IoT i produksjonen: Slik oppnår du forretningsverdi

IoT innen industrien er svært lovende. Men hvordan kan produsenter benytte IIoT og Industri 4.0 og skape virkelig forretningsverdi?

For produsenter er Tingenes internett (IoT) svært lovende.

Digital sammenkobling av maskiner og annet utstyr på fabrikken kan gjøre det mulig å samle inn mer data, analysere informasjon raskere og ta bedre, datadrevne forretningsavgjørelser. Men bare hvis det gjøres på riktig måte.

For å få hjelp benytter mange produsenter Industri 4.0 som konseptuelt grunnlag for å skape fremtidens intelligente fabrikk og forsyningskjede. Industri 4.0 fokuserer på bruk av det som er blitt kjent som det industrielle IoT (IIoT), dataanalyse og databehandling.

Det industrielle IoT ser på hvordan foretak bruker IoT, mens forbrukernes IoT ser på hvordan forbrukere bruker IoT, for eksempel en Apple Watch.

Men hvordan kan produsenter benytte IIoT og Industri 4.0 og skape virkelig forretningsverdi? En avgjørende faktor for å lykkes er å fokusere på forretningsfordeler.

Fokus på forretningsfordeler

Denne tankegangen representerer en 180-graders dreining fra tidligere drøftelser om IIoT hvor man fokuserte på hva teknologien kunne gjøre.

Når er det på tide å ta samtalen i en ny retning og se på hvordan IIoT kan gagne virksomheten.

Her er seks områder hvor det kan skapes forretningsfordeler:

• Forretningsmodell-innovasjon: Smarte data som samles inn av fabrikkmaskiner utstyrt med IIoT-sensorer, kan støtte både beslutningstaking og automatisk utløse handlinger. Dette kan på sin side gis en pengeverdi. For eksempel kan et foretak som vedlikeholder ressurser, tilby forebyggende vedlikehold som en ekstra betalingstjeneste.

• Kunde-/brukeropplevelse: IIoT kan bidra til å gjøre produkter og tjenester mer attraktive for både kunder og interne brukere. For eksempel kan det være enklere for folkene på lageret å finne sensorinstrumenterte deler ved hjelp av innendørs navigasjon. Likeledes kan smarte produkter avgjøre når det er på tide med service, eller når de trenger vedlikeholdskontroller. Dette kan potensielt hindre havarier. Og data generert av smarte produkte etter salget, kan brukes til å forbedre tjenesten.

• Driftsforbedringer: Sensorer og aktuatorer kan overvåke produksjonsprosesser og produkter og styre produksjonssystemet i sanntid. I forsyningskjedeoperasjoner kan sensorer og IIoT-utstyr spore produkter på veien fra fabrikken til kunder over hele verden.

• Miljøledelse: Produsenter blir nå målt etter samfunnsansvar, noe som gjør at miljøpåvirkningen av produksjonsprosesser og produkter blir til et nytt område for verdiskaping. IIoT kan også bidra til å overvåke miljøet, utløse varsler og dessuten stenge ned en farlig operasjon.

• Helse og sikkerhet på arbeidsplassen: Fabrikker kan være farlige steder. For å styre risikoen kan sensorer brukes til å overvåke arbeidsplassen og måle arbeidernes vitale verdier, blant annet hjertefrekvens, utmattelse og stress. Ved å identifisere en medarbeiders posisjon kan disse sensorene dessuten oppdage risiko og kartlegge problemer i arbeidsmiljøet.

•  Regulatory compliance:  Many manual inspections can be automated with IIoT technology. For fixed assets in a factory, this may include sending self-driving cars equipped with sensors, cameras and microphones. At larger facilities, the outdoor areas can be inspected by drones.

No matter how we look at it, Industry 4.0 will bring major changes for business.

Read more:  IoT: Start your journey by choosing the right paths

Read more:  Digital makeover in manufacturing

Si din mening

*