Desentraliserte nettverk: Hjørnesteinen i produksjonsindustriens raske utvikling

Produsenter er nødt til å skape et økosystem av plattformer med bruk av nye infrastrukturer og nye teknologier som desentraliserte nettverk, kantintelligens og blockchainteknologi.

Produksjonsindustrien utvikler seg side om side med nye og fremvoksende teknologier. «Tradisjonelle» maskinvareprodukter har utviklet seg til smarte produkter med integrerte programmer og sensorer som skaper større verdi for både produsenter og brukere.

Maskiner blir smartere, og industrien bruker nå produksjonsfokuserte plattformer til å styre produksjonsstrømmen. Men til tross for disse fremskrittene er det mange snublesteiner og utfordringer langs veien.

Produksjonsplattformer er samlinger av digitalt tilkoblede, smarte produkter og maskiner, som muliggjør interaksjon mellom utstyr og innsamling av data. De er en sentral intelligens som muliggjør dataorkestrering via Tingenes internett (IoT), styring av utstyr og bruk av forskjellige tjenester.

Men ved en fabrikk finnes det forskjellige slags maskiner og verktøy, noe som gjør at man trenger mange forskjellige plattformer for å styre utstyret. Ofte er hver plattform fokusert på spesifikke oppgaver, og forskjellige leverandører tilbyr sine egne plattformer.

For å styre alt utstyret i produksjonsstrømmen og legge til rette for full integrering er det nødvendig å koble sammen de forskjellige nisjeplattformene.

Kort fortalt er vi nødt til å skape et økosystem av plattformer. Dette er utfordrende, og det krever stor innsats å integrere intelligensen fra forskjellige plattformer.

Det er derfor desentraliserte nettverk er løsningen

Det sammensuriumet av sammenkoblede plattformer vi får, er innfløkt å styre og vedlikeholde fordi det krever metoder for å koble dem sammen og få dem til å snakke sammen.

For å forenkle denne prosessen må anleggsledere tenke annerledes. Desentraliserte nettverk er det neste logiske skrittet. For å unngå kompleks styring av store systemer er all intelligensen nødt til å gå tilbake til kanten.

Produktene trenger ikke å styres via en sentral plattform, men de kan kobles direkte til andre maskiner for å be om informasjon om alle prosessene og trinnene de er en del av.

Produksjonssystemer er for eksempel i dag det sentrale styringsverktøyet som betjener maskinen på fabrikkgulvet fra start til montering og logistikk.

Innføring av desentraliserte systemer og samarbeid muliggjør derimot direkte sammenkobling av forskjellig utstyr, basert på individuelle produksjonsplattformer integrert i hvert produkt helt fra starten av produksjonssyklusen.

Produktet og maskinene som skal bygges, vil kommunisere direkte med hverandre og hente frem oppgaver i henhold til produksjonsplanen. For å komme dit hen trenger produsenter nye infrastrukturer og nye teknologier som kantintelligens og blockchainteknologi som muliggjør kommunikasjon og funksjonalitet på like fot.

Les mer: Kjenner du til teknologiens superhelter?

Desentralisert leverandørstyring

Hvordan ser desentraliserte systemer ut i praksis? La oss se på et konkret eksempel: styring av forsyningskjeden. Sett at vi forteller deg at en robot som blander juice, kan vise hvordan forsyningskjeden fungerer på en desentralisert måte?

En robot plasseres på en bar med et nettbrett med cocktailmenyen på. Du velger en juicecocktail, for eksempel kirsebær og banan, og bestiller den på nettbrettet. Roboten tar imot bestillingen, flytter en kopp til muggen med kirsebærjuice, heller juice i koppen og gjør deretter det samme med bananjuicen. Til slutt blander roboten juicene og serverer cocktailen.

I dette eksempelet representerer juicemuggene leverandørene, og juiceroboten representerer et logistikkselskap. Den moderne forsyningskjeden er drevet av det kundene ønsker, så alle parter må samarbeide for å oppfylle en kundebestilling.

Når en ny cocktail bestilles, inngås det en smartkontrakt basert på blockchainteknologi, og de forskjellige juiceleverandørene mottar et ønske som gjør at de kan begynne å oppfylle denne bestillingen. Så opprettes det en delkontrakt for logistikkselskapet.

Hvert trinn spores i smartkontrakten. Når kunden til slutt får cocktailen, kan han eller hun derfor sjekke at alt ble gjort som avtalt.

Med blockchain får leverandøren tilgang til alle relevante data i henhold til spesifikke prosesstrinn. En kopi av prosessen − kalt den «digitale tvillingen» − dokumenteres sikkert på blockchain.

Det virker enkelt, men det er en avansert og intrikat prosess bak det hele. Denne juice-roboten kombinerer tradisjonell produksjon med innovativ teknologi. Resultatet er en mer fleksibel og spontan produksjonsprosess.

Blockchain som ryggraden i desentraliseringen

Oppgavene roboten behandler er bygd på toppen av en blockchain, som sørger for lagring av produksjonsdataene og overholdelse av EUs personvernregler. Resultatet? Større tillit og åpenhet i forsyningskjeden.

Blockchain bidrar til å skape og styrke tilliten blant interessentene, siden den sørger for sikker oppgaveautomatisering, trygg lagring av data og uforanderlige kontrakter. Endring eller manipulering er ikke mulig. Den potensielle bruken av data som genereres via de automatiserte prosessene, er en annen merverdi.

Automatisering av oppgaver i forsyningskjeden bidrar til å generere data som kan brukes til forskjellige formål, for eksempel forebyggende vedlikehold. Dataene kan dessuten gis en verdi ved at åpne plattformer brukes til datautveksling.

Å tilføre merverdi er et viktig formål for forsyningskjeden. Det handler ikke bare om å produsere og levere komponenter, men om å fungere som en integrert medarbeider i produksjonsøkosystemet.

Les mer: Blockchain krever forståelse for teknikken og organisasjonen

Les mer: Derfor vil kunstig intelligens gjøre en forskjell i livet ditt

Si din mening

*