BI, BA og AA: Velger du riktig analysemetode?

Business Intelligence, Business Analytics og Advanced Analytics er tre forskjellige redskaper for digital dataanalyse. Forstå forskjeller og fordeler her.

Dataanalyse har blitt helt sentralt i moderne forretningsdrift, og det er mange gode grunner for det. Først og fremst er det i dag enklere enn noensinne å feede relevant informasjon til analyseverktøyer som raskt genererer rapporter som gir bedre oversikt for å ta avgjørelser på et informert, kunnskapsbasert grunnlag.

Spesielt tre metoder skiller seg ut. Det er Business Intelligence, Business Analytics og Advanced Analytics. Imidlertid kan det lett oppstå tvil om hvilken tilnærming som gir de ønskede resultater. Derfor presenterer vi de viktigste forskjellene mellom systemene her, sammen med deres respektive fordeler.

Business Intelligence: Hva skjer akkurat nå?

Business Intelligence er en disiplin som tar utgangspunkt i å samle inn, konsolidere og rapportere på data som bakgrunn for å ta bedre beslutninger om aktuelle operasjoner. Business Intelligence leverer verdi i kraft av filtrering av store mengder data om prosesser som foregår her og nå. Det handler altså i høy grad om å overvåke og finne feil i løpende forretningsprosesser, enten det er i produksjon, e-handelssystemer eller finansielle transaksjoner.

Eksempel: En større organisasjon med flere avdelinger og mange salgskanaler vil tradisjonelt benytte seg av manuelle metoder for å samle inn salgsdata. Med BI vil innsamlingen av disse dataene bli konsolidert, gjort ensartet og foregå i sanntid. Data vil kunne trekkes ut til overskuelige rapporter, slik at du for eksempel kan handle hurtig ved avvik. BI kan spare organisasjonen din for mye manuelt arbeid og optimalisere muligheten til å ta avgjørelser på et informert og oppdatert grunnlag – for eksempel om lageret er i ferd med å gå tomt eller om det forekommer noen uvanlige hendelser i økonomiavdelingen som du bør kjenne til og kanskje reagere på.

Business Analytics: Hva vil skje i morgen?

Business Analytics (BA) er en analyse som legger seg oppå Business Intelligence og arbeider med en litt lengre tidshorisont. Som en populær beskrivelse kan man si at BA analyserer de resultatene som BI fremskaffer. En annen måte å se det på, er at BI er godt egnet til å holde oversikten over det som skjer her og nå. BA kan derimot si noe om hvorfor det skjedde, og om det er sannsynlig at det vil skje igjen. BA bruker altså eksisterende data til å forutsi fremtidige mønstre, muligheter og risikoer, slik at organisasjonen kan justere strategien og være klar. Business Analytics er basert på store mengder data – Big Data – for å identifisere og presentere sammenhenger som ofte vil være umulig for menneskelige analytikere å identifisere.

Eksempel: En tjeneste som bringer ut tusenvis av måltider til bedriftskunder hver dag, ønsker å redusere svinn og øke inntektene med BA. Det skjer for eksempel ved å analysere historiske data om kundemønstre, årstider, respons på menyer og lignende for å optimalisere prosedyrene. Samtidig kan virksomheten forutsi hvor mye som skal produseres mer nøyaktig, optimalisere fremtidige innkjøp og minimere svinn.

Advanced Analytics: Hvordan handler du optimalt?

Populært sagt kan man si at Advanced Analytics tar Business Analytics til et nytt nivå. Her handler det ikke bare om innsikt og forutsigelser basert på eksisterende data. Med avanserte teknologier som for eksempel machine learning, kunstig intelligens og semantisk analyse kan Advanced Analytics operere med hva-hvis-scenarier og til og med støtte automatisk beslutningstaking til en viss grad.

Eksempel: Et verdensomspennende shippingfirma begynte å mate sine Advanced Analytics-systemer med eksterne data om trafikktetthet i havner og værmeldinger. De nye datakildene skapte en langt mer komplett digital oversikt over virksomheten, og det bidro både til å forklare årsakene til historiske problemer og å planlegge fremtidige ruter. Dessuten kan virksomheten nå beregne konsekvensene av å etablere ruter til nye havner med langt høyere presisjon, og basert på tusenvis av datapunkter kan Advanced Analytics presentere optimale ruter.

Ta bedre beslutninger på alle nivåer

I et nøtteskall kan man dermed uttrykke det slik:

• Business Intelligence gir innsikt og mulighet for å handle hurtig på sanntidsdata i eksisterende oppsett

• Business Analytics tilbyr mer grunnleggende analyser som kan forutsi mønstre og forhold frem i tid. Det kan for eksempel danne grunnlag for beslutninger om nye strategier, nye produksjonsoppsett og markedsmuligheter

• Advanced Analytics knuser data på et enda dypere nivå og kan foreslå endringer i forretningsstrukturen din, forutsi bevegelser i markedet og benytte eksisterende data til å analysere tenkte scenarier og optimalisere handlinger.

Les mer: Analytics: Dataanalyse gir fordeler for produksjonsindustrien

Les mer: Analytics: Disse fordelene får detaljhandelen

Si din mening

*