Industri 4.0 overtar verden – men ikke alle hopper på toget like fort

Hvor langt er den fjerde industrielle revolusjon kommet i å ta over verden? Undersøkelser avdekker store forskjeller, men noen mener at den fjerde industrielle revolusjon allerede er kommet langt.

Den fjerde industrielle revolusjon er godt i gang, men hvor langt er den kommet i forhold til å ta over verden? Konsulenthuset PwC har undersøkt saken og laget rapporten “Digital Factories 2020 – Shaping the future of manufacturing”. Den gir noen svar.

91 prosent av toppsjefene i de spurte produksjonsbedriftene investerer allerede nå i å digitalisere fabrikkene sine.

77 prosent av de spurte sier de vil bygge eller utvide eksisterende digital produksjonskapasitet i Tyskland eller Vest-Europa over de neste fem årene. Europas industrisentre ligger dermed an til å styrke sin konkurransedyktighet gjennom digitalisering i nær fremtid.

Dette er ingen selvsagt utvikling, og det koster å være med på den: Nær halvparten av de spurte regner med at det vil gå inntil fem år før de tjener inn igjen pengene de nå legger i digitalisering. I gjennomsnitt svarer topplederne at de forventede effektivitetsforbedringene samlet sett vil bli rundt 12 prosent – hvilket fremstår som noe beskjedent, når man ser estimater for hvilket innsparingspotensial som ligger i forskjellige teknologier i ulike deler av verdikjeden.

Industri 4.0

«Industri 4.0» beskriver den fjerde industrielle revolusjonen, en utvikling der internett smelter sammen med produksjon og produkter.

I begynnelsen av det 18. århundret ble produksjonen mekanisert og den første industrielle revolusjon så dagens lys. På slutten av det 19. århundret/begynnelsen av det 20. århundret så samlebåndet dagens lys, og masseproduksjonen ble født, og med det kom den andre industrielle revolusjon. Den tredje industrielle revolusjonen startet på begynnelsen av 1970-tallet blant annet med automatisering av produksjonen ved hjelp av elektroniske komponenter, produksjonsroboter og IT-systemer.

I dag står vi overfor den fjerde industrielle revolusjon der (utveksling av informasjon over) internett er en av nøkkelteknologiene: fysiske produkter smelter sammen med systemer.

Med sensorer og nye teknologier som tingenes internett (IoT) ser vi at maskiner ikke lenger bare lager produktet, men at produktet selv kommuniserer med maskinene for å gi dem instrukser. På denne måten vil fremtidens maskiner organisere seg selv, leverandørkjeder vil sette seg selv sammen, bestillinger fra kunder vil bli direkte konvertert til fabrikasjonsinstrukser og så videre.

Blant teknologiene og løsningene som inngår i den fjerde industrielle revolusjon hører blant annet IoT, 3D-print, skyen, neste generasjon mobilnett (5G), kunstig intelligens og machine learning og augmented reality (AR).

Kilde: Innovasjon Norge med flere.

Last ned gratis brosjyre: Slik påvirker Industri 4.0 din bedrift.

Forsyningskjedene digitaliseres

Hvis vi derimot snevrer inn vårt fokus til digitale supply-kjeder, publiserte analysebyrået IDC ved inngangen til 2018 en rapport som blant annet slo fast følgende:

  • Innen 2019 vil 80 prosent av kommunikasjonen i leverandørkjedene skje gjennom skybaserte handelsnettverk, noe som blant annet vil redusere mengden produksjonsstopp med opptil en tredjedel.
  • Innen 2019 vil roboter benyttes i halvparten av leveransesenterne. Dette vil bedre produktiviteten med opptil 30 prosent, redusere driftskostnadene og avhjelpe mangelen på kvalifisert arbeidskraft.
  • Innen 2020 vil en tredjedel av alle leverandørkjeder i produksjonsbedrifter bruke analysedrevne, kognitive teknologier som styrker kostnadseffektiviteten med 10 prosent og ytelsesevnen med 5 prosent.
  • I 2021 vil så mange som 6 av 10 produksjonsbedrifter benytte avanserte, analysedrevne datainnsamlingsplattformer for driftsdata i leverandørkjeden, for å forbedre hastigheten og nøyaktigheten i leveranseprosessen.

IDC spår også at cybersikkerhet vil bli en større bekymring enn fysisk sikring for mer enn halvparten av alle produksjonsbedrifter innen 2020. Overgangen til digitalbaserte, kognitive leverandørkjeder vil dermed gjøre cybersikkerhet til en høyst prioritert investering.

Les også: Supersalg for super-SUV etter teknologimodernisering.

På tide med lederskap

Langt mindre optimistisk er PwCs konkurrent KPMG, som i november 2018 ga ut rapporten “A reality check for today’s C-suite on Industry 4.0”. Den åpner med å konkludere at få virksomheter oppnår transformasjon i det omfanget, og med den graden av integrasjon, som behøves for at sterkere verdiskapning skal skje.

Istedenfor benyttes teknologi til å rydde «pain points» av veien, eller man kjører piloter i avgrensede deler av virksomheten. Altfor mange bedrifter pusler litt med Industri 4.0 uten noe klart målbilde for fremtiden. Det forventes dessuten altfor mye av pilotprosjektene, og alle litt mer dyre og ambisiøse initiativer legges på is.

KPMG mener derfor at toppledere i industrien må utvikle en velfundert, strategisk og verdibasert tilnærming til Industri 4.0. Deretter må de skissere et kart som organisasjonen kan følge mot en helhetlig transformasjon. Etter KPMGs syn er revolusjonen for lengst i gang, og de mener at tiden for eksperimentering allerede er over: Nå gjelder det å utvise lederskap!

Last ned guiden: Slik påvirker Industri 4.0 din bedrift

Les også: Industri 4.0 krever en moderne teknologiplattform

Les også: Teknisk gjeld hindrer forretningen

Si din mening

*