Skyen kommer til sin rett

Skyen gir ny fleksibilitet til høyeffektive databehandlingsmiljøer.

Høypresterende databehandlingsmiljøer ligger helt i forkant innen datateknologi. HPC-systemer er klynger av datanoder samlet for å oppføre seg som én enkelt maskin, og som har utviklet seg gjennom årene til å levere ekstraordinære mengder av datakraft.

De har blitt brukt til å løse noen av planetens mest fascinerende og komplekse problemer innen romutforskning, oljeutvinning, genomikk, ingeniørfag, økonomi og værvarsling.

Historisk sett har det å dra nytte av høypresterende databehandling vært ensbetydende med å eie sin egen infrastruktur. Skybaserte løsninger har blitt sett på som for dyre, for usikre og for trege for seriøs HPC.

De siste estimatene viser at av de 35 milliarder dollarene som ble brukt på HPC per år (ifølge Intersect360 Research/Supercomputing-konferansen 2018), ble bare 1,1 milliarder dollar brukt på skybasert databehandling.

Selv om det relativt sett er et lite beløp, representerer et skyforbruk på 1,1 milliarder dollar en økning på 44 prosent i forhold til året før – en trend som neppe vil stoppe med det første.

Flere aktører i skyen tilbyr nå HPC-infrastruktur i en skala som kan håndtere HPC-utfordringer relatert til sikkerhet, tilgang og ytelse. AWS og Univa var i stand til å demonstrere 1,1 millioner beregningskjerner kontrollert av én enkelt planlegger høsten 2018.

Brukere må kombinere kraften i tradisjonelle lokale løsninger med skyens fleksibilitet, og dette er utfordringen for dem som må levere robust og sikker HPC. Selv om det ikke er et universalmiddel for all bruk, blir den hybride sky-tilnærmingen til HPC en viktig del av et kostnadseffektivt HPC-program.

Flere muligheter for romfart og forsvar

HPC er et viktig verktøy innen moderne prosjektering. Produsenter innen luftfart, forsvar, bilindustri og skipsfart er spesielt avhengige av datastyrte simuleringer av væskedynamikk for å analysere hvordan produktkomponenter og væsker og gasser som passerer gjennom dem, påvirker hverandre.

Den påfølgende turbulensen kan ha en enorm innvirkning på ytelsen til fly, biler og skip. Tilsvarende simulerer avgrenset elementanalyse fysiske interaksjoner, for eksempel hvordan en bil vil oppføre seg ved en kollisjon eller effekten av å få en fugl i jetmotoren.

Ved å simulere hvordan en komponent vil fungere før den produseres, kan modifikasjoner gjøres og den kan undersøkes raskt og rimelig uten å lage en dyr prototype. Slik innsikt bidrar til at produkter markedsføres raskere og med færre feil, noe som resulterer i store kostnadsbesparelser og bedre kvalitet.

Imidlertid krever disse simuleringene ofte stor maskinvarekapasitet, noen ganger kreves det titusenvis av kjerner til analysen, noe som fører til økte utviklingskostnader.

På Supercomputing Conference 2018, presenterte Pratt og Whitney Canada hvordan de brukte en kombinasjon av lokale og HPC-ressurser som skytjenestene til AWS for å adressere flymotorens livssyklus, fra produktdesign til produksjon og ettermarkedstjenester.

Denne tilnærmingen innebar en felles utvikling av hybridverktøy for HPC av DXC Technology og AWS. Mens DXC samarbeider med AWS og Advania hos Pratt & Whitney, fungerer HPC best med en nøytral leverandør-tilnærming, slik at flere nettskyleverandører kan brukes til å skape en ekte multi-sky-kapasitet og utnytte den optimale infrastrukturen for den spesifikke jobben på et bestemt tidspunkt.

Den beste tilnærmingen for å drive en hybrid HPC-sky effektivt er å kombinere tradisjonelle lokale muligheter med spesialist- og skymuligheter, som styres og leveres ved hjelp av én enkelt tjeneste.

Dette fjerner behovet for at brukeren må tilpasse sin HPC-jobb for å kjøre med en spesifikk infrastruktur, og lar et beslutningsverktøy styre jobben til den infrastrukturen som passer best, uten ytterligere endringer.

Dette er en spennende tid for IT. Skyen har blitt voksen, og bringer ny fleksibilitet til HPC-programmer. Selv om det er klart at lokal kapasitet fortsett vil være en del av store HPC-operasjoner i overskuelig fremtid, er fordelene ved å supplere denne kapasiteten med skybaserte modeller og forbruksmodeller like klar.

Hybridtilnærmingen fjerner begrensninger i skala-kapasitet, gjør det mulig å takle variabel belastning og sikrer at riktig infrastruktur brukes i alle tilfeller.

Les mer: Tre regler for multicloud: Gjør det enkelt, billig og sikkert

 

Si din mening

*