Utfordringer med smart tilkoblet produksjon

Omstilling fra et tradisjonelt samlebånd til smart tilkoblet produksjon er svære greier for en virksomhet. Her er noen av risikoene mange bedrifter møter når de prøver å gjennomføre dette.

Omstilling fra et tradisjonelt samlebånd til smart tilkoblet produksjon er svære greier for en virksomhet – på mange nivåer.

Omstillingen kan skape bekymringer relatert til menneskelige ressurser og hvilken kompetanse som kommer til å trenges, og hvilke eventuelle nedskjæringer i arbeidsstokken som kan gjøre seg gjeldende.

Det kan også medføre problemer med cybersikkerheten, ettersom selskaper forsøker å sikre at sensorer, agenter og roboter ikke kapres av mørke krefter.

Her er noen av risikoene mange bedrifter møter når de prøver å gjennomføre dette.

Sammenbrudd i datasiloer

Det er skrevet mye om hvordan organisatorisk kompartmentalisering er digitaliseringens naturlige fiende i en bedrift.

Produksjonsindustrien er spesielt utsatt for disse utfordringene siden det gjerne er to vidt forskjellige generasjoner av prosesser der – samlebånd og smart tilkoblet produksjon – som krasjer både kulturelt og teknologisk.

Som med ethvert digitaliseringstiltak er det nødvendig med støtte fra toppledelsen for å dempe skepsisen mot forandring.
Smart tilkoblet produksjon vil ikke skje organisk. Disse prosjektene krever at en sponsor går i bresjen og loser dem gjennom hindringer i bedriften.

Sørg for en sømløs kundeopplevelse

Det eneste som er farligere enn siloer, er å tenke «innenfra og ut».

Kundene må involveres så tidlig som mulig i forsknings- og utviklingsfasen. Smarte produksjonsteknologier som berører forbrukerne direkte, krever selvsagt et «utenfra og inn»-perspektiv helt fra første stund.

Tenk på hva det vil ha å si for brukervennligheten og kundeopplevelsen hvis et selskap som produserer treningssko lar forbrukerne utforme sine egne tilpassede basketballsko, med en rekke farger, såler og skinnalternativer, for 250 dollar.

Muligheten for kundeopplevelsesfeil er veldig stor, fra den første involveringen til forsyningskjeden, produksjonsprosessen, og endelig levering.

Hvis den smarte produksjonsprosessen ikke har et direkte forbrukerrettet aspekt, må bedriftsledere omhyggelig studere hvordan ansatte bruker teknologien.

For selv om systemet ikke nødvendigvis har et direkte forbrukerrettet design, kan det raskt bli til et forbrukerproblem hvis det ikke på en tilfredsstillende måte støtter ansatte som er i direkte kontakt med kunder.

Les mer: Industri 4.0 overtar verden – men ikke alle hopper på toget like fort

Bygg hele livsløpet inn i økosystemet til bedriften

Når vi ser på kundeopplevelsen, forsterkes behovet for å se på den smarte produksjonsprosessen i et helhetsperspektiv.

Dette gjelder ikke bare prosessen med å fremstille nye produkter, men langt viktigere, prosessen med å se på smart tilkoblet produksjon som en prosess gjennom hele kjøpet og prosessen etter kjøpet.

I en verden hvor alt blir anmeldt i sosiale medier, kan vi ikke undervurdere hvor viktig det er at produkter får positiv omtale etter salget. Dette er viktig for det som nå kalles «den sosiale forsyningskjedens» betydning for smart tilkoblet produksjon.

Mange bedrifter bygger da også inn trender i sosiale medier i sine forsyningskjede-algoritmer for å forbedre produksjonsprosessens akkurat-i-tide-aspekter.

Dette omfatter selvfølgelig samordning av en rekke potensielle organisatoriske siloer, f.eks. selskapskommunikasjon, produktutvikling, feltsalg og kundeservice.

De organisatoriske utfordringene kretser vanligvis rundt hvem som blir «sjefen i økosystemet», og hvorvidt vedkommende har fått makt til å ta tøffe avgjørelser når en floke må løses.

Finn riktig sikkerhetsbalanse

Som nevnt tidligere har ordene «smart og tilkoblet» alvorlige sikkerhetsimplikasjoner i produksjonsindustrien.

Foruten å utvikle en smart produksjonsinfrastruktur må det etableres en kultur med tilkoblet sikkerhet, fra resepsjonen til sikkerhetssjefen.

Samtidig har B2C- og B2B-kunder blitt langt mer oppmerksomme på sine person- og forretningsopplysninger.

Jeg har også merket et langt mer direkte forhold mellom personvernlovgivningen som springer ut av den nye generelle personvernforordningen i Europa, og ting som normalt ville vært ubeslektede produksjonsaspekter.

For eksempel er det langt større behov for at brukere av datadrevne produksjonsplattformer har innloggingsprosedyrer som oppfyller de nye kravene i personvernforordningen.

I en verden med 3D-skrivere og forbrukere med svært høye forventninger til personlig tilpasning knyttet til produktvalg og priser, befinner smart tilkoblet produksjon seg fortsatt i sin spede barndom.

Men hvis teknologien brukes riktig kan den sørge for at bedrifter som drives av faktiske kundebehov utvikler et umiddelbart konkurransefortrinn, mens implementeringer som bare drives av opphausing, unngås.

Last ned gratis brosjyre: Slik påvirker Industri 4.0 din bedrift

Les mer: Industri 4.0 krever en moderne teknologiplattform

Si din mening

*