3 utfordringer for CTO’s

CTO’s må løse tre utfordringer for å imøtekomme kundenes forventninger og skape digitale tjenester basert på en modernisert digital forretningsplattform.

I den digitale tidsalderen er kundenes forventninger høye. Dette krever en it-strategi som ser prosesser og datastrømmer i sammenheng med en kundereise, og skaper digitale tjenester for disse reisene basert på en moderne digital forretningsplattform.

Her tar JP Morgenthal, DXC Technologys teknologisjef, Application Services, og en utmerket teknolog, for seg hvilke utfordringer og muligheter CTO’s står overfor, og går dypere inn i materien i en posisjonsoppgave som handler om å forbedre opplevelsen med digitale applikasjoner.

1. CTO’s største utfordringer

CTO’s sitter ikke lenger med alle kortene. De deler ofte ansvaret med digitale sjefer og markedsførere. Og den økende bredden innen kundereiser betyr at flere elementer av kundeopplevelsen stammer fra et økosystem av leverandører – systemer som ikke eies av CTO’s lenger.

CTO’s sliter også med fragmenteringen av sine egne it-miljøer, med eiendeler spredt over monolittiske transaksjonssystemer, skybaserte programvare-som-en-tjeneste-ressurser, og nye, løst koblede applikasjoner som er bygget for skyen og drevet av kontinuerlig levering og andre moderne metoder.

CTO’s sier: Jeg har alle disse problemene, og en viss sum penger til å løse dem. Jeg har en nåværende samling av utstyr under forvaltning som koster meg penger. Det er nye teknologier som bedriften vil at jeg skal undersøke og innlemme i strategien, og de koster alle penger. Vi har et landskap som er i endring med hensyn til hvordan vi tenker på bedriften og behovet for å gå digitalt. Jeg trenger en måte å administrere alle disse appene på.

2. Den digitale fremtiden, og hvordan vi kommer dit

Kjernevirksomheten i bedriften vil bli maskindrevet, og vil handle om å gjøre data tilgjengelig og publisere dem, i stedet for å behandle dem.

Forbruket vil bli drevet av serverløs arkitektur og multimedia-grensesnitt, inkludert nett, mobil og utvidet virkelighet og virtuell virkelighet.

Bedriften har behov for å forstå informasjonsflyten mellom systemer, mellom individer og mellom systemer og individer.

Det digitale veikartet krever kontinuerlig utvikling av kjernesystemene, fra menneskeskapte regler til maskinskapte regler. Teknologiene som vil være fremtredende i denne utviklingen inkluderer kunstig intelligens, maskinlæring, serverløse plattformer, blokkjede, NoSQL, HTTP og beholdere.

3. Kom deg av hamsterhjulet

Inntil du forstår hva som driver behovene for nye applikasjoner og forstår informasjonsflyten, svarer du på alles informasjonsbehov på en é-til-én-basis.

Du må komme deg av hamsterhjulet, ellers vil du aldri komme i forkant av etterspørselen. Du leverer bare den ene appen etter den andre.

Den eneste måten å komme i forkant på er å utnytte styrken til kunstig intelligens og maskinlæring til å gjøre jobben for deg – det vil si hjelpe deg med å forstå følelse-og-reaksjon-mønstrene som fører til de rette resultatene.

Til syvende og sist ønsker du å sette sammen applikasjoner fra en portefølje av digitale tjenester, gjenbruke tjenestene og koble til data, for å sørge for ønsket informasjonsflyt og utfall.

Les mer: Nye teknologier enhver CIO bør kjenne til

Les mer: Hvorfor CIO’s minst må være tospråklige

Si din mening

*