ERP on premise eller cloud: Hva er best og billigst?

Det er mange valgmuligheter når man skal i gang med ERP. Skal man velge on premise eller cloud? Få svaret her.

ERP utgjør stadig ryggraden i den daglige drift for mange virksomheter, og er ofte fundamentet for nesten alt som har med det populære konseptet «digital transformasjon» å gjøre.

Men hvordan skal man forholde seg i et marked som blir mer og mer skybasert, når man skal skifte ut sin gamle ERP-løsning?

On premise og cloud har hver sine forskjellige fordeler

Det er vanskelig å sammenligne en lokal ERP-løsning med skyversjonen, fordi det er to svært forskjellige måter å implementere, drive, støtte og vedlikeholde IT-systemene på. Ser man utelukkende på lisensprisen, er skyversjonen (som også inkluderer bl.a. drift) den dyreste i det lange løp.

Vi i DXC har hjulpet mange av våre kunder med å få en forståelse av kostnadsbildet og ta beslutninger ved skifte av ERP fra on premise til cloud.

Overgangen til skyen er likevel ikke nødvendigvis et spørsmål om pris.
Virksomhetene bør fokusere på de mange fordelene og mulighetene som skyløsninger byr på, og se hvordan veien mot skyen kan være en katalysator for forretningsutviklingen.

Flytter man til en skybasert ERP-versjon, betyr det at drift og vedlikehold av IT-systemet overlates til eksperter på området. Primærvirksomheten for våre kunder er ikke IT-drift, så de overlater det heller til en partner som nettopp har det som sin kjernevirksomhet å håndtere IT.

Men det viktigste av det hele er at skyen gir tilgang til et fantastisk og stort økosystem av applikasjoner. Det betyr at virksomhetene lettvint og greit hente og teste apper, og så kan de hurtig beslutte om de skaper verdi og konkurransefordeler uten at det krever en større investering.

On premise kan bli en dyrere affære

For å vende tilbake til kostnadsforskjellen på on premise og cloud, så er livssyklusperspektivet den avgjørende faktoren.

Med for eksempel Dynamics 365, tilbyr Microsoft et evergreen-konsept med kontinuerlige oppdateringer. Dette betyr at virksomheter med en skyløsning i realiteten unngår dyre oppgraderingsprosjekter, slik det ellers normalt vil kreves hvert 6.–8. år for on premise-løsninger.

On premise-løsningen kan altså ende opp med å bli dyrere enn cloudversjonen dersom man inkluderer kostnadene for oppgraderingsprosjekter og levering av interne ressurser til drift og vedlikehold.

Med mange års erfaring fra salg og marketing innenfor IT-bransjen, har vår ekspert fulgt IT-utviklingen nøye, og han har alltid ligget i forkant der teknologi møter forretningsutvikling.

Kontakt ERP-spesialisten John T. Hummelgaard hvis du har flere spørsmål, eller les mer om DXC Eclipse her.

Les mer om: 5 prinsipper: Slik lykkes du med skiftet til hybrid-it

Les mer om: Hva kjennetegner et suksessfullt digitalt prosjekt?

Si din mening

*