner og personlige virtuelle assistenter.

Les mer: Slik får du mest mulig ut av teknologi

Forutsetning 5: Vi kommer til å arbeide for et formål og en lidenskap, ikke bare for penger

Vi kommer til å søke arbeid som utfordrer oss og formål som driver oss. De sosiale grafene våre – som representerer forholdene våre i sosiale nettverk på nettet – kommer til å oppmuntre oss til å bidra til sosial innovasjon.

Fordi de personlige teknologiske verktøyene er økonomisk oppnåelige, kommer vi til å bruke energien tidligere i livet for å oppnå ting som betyr noe. Bedriftene kommer til å gjøre seg selv attraktive ikke bare med penger, men ved å tilby mulighet til å utgjøre en viktig forskjell gjennom arbeidet vi utfører.

Forutsetning 6: Utfordringer med balansen mellom jobb og fritid blir medaljens bakside

Vi kommer til å føle at vi arbeider døgnet rundt hele uken for å utvikle ferdighetene våre og kunne påta oss større oppgaver. Teknologien kommer til å overvåke når vi har jobbet for mye og trenger et avbrekk.

Det kommer til å oppstå spenninger som følge av at bedriftene bruker personopplysninger til å påvirke aspekter som tidligere ble regnet som private. Helse, fysisk form og vekt blir uttrykk for menneskers verdi, engasjement og kvalifikasjoner. Vårt digitale omdømme og sosiale grafer blir en forutsetning for å bli ansatt, noe som igjen svekker privatlivet.

Bedriftsledere som ønsker å mestre ledelsen det neste tiåret må være forberedt på hvordan disse trendene fører til endringer innen hvor, når og hvorfor vi jobber, og med hvem.

Les mer: CIO’en har talt: Disse 5 utfordringene går ut over virksomheten

Les mer: Bedriftene drukner i ubrukelig teknologi

Si din mening

*