Gartner: Digital Workplace-initiativer feiler

Gartners digital arbeidsplass-undersøkelse er nedslående, men analyseinstituttet gir deg råd om hvordan du kommer godt i gang med prosjektet.

Digital arbeidsplass blir mer vanlig i stadig flere virksomheter. Og det med god grunn. For fordelene ved å digitalisere arbeidsplassen er åpenbare.

Medarbeiderne blir mer effektive, mer fornøyde og mer forberedt på omstilling, og kundene kommer i enda større grad i sentrum.

Virksomheter med ambisjoner om å sette i gang digital arbeidsplass-initiativer må imidlertid trå forsiktig, konkluderer en ny undersøkelse utført av Gartner.

Bare en fjerdedel av mellomstore og store virksomheter vil lykkes med å etablere nye måter å jobbe på via digital arbeidsplass i årene frem til 2021.

Digital arbeidsplass er mye mer enn IT

Ordet “digital” indikerer tydelig at vi har å gjøre med IT og teknologier, men det er mer som skjuler seg under overflaten.

“Digital arbeidsplass-initiativer kan ikke utelukkende behandles som en IT-relatert arbeidsoppgave,” sier Gartners research vice president, Carol Rozwell.

En stor del av oppskriften på suksess med digital arbeidsplass er virksomhetens evne til å endre kulturen.

“Når initiativer gjennomføres som en serie av utrullinger av teknologi, forsømmer man å få alle medarbeidere engasjert i prosessen. Dermed oppstår det en risiko for at man ikke får endret kulturen i virksomheten fra starten av. Dermed er det umulig å lykkes med digital arbeidsplass,” fastslår Rozwell.

Nye måter å jobbe på inkluderer delt beslutningstaking, som er en prosess der flere medarbeidere er involvert når det skal tas en beslutning om et problem som er for komplisert til at én enkelt medarbeider kan løse det.

Virtuelt og eksternt arbeid er, sammen med redesignede fysiske arbeidsområder, også nye måter å jobbe på i forbindelse med digitale arbeidsplasser.

Slik kommer du godt i gang med digital arbeidsplass

Det er imidlertid håp for virksomheter som ønsker å skape en digital arbeidsplass. Dette krever blant annet at ledelsen skifter stil, mener Rozwell.

“Ledere for digitale arbeidsplasser må innse at de må bevege seg bort fra den tidligere lederstilen, der man ser på medarbeidere som motvillige til forandring. De må involvere dem og samarbeide med dem for å finne veien videre,” sier hun.

Hun oppfordrer også lederne til å samle et dyktig tverrfaglig team for å bidra til å legge en strategi for de nye måtene å jobbe på. Teamet kan for eksempel bestå av medarbeidere fra IT, facility management, HR og andre interessenter i virksomheten.

De må tenke ut hvordan nye teknologier, prosesser og arbeidsmåter kan styrke medarbeidernes opplevelse under arbeidet, slik at de kan utføre det mer effektivt.

Det er imidlertid viktig for Rozwell å understreke at vellykkede initiativer innen digitale arbeidsplasser ikke handler så mye om teknologi.

De handler derimot om å forstå hva som påvirker arbeidsopplevelsen for medarbeiderne, slik at man kan foreta de nødvendige endringene i arbeidsmiljøet. Uansett om det er gjennom teknologi eller en endring i fysiske forhold på arbeidsplassen. En forbedret arbeidsopplevelse har også den positive bivirkningen at den fører til større engasjement fra medarbeiderne.

Når det gjelder å finne nye måter å jobbe på spiller avdelingslederen en stor rolle:

“Det er personen som identifiserer de ønskede forretningsmålene, utvikler forretningsmulighetene og bestemmer hvordan man måler om prosjektet er en suksess eller ikke. Uten engasjerte avdelingsledere er det umulig å oppnå suksess med omfanget av nødvendige endringer,” avslutter Rozwell.

Les mer: Modern workplace: Har du den rette kompetansen?

Les mer: Oppbygging av digitale talent utenfor tech-korridorene

Si din mening

*