Skybasert ERP-plattform gjør det komplekse enkelt

Dynamics 365 Finance bor i skyen, oppdateres automatisk, kan utvides med tusenvis av apper og gir adgang til Power BI og maskinlæring.

Mange snakker om den digitale transformasjonen, men mange er også i tvil om hva den innebærer. Kanskje fordi transformasjonen tar forskjellige former fra bedrift til bedrift.

“Det handler blant annet om å digitalisere forretningsprosesser, ta bedre datadrevne beslutninger og minimere den teknologiske kompleksiteten. Her er bedriftens forretnings- eller ERP-løsning hovedkomponenten som knytter det hele sammen,” sier Philippe Jacobsen, Principal Program Manager, Microsoft Danmark.

En bedrift i tekstilindustrien har gjerne hovedsakelig fokus på å optimere den samlede verdikjeden, hele vegen fra idé og design, til optimerte salgsprognoser og logistikk. For andre handler det primært om å oppnå innsikt i Big Data om for eksempel finansiell informasjon. Andre igjen ønsker å optimere komplekse produksjonsmessige prosesser.

Start i det små og der det gir størst utbytte

Et av de verktøyene som for alvor har gjort den digitale transformasjonen til noe mer enn bare et buzzord er Microsofts Dynamics 365 Finance. Det er en skybasert ERP-plattform som bygger videre på velkjent kode og grensesnitt fra Dynamics AX. Den er rettet mot bedrifter som har fra 50–100 ansatte og opp til konsernklassen.

“Med Dynamics 365 Finance kan du starte i det små, og med den funksjonen i bedriften som gir størst utbytte. Dette gjelder uansett om det er i finans, HR eller innkjøp. Senere kan du bygge ut infrastruktur, integrere til andre løsninger, legge til IoT-sensorer i produksjonsleddet eller noe annet som gir mening,” sier Philippe Jacobsen.

“Fordi plattformen er skybasert, betaler du bare lisens etter bruksmønster og antall brukere. Du må heller ikke investere i maskinvare eller vedlikehold,” tilføyer han. Dessuten blir det snart mulighet for å skalere automatisk opp eller ned, avhengig av belastning.

Innebygget maskinlæring og Power BI styrker innsikten

En rekke verktøyer og funksjoner, som direkte integrering til Azure ML (maskinlæring) er innebygget. Det er et nyttig verktøy for for eksempel prognoser på salg og produksjon, basert på en kombinasjon av historiske data og variable indikatorer, som råvarepriser, værforhold eller valutasvingninger. I selve Dynamics-grensesnittet har man også tilgang til å ta ut rapporter fra Power BI.

“Dette er verktøy som øker innsikt og transparens, og som gjør det mulig å ta mer kvalifiserte, datadrevne beslutninger,” sier Philippe Jacobsen.

Plattformen integrerer også produksjonsverktøyene i Microsoft Office 365, og kan utvides med for eksempel CRM-modul og funksjoner for Marketing Automation.

Automatisk oppdatering og tilpasning etter app-prinsippet

Fra april i år oppdateres Dynamics 365 Finance hver måned, så bedriften får umiddelbar tilgang til de nyeste funksjonene. I motsetning til eldre ERP-systemer er det derfor ingen risiko for å havne bakpå med versjonene.

Et annet gjennombrudd er måten plattformen tilpasses hver enkelt bedrifts behov og prosesser.

Tidligere forsøk på å starte en digital transformasjon, eller bare å tilpasse ERP-plattformen fortløpende, har ofte blitt bremset av at selv mindre forandringer eller utvidelser har krevd et spesielt utviklings- og implementeringsforløp.

Her skiller Dynamics 365 Finance seg ut ved å arbeide med apper som klikkes på som byggeklosser, og allerede i dag er det knappe 1 600 apper å velge mellom.

“Det finnes vertikale utvidelser som forbedrer funksjonaliteten innenfor en lang rekke bransjer. De oppdateres og kontrolleres løpende med den siste versjonen av Dynamics 365 Finance. Dette eliminerer en stor del av den kompleksiteten og vedlikeholdsinnsatsen som kundene har måttet kjempe med hittil,” sier Philippe Jacobsen.

Nytt verktøy muliggjør testing før oppdatering

Microsoft har dessuten stilt et verktøy til rådighet som gjør det mulig å duplisere bedriftens produksjonsmiljø, med eller uten eksternt utviklete apper, over i et sandbox-miljø. Der kan nye patcher gjennomgå systematisk, regressiv testing. Dette gjør det mulig å oppdage eventuelle uhensiktsmessigheter før oppdateringen implementeres.

Har man sett på Dynamics 365 Finance, anbefaler Philippe Jacobsen at virksomheten tar kontakt med en Dynamics 365-partner som spesialiserer seg innenfor bedriftens bransje.

“Det er med på å sikre at man får prosess- og bransjespesifikk assistanse, noe som er fordelaktig i forbindelse med valg og implementering av en avgjørende del av virksomhetens digitale infrastruktur,” sier han.

Finn ut mer om hvordan DXC kan hjelpe bedriften din videre med Microsoft Dynamics 365 Finance

Si din mening

*