3 regler for multicloud: enkelt, billig og sikkert

Multicloud vil fortsatt være en del av det digitale skiftet i virksomheten. Derfor vil du måtte fokusere på tre hovedområder for å oppnå suksess.

Riktig kombinasjon av hybride skyressurser kan hjelpe selskaper å bli smidige, digitale virksomheter, men det krever planlegging å administrere flere offentlige skyer, private skyer og lokale ressurser.

Man må huske tre hovedpunkter når man skal utvikle en multicloudstrategi: Gjør det enkelt, gjør det billig og gjør det sikkert.

Disse punktene henger sammen med hverandre. Hvis en virksomhet for eksempel ikke klarer å gjøre det enkelt, ender den med komplekse miljøer som kan være vanskelige å sikre og dyre å drive.

Dette er særlig åpenbart i multicloudmiljøer der en virksomhet kan ha to hovedleverandører av offentlige skyer, flere leverandører av plattform som en tjeneste (PaaS) og programvare som en tjeneste (SaaS) i tillegg til et par virtualiseringsplattformer og ymse stakker for automatisering og private skyer med mer.

Det er vanskelig å administrere dette på riktig måte. Med klart definerte styringsmål blir det enklere.
Ifølge en studie utført av Frost & Sullivan sier 51 prosent av beslutningstakere at de trenger hjelp til å avgjøre hvordan miljøet skal være for nye eller gamle arbeidsmengder.

Så la oss undersøke de tre punktene nærmere.

1. Gjør det enkelt

Virksomheter bør legge seg i selen for å gjøre ting mindre komplekst. Kompleksitet kan komme krypende på mange måter.

Man kan blant annet ha for mange operativsystemalternativer, nettverkskonfigurasjoner og autentiseringsmekanismer.

For alle disse alternativene er det best å begrense mulighetene til en håndfull godkjente standarder i virksomheten og gjøre det vanskelig å gå utenom dem.

Dette er særlig viktig i hybride skymiljøer som per definisjon er en kombinasjon av forskjellige infrastrukturer, plattformer, verktøy, prosesser og styringsprinsipper.

Det aller viktigste du kan gjøre for nettverksstyring er å implementere et verktøy for IP-adresseadministrasjon (IPAM) som kan brukes i alle dine skymiljøer.

Dette verktøyet lagrer informasjon om hvilke nettverk som er i hvilke miljøer, og Dette blir uvurderlig for å administrere flerskymiljøer.

Autentisering er et annet viktig spørsmål som krever et enkelt, effektivt svar. Et av de største problemene knyttet til administrasjon av flere skyer og forskjellige miljøer er administrasjon av påloggingsinformasjon.

Med en styringsstandard som definerer en enkelt identitetsleverandør per brukerklasse (dvs. én for ansatte, én for kunder, én for IoT-enheter osv.) blir administrasjonen mye enklere.

Les mer: Skybasert ERP-plattform gjør det komplekse enkelt

2. Gjør det billig

En viktig komponent i enhver omstilling til skyen er en detaljert nytte- og kostnadsanalyse, eller vurdering av forretningsverdi.

Ifølge undersøkelsen RightScale State of the Cloud fra 2019 sa 68 prosent av respondentene at hovedoppgaven til IT er å administrere og optimalisere skytjenestekostnader.

Det finnes flere måter å fortsette å optimalisere verdien av skyressurser: Virksomheter kan begrense hvor mange skyforekomster som kan brukes, og hvor store de kan være, merke ressurser for kostnadsallokering og -styring, administrere alle miljøer, deriblant test, utvikling og produksjon, og sist, men ikke minst, evaluere grunnlaget for bruk av skyressurser.

3. Gjør det sikkert

Sikkerhetsadministrasjon sørger for at du forsvarer selskapet mot ytre trusler og sikrer sensitive bedriftsdata, mens styring sørger for at det er en oppnåelig målsetting. Styring prioriterer alltid det enkle, transparente og forskriftsmessige, og disse faktorene er særlig viktige for å sikre flere miljøer.

Selskaper bør ha en todelt styringsstrategi som består av intelligent begrensning av alternativer for brukerne, slik at det enkleste er å følge reglene, og transparens om hvem som gjør hva for å sikre at ansatte treffer forskriftsmessige beslutninger.

Denne skjerpede fokus på sikkerhet blir desto tydeligere ved at styring, ekspertise, forbruk, sikkerhet og etterlevelse er en utfordring for mellom 76 og 79 prosent av respondentene i RightScale-undersøkelsen.

Kort fortalt er multicloudmiljøer en del av den digitale omstillingen av en virksomhet, og det vil det fortsatt være, men hvis du fokuserer på å gjøre det enkelt, billig og sikkert, forenkler du oppgaven med å bruke hybridsky til å skape en smidig, digital virksomhet.

Les mer: 6 aktuelle teknologibegreper du bør kjenne til

Si din mening

*