Hvordan man håndterer et digitalt kultursjokk i en bedrift

Flertallet av lederne i en ny undersøkelse svarer at man trenger en endring i bedriftskulturen for å lykkes med digitale omlegginger. Her er noen råd for denne prosessen.

Endringer er ukomfortable og upraktiske for mange, spesielt i arbeidslivet. Bekymringer for mer arbeid, evnen til å mestre nye oppgaver, tap av kontroll og økt usikkerhet er bare noen av årsakene til at mange kan strekke seg langt for å unngå nye og ukjente ting.

For bedrifter som står midt i en digital omstilling er det en stor utfordring. Digital omstilling påvirker alle aspekter ved måten man arbeider på og måten et foretak driver virksomheten på.

Mer enn 600 seniorledere deltok nylig i en undersøkelse fra The Economist Intelligence Unit om spørsmål i forbindelse med deres eget omstillingsarbeid.

Mange av dem var klar over virkningen digital teknologi har på bedriftskulturen:

• 72 prosent svarte at en kulturendring er avgjørende for å gjennomføre en vellykket digital omstilling.
• 38 prosent av respondentene sa at de ville implementere reviderte forretningsprosesser og gjøre endringer i organisasjonen for å tilrettelegge for den digitale strategien.

Endringene i organisasjonsstrukturen omfatter en utflating av hierarkiske strukturer som følge av utvidet samarbeid mellom funksjonelle områder og forretningsområder. Dette er en prioritering som mer enn en tredjedel av de spurte bedriftene planlegger å implementere.

Det forventes at medarbeiderne skal samarbeide som ekspertgrupper i partnerskap med andre deler av bedriften, eller kanskje i andre bedrifter, som er del av det samme økosystemet.

Sett i lys av dette svarte 48 prosent av bedriftene at de oppmuntrer til samarbeid på tvers av funksjoner for å skape bedre forståelse for foretakets digitale krav.

Eksperimentering: forventet og respektert

Det finnes mange hjelpemidler en bedrift kan bruke for å dempe den uunngåelige frykten og motviljen mot endring.

En stor utfordring, ifølge Dan Hushon, som er senior vice president og chief technology officer i DXC Technology, er å skape en kultur der eksperimentering ikke bare er mulig, men også forventet – og respektert.

«Risikoen er at medarbeiderne blir redde for å ta sjanser og redde for å dele feilene sine. Virksomheten er så drevet av resultater at man bare godtar suksesser», sier Hushon.

«Vi ønsker å dele lærdommene våre. Hva er den grunnleggende årsaken til et problem? Hvordan ble det løst? Det er verdifullt, spesielt når man trenger å handle raskere. Dette er en vanskelig balansegang.»

Ledelsens tilnærming er nøkkelen for å skape kulturelle endringer i en bedrift. I undersøkelsen svarer 68 prosent at de verdsetter bedriftens arbeid for å identifisere og aktivere et digitalt lederteam eller en arbeidsgruppe, og bedrifter innen teknologi og helsesektoren har størst sannsynlighet for å følge opp slike planer.

Ledelsen kan skape det riktige miljøet og den riktige holdningen, men de kan ikke gjøre alt. 29 prosent av bedriftene vil aktivt rekruttere medarbeidere og konsulenter med bedre digital forståelse det kommende året.

For å fremskynde endringene må bedriftene sørge for at det finnes digitalt kyndige enkeltpersoner som kan fungere som endringskatalysatorer ved å hjelpe andre å innse fordelene med omstilling.

Les mer: Digital transformasjon: Får bedriften din nok ut av den?

Si din mening

*