8 fokusområder for suksess i en digital forsyningskjede

Forsyningskjeder finnes overalt, og alle er involvert i dem. De må gjøres heldigitale for at man skal lykkes. Her er åtte måter å oppnå det på.

Forsyningskjeder finnes overalt. Alle er involvert i forsyningskjeden, fra store globale foretak til vår egen husholdning.

Innen forbrukervarebransjen må vi vurdere forsyningskjedene med tanke på ordrebehandling, planlegging, produksjon og fysisk (eller programvarebasert) distribusjon av produktet eller tjenesten, men nøkkelen til suksess i forsyningskjeden er å gjøre den heldigital.

Man må også behandle stadig mer data, ikke bare i bakkant av forsyningskjeden, men i alle ledd i kjeden. Hvis man ikke har digital sporing av produktet, blir det vanskelig å løse problemer og hjelpe kunden.

For å kunne holde oversikt over disse detaljene og tilby tilstrekkelig service, må man ha to ting: data og en digital forsyningskjede.

Sammenkobling på tvers av hele den digitale forsyningskjeden kan oppnås ved å håndtere de følgende åtte viktige komponentene.

1. Registrering og respons

En forsyningskjede er et svært komplekst miljø, og så snart man har sensorer på plass, kan man håndtere miljøet og respondere på det.

Hensikten med å bruke sensorer er ikke bare for å se hvordan det går. Man må optimere hele denne prosessen og bruke analyseverktøy for å tilegne seg tidlig kunnskap og så omsette denne sanntidsinformasjonen i praktisk handling.

2. Datasynkronisering

Det finnes så mye informasjon at den blir uhåndterlig hvis man ikke digitaliserer den. Hvert enkelt produkt må kunne håndteres og spores.

For å samkjøre all informasjonen og alle dataene trenger man datasynkronisering, slik at man kan ta riktige beslutninger om et produkt ut ifra et helhetlig perspektiv.

Les mer: Ta raskere forretningsbeslutninger basert på fakta

3. Visualisering

Når man har mye data må informasjonen filtreres. Å bruke regneark blir tungvint, da er det er mye bedre å visualisere dataene.

For å kunne anbefale en best mulig løsning, må man utnytte mulighetene for kunstig intelligens og maskinlæring som ligger bak dataene.

Muligheten til å visualisere og gå dypt inn i dataene bringer deg nærmere og nærmere informasjonen som er nødvendig for å iverksette riktige tiltak.

Les mer: Spar tid på rapportering med automatiserte standardrapporter

4. Logistikk

Man må bruke data til å forbedre fraktplanlegging og ruting av varer, og deretter implementere kostnadsoptimering for å maksimere verdien av varene som ender opp i hyllene.

Følgende spørsmål må stilles:

• Hvordan får jeg produktene fra lageret til lasteterminalen?
• Hvordan får jeg varene fra A til B på en mest mulig kostnadseffektiv måte?
• Ville det ikke vært en fordel å ha oversikt over hele infrastrukturen i systemet?
• Ville det ikke vært bedre å kunne maksimere utnyttelsen av ressursene?

5. Kampanjeoptimering

Det samme gjelder kampanjer, man må ha best mulig oversikt over hva som skjer.

Hvis et produkt for eksempel ikke selger i én bestemt butikk, kan det være et spesifikt tiltak man kan iverksette i sanntid for å selge produktet, for eksempel gjennom verdikuponger, anbefalinger eller markedsføring i butikken.

6. Digitalisering

Forsyningskjeden må digitaliseres fra begynnelse til slutt, og her er noen eksempler:

Bedrifter må ta i bruk inspeksjoner av produksjonslinjen, en sanntidskontroll av alt som produseres, for å sikre at de oppfyller kvalitetskravene.

Elektroniske sjekkpunkter må installeres slik at man kan se hvor raskt prosessen går og om det finnes hindringer som må håndteres.

Til slutt må man vite hva som står i hyllene og hvor raskt produktene omsettes, slik at man kan reagere raskt.

7. Massetilpasning

Vi må kunne tilby tilpassede produkter til alle. Dette kan virke lettere for verdifulle, kostbare produkter, for eksempel en bil, men flere og flere forbrukere ønsker den muligheten for masseproduserte produkter.

Dette kan man aldri oppnå hvis forsyningskjeden ikke er digital, fordi det ville kreve en enorm menneskelig innsats å gjennomføre det.

Hvis systemet er programvaredefinert, kan man gjøre endringer i de fysiske komponentene med programvarekommandoer.

8. Brukeropplevelse

Hvis et produkt ikke oppfyller kvalitetskriteriene helt fra begynnelsen av, blir kundeopplevelsen dårlig. Og hvis det ikke gjør akkurat hva det er ment å gjøre, blir kundeopplevelsen dårlig.

Derfor må bedriftene digitalisere og sikre god kvalitet for alle produkter som forlater produksjonslinjen. De må forbedre dem og spore brukernes atferd for å få kontinuerlige tilbakemeldinger og gi kundene en bedre brukeropplevelse.

Til slutt må det understrekes at digitalisering er en prosess. Denne prosessen handler ikke bare om den digitale forsyningskjeden; den handler om å digitalisere hele foretaket. Vi ønsker å sikre at vi kan gjøre endringer i et miljø på en mye raskere og mer konsistent måte.

Si din mening

*