Gartner: De 8 største supply chain-teknologitrendene i 2019

Vurderer du å gi din leveransekjede et teknologisk løft? Eller får du ikke nok ut av den? Her kommer 8 gode råd fra Gartner for å oppnå det, og mye annet.

“Disse teknologiene kan ledere for leveransekjeder ganske enkelt ikke ignorere,” sier Gartners Christian Titze, vice president for research-avdelingen.

Det er store endringer på gang innen leveransekjeder:

“Hvis halvparten av de største globale virksomhetene bruker disse teknologiene i løpet av de neste fem årene, vil vi sannsynligvis se en splittelse i arbeidet med leveransekjeder,” sier Titze.

Her følger topp 8 teknologitrender innen leveransekjeder i 2019.

1. Kunstig intelligens (AI)

“Mange virksomheter ønsker å automatisere leveransekjede-prosessene. Det kan AI hjelpe til med,” sier Titze.

AI automatiserer forskjellige leveransekjede-prosesser, som prediktiv analyse og vedlikehold samt planlegging av produksjonen.

“Kunstig intelligens kan analysere store datamengder, identifisere mønstre, forutsi forstyrrende hendelser og komme med potensielle løsninger til dem,” sier han om fordelene ved å bruke AI i din leveransekjede.

2. Avansert dataanalyse

“Avansert dataanalyse har en betydelig innvirkning på leveransekjeder,” sier Gartners Titze.

Årsaken er at avansert dataanalyse gir deg mulighet til å identifisere mønstre i data og forutse fremtidige scenarier (f.eks. basert på vær- og værtjenester), samt at du får anbefalt handlinger som er nødvendige for å nå målet.

“Virksomheter blir mer proaktive og handlingsorienterte når de bruker teknologi i sin leveransekjede. Både når det gjelder å utnytte fremtidige muligheter og unngå potensielle avbrudd i fremtiden,” utdyper han.

3. Internet of Things (IoT)

IoT er et nettverk av enheter som er koblet sammen for å overvåke, rapportere, sende og utveksle data om enhetene. Internet of Things-enhetene er ekstremt effektive i en leveransekjede fordi den lar deg spore og verifisere produkter og forsendelser ved hjelp av GPS og andre teknologier.

”Vi opplever at flere utforsker potensialet ved å bruke IoT i sin leveransekjede. Spesielt IoT kan gjøre underverker når det gjelder logistikk, forbedret kundeservice og bedre lagring,” sier Titze.

4. Robotic Process Automation (RPA)

RPA-verktøy kan redusere utgiftene og eliminere skrivefeil. Dette gjøres ved at roboten blir programmert til å slavisk følge en forhåndsbestemt prosess.

RPA-teknologien kan blant annet brukes til å automatisere opprettelsen av kjøps- og salgsordrer. Dermed sikrer du også konsekvens i behandlingen av datakilder.

5. Autonomous Things

Autonomous Things bruker AI for å automatisere arbeidsoppgaver som tidligere ble utført av mennesker. Det reduserer arbeidstiden betydelig.

Det kan for eksempel være selvstyrende biler eller droner som bruker AI for å samhandle mer naturlig med sine omgivelser og mennesker.

6. Digital Supply Chain Twin

En digital leveransekjede-tvilling er en digital representasjon av forholdet mellom alle fysiske enheter i en end-to-end leveransekjeder-prosess. Det vil f.eks. være produkter, kunder, markeder, varehus og vær.

Enhetene er knyttet til virkelige motparter for å overvåke deres prestasjon i et forsøk på å optimalisere arbeidsprosesser og reagere effektivt på endringer.

“Digitale leveransekjede-tvillinger er uunngåelige fordi den digitale og fysiske verden fortsetter å fusjonere,” sier Titze.

7. Immersive Experience

Engasjerende opplevelser som utvidet virkelighet og virtuell virkelighet endrer måten mennesker samhandler med den digitale verdenen på.

“Virksomheter kan f.eks. bruke AR med QR-koder og mobilteknologi i sin leveransekjede for å få opp farten i fabrikkene. Engasjerende opplevelser vil åpne opp for noen digitale forretningsmuligheter som ennå ikke er realisert innenfor globale leveransekjeder,” sier Titze.

8. Blokkjede i leveransekjede

Vi er fremdeles i den spede begynnelsen til leveransekjede og blokkjede, men sistnevnte har potensial til å løse noen av de svært langvarige utfordringene til komplekse globale leveransekjeder.

Blokkjede er imidlertid ikke noe som kun hører fremtiden til. Akkurat nå tilbyr blokkjede sporbarhet, automatisering og sikkerhet til din leveransekjede.

Les mer: Åtte nøkler til suksess i en digital forsyningskjede

Les mer: Kjenner du til teknologiens superhelter?

Si din mening

*