Fordeler med at digitale tvillinger blir mainstream

Digitale tvillinger blir stadig mer mainstream takket være fremkomsten av dataanalyse, AI og IoT.

Med digitale tvillinger er det mulig å utarbeide en programvarebasert representasjon av et fysisk objekt, som – ved hjelp av en rekke følere inne i det fysiske objektet – kan brukes til å overvåke objektets tilstand, bevegelser, plassering og andre relevante forhold.

La oss for eksempel se på en bil. Data, som samles inn ved hjelp av følere i bilen, kan brukes til å utarbeide en digital kopi – en digital tvilling – av nevnte bil på en fjerncomputer. Tvillingen gir videre realtidsinnsikt i kjøretøyets status, for eksempel hvor det befinner seg, motoryteevne, brennstofforbruk, temperatur og dekktrykk.

fremstillingsindustrien har denne teknologien historisk sett blitt brukt i det tekniske miljøet. Men i dag beveger teknologien seg kjapt inn på andre områder av virksomheten.

Årsaken? Digital tvilling-teknologien kan hjelpe virksomheter med å få større fordel av IoT-enheter og deres data. Teknologien leverer også en ekstra rekke effektive elementer, fra virksomhetsmessig beslutningstakning til forretningsprosesser i organisasjonen.

Relevante poeng: Ifølge forsknings- og rådgivningsvirksomheten Gartner bruker 13 % av de organisasjonene som implementerer IoT-prosjekter allerede digitale tvillinger, og ytterligere 62 % er enten i gang med å innføre anvendelse av digitale tvillinger eller planlegger aktivt å gjøre det. Ut ifra et pengemessig perspektiv forventes inntekter fra digitale tvillinger ifølge Juniper Research å nå opp på 13 billioner USD innen 2023, en betydelig stigning fra 9,8 billioner i 2019.

La oss se nærmere på noen fordeler fra den virkelige verden:

Effektivitetsfordeler

For det første kan digitale tvillinger hjelpe med å forbedre effektiviteten. Kanskje produserer en enhet i ditt organisasjonsmiljø data som skal brukes i en rekke applikasjoner i forskjellige avdelinger. Hvis gjeldende enhet har en digital tvilling, kan applikasjoner som har bruk for data enkelt hente data fra tvillingen, så den opprinnelige fysiske enheten kan fortsette å jobbe uten avbrytelser.

Konseptet kan også brukes enda bredere. Ifølge en rapport som ble utgitt av Gartner tidligere i år: “Når tvillingdataene kombineres med forretningsregler, optimeringsalgoritmer eller andre preskriptive analyseteknologier, kan digitale tvillinger understøtte menneskelige besluttninger eller tilogmed automatisere beslutningstakning” (How Digital Twins Simplify the IoT).

Du kan for eksempel utarbeide en digital tvilling ut ifra hele din organisasjon – inkludert forretningsregler og organisasjonsprosesser – og deretter gjennomføre “hva om”-scenarioer for å implementere potensielle resultatforbedrende forandringer i tvillingen, så du kan oppnå innsikt i hvordan virksomheten påvirkes innen den faktiske implementeringen gjennomføres.

Noen organisasjoner som jobber med de nye metodene utvider effektivitetskonseptet enda mer ved å kombinere deres digitale tvillinger med andre teknologier. Ved å integrere disse digitale fremkomstene og bruke AI og avanserte analyseteknologier, utarbeider virksomhetenes driftssentre resultattendenser og sammenlikningsgrunnlag, forbedrer vedlikehold av anleggsaktiver, sporing og administrasjon, og innarbeider automatisering i så godt som en hvilken som helst forretningsprosess.

Den siste forhindringen er fjernet

En av de få forhindringene for innførelsen av digitale tvillinger er at det er vanskelig å utarbeide tvillingforekomsten. Det er en kompleks prosess som krever unike kompetanser. Nå som markedspotensialet vokser i tosifret hastiget søker virksomhetene støtte hos ledende teknologileverandører.

Teknologivirksomheter begynner å tilby plattformer til digitale tvillinger. Ifølge en teknologileverandør “er digitale tvillinger en IoT-serviceytelse” som “hjelper med å utarbeide omfattende modeller av fysiske miljøer” og “utarbeide grafer med romlig intelligens for å vise en modell av forholdende og interaksjonen mellom mennesker, steder og enheter”. En kopi av denne typen lar deg undersøke data fra et fysisk rom i stedet for forskjellige sensorer, slik at gjenbrukbare, meget skalerbare, romlige bevisste opplevelser kan bygges for å koble sammen streamingdata over den fysiske og digitale verden.

Tatt i betraktning at flere organisasjoner beveger seg i retning av digital tvilling-teknologien, og at store aktører allerede er godt i gang, kan man forvente at teknologien meget kjapt blir mainstream.

Les mer om: Projected augmented reality: Utvidet virkelighet uten headsets

Les mer om: Fremtidssikre din digitale strategi med RPA-basert AI

Si din mening

*