Fremtidssikre din digitale strategi med RPA-basert AI

En digital strategi hjelper virksomheter igjennom det ukjente. Men hvordan sikrer man at strategien holder i fremtiden? Bruk RPA-aktivert AI.

Å forutsi fremtiden er vanskelig. Det er grunnen til at bedriftsledere er nødt til å forberede sine bedrifter på det uforutsigbare. Det er grunnen til hvorfor du bør utvikle og finpusse din digitale strategi. Det er grunnen til hvorfor du bør automatisere.

Hastighet-til-verdi er en nøkkelindikator (KPI) på mange automa-sjonsinitiativs ytelse. Idet man begir seg ut på en reise mot økt auto-masjon kan det være fristende å gå for kjappe løsninger. Et eksempel på en kjapp løsning kan være Robotic Desktop Automation (RDA).

Denne type assistert automasjon er vanligvis i gang i løpet av kort tid og blir ofte forvekslet med ordentlige robotiserte automasjonsproses-ser for bedrifter, som RPA (Robotic Process Automation). RDA har nemlig noen betydelige svakheter – spesielt når det kommer til smi-dighet, sikkerhet og samsvar – og det er ikke fremtidssikkert.

Ønsker du å forsikre deg om at fundamentet til teknologien du byg-ger i dag vil støtte teknologien din bedrift vil innføre fremover må du bygge et bærekraftig fundament. RPA-plattformen du velger bør være i stand til å opprette sømløse og sikre forbindelser mellom nye og gamle teknologier, prosesser og folkene som bemanner dem – i dag og i fremtiden.

Den vanligste misforståelsen på markedet vedrørende RPA er at assisterte automasjonsverktøy – som for eksempel RDA – gir mer verdi fordi disse verktøyene produserer verdi kjappere. Det tar også lenger tid å implementere samt innordne en strategisk bygget digital ar-beidsstyrke enn det tar å spille inn et manus – men den digitale arbeidsstyrken vil alltid utkonkurrere det innleste manuset.

Når endringer oppstår, enten til arbeidsstyrken, dine prosesser, kontaktdetaljene til en person som leder et steg i prosessen eller til og med til layouten til et tredje parti sin hjemmeside som du bruker i prosessen, kommer RDA systemene straks til kort. Så klart kan prosessene de er bygget opp på bli spilt inn på nytt, men når du tar for deg alle mulige endringer som kan forekomme samt antallet roboter som jobber med prosessen og inkluderer antall oppgaver disse robotene fullfører per time kan du se tydelig at det er en ustabil infra-struktur. Det er ikke bærekraftig, i hvert fall ikke alene.

RPA for bedrifter (autonom automasjon) skiller seg fra RDA (assistert automasjon) fordi digitale arbeidere er forprogrammert til å gjøre arbeidet uten menneskelig interaksjon eller innblanding – selv i møte med uventede variabler. De er i stand til å lære, løse problemer og samarbeide med selskapets andre systemer, prosesser og folk – uten at dette går ut over lydigheten.

Dette er et viktig punkt, fordi RDAs svakheter rundt sikkerhet gjør systemet lite bærekraftig. RDA verktøy trenger at deres roboter jobber i samsvar med menneskelige motparter for å få tilgang til innloggingsdetaljer og brukeropplysninger til systemene. Dersom det hadde vært snakk om to menneskelige arbeidere som delte innloggingsdetaljer hadde dette mest sannsynlig ikke vært i samsvar med bedriftens retningslinjer, i lys av langsiktige mål er det uforsvarlig å ta unødvendige sikkerhetsrisikoer.

Kanskje den mest nedvurderte nøkkelen til bærekraftig automasjon er demokratiseringen av teknologi. Ettersom ferdigheter innenfor IT stadig utvides blir brukervennlig kunstig intelligens (AI) et krav for enhver bedrift som ønsker å oppnå sine vekstmål i det nye digitale forretningslandskapet.

Evnen til å implementere kunstig intelligens-teknologier etter eget valg til arbeidsprosessene tilhører bedriftsledere, men rollen som tilsynsfører for RPA plattformen og tilhørende teknologier tilhører IT. Når ledere på tvers av din organisasjon har tilgang til RPA-basert kunstig intelligens kan du oppnå ekte operasjonell smidighet og digital transformasjon.

Før du fortsetter til ditt RPA-kjøp, eller om du allerede har møtt veggen på bærekraft og er nødt til å omgruppere, sørg for at du forstår fordelene og begrensningene til de forskjellige RPA versjonene som er tilgjengelige for deg.

Dersom du ønsker å automatisere kún én prosess med få variabler og unntak, som samhandler med et system med sjeldne oppdateringer vil kanskje ikke forretnings-RPA være noe for deg. Det samme gjelder dersom du har et IT team med mye tilgjengelig tid til dyptgående koding-prosjekt.

Men om din bedrift er i konstant endring med stadig oppdaterte teknologier, du har flere muligheter til automasjon, og du trenger forretningsledere til å ta tak og implementere et vellykket RPA system imens ditt IT team bringer inn verdi gjennom sin allerede overfylte plan – da er et intelligent og skalerbart forretnings-RPA fundament det beste valget for ditt selskap.

Les mer om: Nye teknologier leverer konkurransefortrinn

Les mer om: Nye teknologier enhver CIO bør kjenne til

Si din mening

*