Digitalt byggeprosjekt på Gol

Nettbrett, Virtual Reality, utvidet virkelighet (AR), dronedata, byggeroboter og RFID ga raskere bygging og bedre bygg.

Nå har Statens Vegvesen flyttet inn i den nye trafikkstasjonen på Gol, 20 mil nordvest for Oslo. Med det er Statsbyggs første heldigitale, papirløse byggeprosjekt kommet til veis ende.

Statsbygg i front

Stikkord for pilotprosjektet var å utnytte mulighetene dagens teknologi gir til å bygge raskt, effektivt, mer miljøvennlig og med høy kvalitet.

Staten med Statsbygg er Norges største byggherre, og har tatt initiativet til Bygg21, et samarbeid mellom byggebransjen og myndighetene. Målsettingen er å redusere byggekostnadene med 20 prosent innen utgangen av 2020.

Samtidig skal både kvalitet, produktivitet og bærekraft bli bedre. Gol trafikkstasjon er et viktig skritt på veien for å nå Bygg21-målene.

– Når bygget nå er blitt overlevert Vegvesenet, hva har Statsbygg lært underveis?

– Å bygge heldigitalt betyr en helt ny måte å bygge på, blant annet med mer og tettere samarbeid mellom de ulike entreprenørene samt håndverkerne. Det betyr at andre og nye prosesser må på plass og vi har brukt mye tid på å gå opp de nye prosessene, svarer fungerende prosjektleder Anett Andreassen i Statsbygg, som er byggherre.

Hun sier at Statsbygg bevisst tester ut digitale byggeprosesser på små prosjekter for å få teste ut digitalisering gjennom hele prosjektet, og for å få rask erfaring på hva som fungerer og hva som ikke fungerer.

Les også: Byggebransjen gjør som Pokemon.

Fire viktige erfaringer fra prosjektet

1. Tettere og bedre samarbeid. Skal man få til digitalisering krever det at alle er innstilt på tettere og bedre samarbeid enn det man har i tradisjonelle byggeprosjekter.

– Digitale byggeprosjekter krever en annen type samarbeid enn man er vant med. Det krever større grad av utveksling av informasjon mellom aktørene i prosjektet, særlig i vekslingspunkter, når en entreprenør overtar prosjektet fra en annen.

2. Økt kvalitet. Kvaliteten i prosjektet øker siden alle har tilgang til samme, oppdaterte informasjon på nettbrett i stedet for at man har hver sine papirtegninger og -dokumenter. Med BIM (bygningsinformasjonsmodeller) ser alle aktørene også hva konsekvensen blir om ting endres, noe som gir færre feil.

– Det er enklere å oppdage problemer som følge av endringer. For eksempel om man flytter på en dør, så må rørleggeren flytte på rørene, og så må elektrikeren flytte el-anlegget, noe som blir umulig på grunn av en vegg. Dermed unngår man å flytte på døren. Det gir mindre dobbeltarbeid i forhold til tradisjonelle byggeprosjekter, forteller Andreassen.

Med nettbrett, 3D-modeller, VR og andre visualiseringsverktøy unngår man også misforståelser på grunn av språkbarrierer.

3. Krever tillit. Digitale byggeprosjekter krever tillit, både i den enkelte organisasjon og mellom aktørene.

– De ansatte må ha tillit til at man kan dele informasjon og si ifra om feil og mangler underveis. Man må også ha tillit til at det kan være krevende å lære å jobbe på nye måter. Ledelsen i den enkelte organisasjon må skape en tillitskultur, understreker Andreassen.

4. Moderne infrastruktur. Skal data- og informasjonsflyt fungere, både i den enkelte organisasjon og mellom aktørene, må det teknologiske fundamentet være på plass og oppdatert. Man må kjenne til og bruke standardene og verktøyene som gjelder i bransjen.

– Man må tørre og lære seg å bruke nye verktøy og arbeidsprosesser, men det er verken farlig eller vanskelig. De fleste verktøyene er enkle å bruke, sier Andreassen.

Nå er Statsbygg i gang med et nytt digitalt byggeprosjekt, et nytt akuttsenter i Bergen I oppstarten av prosjektet har entreprenør og rådgiver fra Gol vært med for å få overføring av kunnskap og erfaringer.

– Digibygg handler om et digitalt kompetanseløft, som hele byggenæringen må igjennom. Forretningsmodellene må endres og justeres. Alle aktørene må være åpne for dette, hvis ikke blir man fort irrelevant, sier Andreassen.

Hun mener at alle kan gå gjennom denne digitale transformasjonen, og trekker frem en liten, lokal leverandør på Gol, som har gjort et enormt digitalt løft det siste halvannet året.

– Det viser at alle kan henge med på digitaliseringen, sier Andreassen.

Hun forteller at byggeprosjektet i Bergen blir ikke like digitalt som Gol-prosjektet, men at noen prosesser blir enda mer automatiserte enn de ble på Gol.

Pilotprosjektet på Gol

Gol trafikkstasjon er et byggprosjekt i regi av Statsbygg. Det skal bygges en kombinert trafikkstasjon og kontrollhall for tungtransport, og parkeringsplass for overnatting for tungtransport.

Nybygget er på cirka 667 kvadratmeter, hvorav trafikkstasjonen er 452 kvm. og kontrollhallen er 215 kvm. Videre skal det bygges garasje for tre servicebiler. Det skal være plass for 21 vogntog på døgnhvileplassen som har servicebygg med toalett og dusjfasiliteter.

Gol trafikkstasjon er Statsbyggs første Digibyggprosjekt. Digibygg skal fremme bruk av digitalisering og smartteknologi i Statsbyggs byggeprosjekter.

Prosjektet skal gi praktisk erfaring med statussetting og fremdriftsrapportering fra BIM-modellen som grunnlag for vurdering av mer omfattende innføring i fremtidige prosjekter.

Les om DXCs løsninger for entreprenører og byggebransjen her.

Last ned gratis whitepaper: Kom i gang i dag med å innfri ditt digitale potensial.

Si din mening

*