Digital makeover innen produksjon

En undersøkelse konkluderer med produksjonsmiljøer er av de som har hatt størst effekt av digital omstilling. Hvorfor?

Ved første øyekast kan det se ut som produksjon (med utgangspunkt i råmaterialer, fysisk konstruksjon og manuelt fabrikkarbeid) ikke er den mest naturlige «digitale» industrien, i motsetning til finanstjenester og helsesektoren.

Derfor kommer det kanskje som en overraskelse når en nylig undersøkelse utført av The Economist Intelligence Unit blant mer enn 600 bedrifter over hele verden viser at produksjonsmiljøer er blant dem som har hatt størst effekt av digital omstilling.

Full fart forover

Produksjonsbedriftene i undersøkelsen rangerte de positive effektene av digital omstilling konsekvent høyere enn gjennomsnittet – fra mer effektive medarbeidere og mer effektiv produksjon til bedre evne til å oppfylle kundenes krav og bedre beslutningsgrunnlag.

Produksjonsbedriftene har også bedre fremdrift i implementeringen av digitale omstillinger. Alle deler av produksjonsforetakene i undersøkelsen – fra produksjon til forsyningskjede til forskning og utvikling samt individuelle forretningsenheter – har kommet lengre i digitaliseringsprosessen enn gjennomsnittet.

Det er også større sannsynlighet for at disse bedriftene har tatt i bruk kunstig intelligens (AI) og maskinlæring (ML), databehandling i skyen og samarbeidsverktøy.

Også på organisasjonsnivå ser produksjonsforetakene ut til å være raskere til å integrere digitale strategier i planleggingen og kulturen.

82 prosent av respondentene i produksjonsforetakene sier at endring av kulturen har vært avgjørende for å gjennomføre en vellykket digital omstilling i organisasjonen, sammenlignet med 72 prosent av alle foretakene.

Fremskritt innen produktdesign

Hvorfor er digital omstilling så høyt prioritert i produksjonsforetakene? Én viktig faktor er Internet of Things (IoT), som mange foretak mener er avgjørende for konkurranseevnen i fremtiden.

Nesten halvparten (48 %) av respondentene i produksjonsforetak sier at IoT spiller en vesentlig rolle i foretakets digitale strategi, mot 39 prosent av alle respondentene.

Mye av oppmerksomheten rundt IoT har fokusert på forbrukerelektronikk, men industriens Internet of Things (IIoT) kan være en større motivasjonskraft for produksjonsindustrien.

Kunstig intelligens og maskinlæring setter produksjonsforetakene i stand til å analysere historiske data for å forutse omstendigheter som kan påvirke produksjonen.

De viser også hvordan produksjonsforetak kan forbedre materialbruken, utnyttelsen av produksjonsanleggene og medarbeidernes produktivitet ved å forutse og forebygge flaskehalser.

Det ser ut til at disse innovasjonene gir forventede forbedringer:

• 80 prosent av produksjonsforetakene i undersøkelsen svarte at den digitale strategien har gitt reduserte kostnader
• 77 prosent svarte at informasjonen som er tilgjengelig for beslutningstakere har blitt bedre
• 86 prosent svarte at de kan dele data mer effektivt på tvers av funksjoner og geografiske plasseringer
• 73 prosent svarte at forsknings- og utviklingsarbeidet er forbedret

Les mer: 6 teknologitrender å se opp for akkurat nå

Endringen drives av press utenfra

Presset utenfra kommer fra noen av de største kundene innen produksjonssektoren.

For eksempel fra store bygg- og anleggsforetak som gjør store innkjøp fra industrielle produksjonsforetak – noen ganger over flere år – legger stor vekt på å øke sin egen produktivitet og effektivitet.

Akash Khurana, CIO og CDO i McDermott International sier følgende:

«Vi kan lage bedre prognoser og allokere ressurser til produksjonslinjen, raskt identifisere mulige flaskehalser og foreta nødvendige endringer i produksjonsprosessen i sanntid for å forebygge eller fjerne flaskehalsene.»

Khurana fortsetter:

«Dette kommer i tillegg til bedre driftssikkerhet og produktivitet for produksjonsutstyret gjennom bruk av prediktive analyser for å redusere uplanlagte driftsstanser.»

Kulturendringer lønner seg

For å kunne dra nytte av disse fordelene må imidlertid produksjonsforetakene og kundene deres være i stand til å reagere raskere både i design- og produksjonsfasene.

Produksjonsforetakene understreker at kulturendringer er nødvendige for å lykkes med digital omstilling. Hvis man trenger en smidigere og mer responsiv prosess, må toppledelsen «være tett på den operasjonelle siden», sier Simon White, CDO i VolkerWessels UK, «slik at det er kort avstand mellom beslutning og implementering.»

Etter hvert som produksjonsforetakene blir vant til effektiviteten og forutsigbarheten de oppnår med IIoT, vil de sannsynligvis forvente flere konkurransemessige fordeler i fremtiden.

Les mer: Hvordan utnytter man potensialet i Industri 4.0 fullt ut?

Si din mening

*