Cloud omsetter data til penger

Utnytt dataenes fulle verdi ved å dra nytte av skalerbarheten i skyen. Skyen er den raskeste og rimeligste måten å integrere data på.

Forbrukerrettede bransjer som bank og butikk vil gjerne forstå kundene bedre, slik at de kan forutse kjøpsmønstre og levere personlige produkttilbud.

Selskaper innen infrastrukturbaserte bransjer som produksjon og energi ønsker intelligente systemer som kan forutse avbrudd eller utstyrsfeil, slik at dette kan hindres.

Og servicebransjer som helse og forsikring ønsker å bruke analyser til å forutse og få ned lengden på sykehusopphold eller kartlegge hvilke typer førere som risikerer å bli utsatt for en ulykke.

Dataene som kreves for å lykkes med dette, er allerede samlet inn. Maskinlæringsalgoritmene som kan trekke forretningsinnsikt ut av disse dataene, er allerede skrevet. Så hva venter vi på?

I mange bedriftene er dataene låst vekk i siloer. Noen analytikere anslår at vi bare utnytter 20–30 prosent av verdien av produksjonsdataene våre og bare 10–20 prosent av verdien av dataene fra helsesektoren og offentlig sektor.

Datamengdene i disse systemene blir bare større og større. Nå som tingenes Internett (IoT) er her, øker datamengden fra sensorer og andre smartenheter raskt.

Den eneste måten å utnytte disse dataenes fulle potensial på, er å dra nytte av skalerbarheten i skyen. Skyen er den raskeste og rimeligste måten å integrere data på. Den gjør at avanserte algoritmer, raske databehandlingsplattformer og massiv lagringskapasitet er innen rekkevidde.

En hybrid skytilnærming

Men selv om et selskap har en strategi der skyen prioriteres, kan det være at visse arbeidsprosesser ikke egner seg for den offentlige skyen på grunn av myndighetsbegrensninger, arkitekturbegrensninger eller krav til programvarelisensiering og datasuverenitet.

Svaret er en hybrid skystrategi som kombinerer den offentlige skyen når det er mulig, med den private skyen hvis det er nødvendig. I denne tilnærmingen hvor man får det beste fra begge verdener, en hybrid sky styrer og administrer automatisk utførelsen av arbeidsprosessene i forskjellige miljøer på grunnlag av prosessens særlige behov.

En kritisk komponent i den hybride skyen er overgangen fra et tradisjonelt datasenter og en tradisjonell IT-leveringsmodell til en privat sky. I den private skyen går den fysiske infrastrukturen over til konvergerte og hyperkonvergerte plattformer og programvaredefinerte infrastrukturtjenester. Det skjer en overgang fra manuell til automatisk, og arbeidsmengdestyringen går over fra statisk til dynamisk og elastisk.

Overgang til hybride skytjenester er komplisert og krever investering, men bedriftene må være åpne for en hybrid skystrategi eller bli akterutseilt. Ifølge IDC FutureScapes Worldwide Cloud 2017 Predictions vil mer enn 85 prosent av IT-avdelingene i bedriftene ta i bruk flerskyarkitekturer i år, så nå er tiden inne for å starte omstillingen til hybride skytjenester.
Les mer om hvordan du kan skape en forretningsrelevant infrastruktur som oppfyller kravene til interessenter, brukere og utviklere, i DXCs artikkel «Enabling the Enterprise Through Hybrid Cloud».

Les mer: Tre regler for multicloud: Gjør det enkelt, billig og sikkert

Les mer: Skybasert ERP-plattform gjør det komplekse enkelt

Si din mening

*