5 nødvendige egenskaper ved dyktige digitale medarbeidere

Å bygge opp dyktige digitale medarbeidere som skjønner det store bildet, er enklere sagt enn gjort. Her er fem egenskaper dyktige digitale medarbeidere må ha.

Skal man lykkes i den digitale verden, må man få tak i de menneskene som ikke bare fokuserer på digital teknologi, men som ser helheten.

De må forstå teknologier som analyse, kunstig intelligens, automasjon og maskinlæring, men også skjønne hvordan de kan tas i bruk på en måte som gavner virksomheten. De må forstå digitale prosesser inn og ut, kunne tenke og arbeide i digital hastighet og samarbeide på nye måter.

Å bygge opp dyktige digitale medarbeidere som skjønner det store bildet, er naturligvis enklere sagt enn gjort.

Her er fem egenskaper dyktige digitale medarbeidere må ha.

1. De vet hva en digital prosess er, og hvordan de måler verdien av den

Foretak skaper, samler inn og bruker stadig mer data. I en smidig verden der det «momentane» stadig får nytt innhold, vil menneskebaserte prosesser bli erstattet av maskinbaserte digitale prosesser. Disse prosessene må levere verdier for virksomheten eller sette den i stand til å ta forretningsbeslutninger på en bedre eller automatisert måte.

2. De vet hvordan de kan utnytte digitale teknologier

Medarbeidere som liker digital forandring, bør være så vel teknologisk som næringsmessig kompetente. De bør bruke teknologi til å ta bedre forretningsbeslutninger på grunnlag av stadig mer data. Dette kan bare fungere hvis vi integrerer automasjon, maskinlæring og kunstig intelligens i den digitale arbeidsflyten i et foretak.

Les mer: Maskinlæring krever modige ledere og villige medarbeidere

3. De tenker simultant ved forskjellige hastigheter

Digitale medarbeidere bør raskt kunne se muligheter og løse problemer – samtidig som de tar seg tid til å prøve ut hvordan løsninger påvirker resultater, og se etter mønstre i data.

Digitale medarbeidere må være villige til å eksperimentere, prøve ut nye ting – begå feil, gjenta flere ganger og se hva som fungerer, og hva som ikke gjør det. Hvis noe ikke fungerer, bør det skrinlegges. Samtidig må man ta med seg informasjonen og prøve noe annet. Da kan vi finne bedre løsninger og fortsette å skape nye forretningsmuligheter. Vi kan dermed være langt raskere og mer konkurransedyktige i markedet. Man må tenke utenfor boksen som en gründer i denne raskt omskiftelige verden der det går stadig kortere tid fra man får en idé til man har et produkt eller en tjeneste.

4. De er i stand til å utnytte DevSecOps-metoder

I den digitale verden går det raskt unna, men medarbeiderne er fortsatt nødt til å ta innover seg endringene. De bør benytte DevSecOps, der utvikling med automatisert testing og kontinuerlig integrering er bygd inn i arbeidsflyten. I dette miljøet kan foretak raskt forbedre kvaliteten, sikkerheten og etterlevelsen av retningslinjer.

Teamene som sørger for utvikling, sikkerhet og drift, bør samlokaliseres og settes sammen av tverrkompetente, høytpresterende medlemmer som opptrer som en enhet.

5. De samarbeider godt ved hjelp av digitale verktøy

Digitale verktøy er avgjørende for å holde kommunikasjonskanalene åpne og aktive mellom teammedlemmer, og dermed sikre sømløst samarbeid dem imellom. Samarbeidsvillige medarbeidere som prøver og feiler i raskt tempo, er på sitt aller best når de har tilgang til en digital plattform og smidige forretningsprosesser.

Vi må være åpne for forandringene vi ser rundt oss, og vi må gripe mulighetene som disse forandringene fører med seg. Det er de endringsvillige medarbeiderne som vil bidra mest til å skape resultater i virksomheten.

Dette er menneskene som er som skapt for den digitale verden.

Les mer: Digital transformasjon: Får bedriften din nok ut av den?

Les mer: 6 aktuelle teknologibegreper du bør kjenne til

Si din mening

*