Er du usikker på automatisering? Prøv et prosessutviklingsverktøy

Mange bedrifter vet ikke hvilke prosesser de skal automatisere først. Et prosessutviklingsverktøy til analyse kan være akkurat det du trenger.

En av utfordringene vi har sett hos dem som har innført RPA tidlig, er at bedriftslederne ikke vet hvilke prosesser de skal automatisere først, slik at de får realisert mest mulig verdi.

De kan også befinne seg i en nedgangsperiode etter innføringen av RPA, og er usikre på hvilke prosesser som senere skal automatiseres slik at arbeidstilgangen for den digitale arbeidsstyrken forblir intakt og innbringende.

I tillegg skaper ressursene og forskningen som kreves for å definere kriteriene for graden av automatisering, og deretter kvalifisere hver potensielle prosess, et hinder for langsiktig RPA-skalerbarhet og -suksess.
For å løse problemet har noen bedrifter engasjert seg i prosessutnyttelse, som kartlegger trinnene i prosessen men som utelater den faglige ekspertisen.

Andre organisasjoner bruker en prosesskartleggingsløsning som fanger opp personalets interne kunnskap, men ikke de spesifikke tekniske trinnene i hvert system som inngår i prosessen.

Ved begge løsningene er bedriftslederne uvitende om hvilke prosesser som er klare for automatisering og som vil være av størst verdi for bedriften.
Det er her et prosessutviklingsverktøy for analyse kan være akkurat det du trenger. Et effektivt verktøy kan gjøre det enklere for deg å bestemme hvilke prosesser som skal automatiseres – og dette reduserer tiden det tar å innføre RPA fra uker til timer.

Et prosessutviklingsverktøy vurderer, kvalifiserer og prioriterer prosesser med tanke på enkelhet og graden av automatisering, samt den potensielle forretningsverdien.

Et prosessundersøkelsesverktøy får fart på disse tre viktige trinnene på RPA-reisen din:

Motiver det organisatoriske engasjementet

En menneskefokusert tilnærming maksimerer mulighetene som er tilgjengelige gjennom automatisering, uten at det trenger å være tidkrevende. Et prosessundersøkelsesverktøy kan for eksempel hjelpe deg med å lage en spørsmålsbasert vurdering for en 15-20 minutters samtale mellom en prosessanalytiker og en SME. Denne målrettede vurderingen gir en tydelig indikasjon på om det skal brukes mer tid på å analysere prosessen – og fjerner behovet for lange møter med flere interessenter.

Etabler transparente, konsekvente og objektive kriterier for vurderingen

For det første kan verktøyet kvalifisere hver prosess med tanke på graden av automatisering og tildele den til en av de fire kvadrantene:

  • Graden av automatisering – en veldokumentert prosess som er nesten heldigital, siden de samme applikasjonene blir brukt gjentatte ganger.
  • Kultivering – en nesten fullt ut digital prosess som bruker flere applikasjoner, men som mangler definisjon.
  • Utrulling – en veldokumentert prosess som primært er ikke-digital, med lav gjennomstrømning.
  • Utsettelse – en udefinert prosess som først og fremst er ikke-digital. Vurder deretter automatisering av flere andre prosesser.

Verktøyet kan deretter bekrefte kvalifiseringen med det relative avkastningspotensialet – basert på verdien av dette for bedriften – sammenlignet med alle andre prosesser som er vurdert. Hvis brukere bidrar med relevante data, kan verktøyet til og med konvertere timene om til en pengeverdi.

Presenter en plan for automatiseringsreisen din

Utviklingen gir et grunnlag for automatiseringer som er enkle og som raskt gir verdi, med veiledning for en vellykket automatisering og skalering av RPA. Denne handlingsplanen hjelper RPA-forkjempere til å få den aksepten og tilliten de trenger fra interne interessenter for å kunne foreta en reell digital omstilling og automatisering av høy kvalitet – og unngå en nedgangsperiode etter innføringen.

Et brukervennlig analyseverktøy opprettholder en bærekraftig visjon for automatiseringsporteføljen og bidrar til å fremme en stabil RPA-vekst.

Les mer: Dansand konsoliderte ved hjelp av automatisering

Les mer: 5 nødvendige egenskaper ved dyktige digitale medarbeidere

Si din mening

*