Tre tips for å revolusjonere utviklingsteamet ditt

Hvis du vil oppleve mer suksess i organisasjonen din, både overfor kunder og internt, må du gi utviklingsteamet ditt et løft.

Hva er det første som slår deg når du tenker på utviklere?

Kanskje forestiller du deg en gjeng technerder som sitter for seg selv i et hjørne, bare prater med hverandre og sitter sammen i lunsjen? Kanskje tenker du på typer som ikke egentlig forstår hvordan man kommuniserer eller samarbeider med andre, og som ikke forstår hvordan forretningen fungerer?

Da er det på tide du tenker én gang til. Realiteten er at i dagens konkurranseutsatte næringsliv er suksess for utviklingsteamet ensbetydende med suksess for selskapet. Teamet er drivende for nesten alle aspekter ved kundenes suksess, så vel som den daglige driften av virksomheten. Likevel er det altfor mange organisasjoner som ikke har løftet sine utviklingsteam til å bli mer aktive og involvert i virksomheten som en helhet.

Det er en tabbe. Hvis du vil oppleve mer suksess i organisasjonen din, både overfor kunder og internt, må du gi utviklingsteamet ditt et løft.

Hvorfor skal vi endre?

Se på noen av de største utfordringene for dagens utviklingsteam.

Ifølge State of Software Development in 2019, en rapport fra utviklingsfirmaet Coding Sans Ltd, er den absolutt vanligste årsaken til at teamet har problemer med å levere, at forventningene er urealistiske, tett fulgt av en mangel på klart definerte leveranser.

Tenk deg forskjellen dersom en representant fra utviklingsteamet hadde vært involvert fra begynnelsen, i møte med kunden, etablerte forventninger og var aktivt involvert i å definere leveranser og tidslinjer.

Ta det ett skritt videre og tenk deg at denne representanten hadde vært involvert i forretningsdriften og mer spesifikt hvordan prosjekter som er under utvikling, påvirker forretningen. Dette ville langt på vei bidratt til å dempe den største utfordringen til de som besvarte undersøkelsen om programvareutvikling: kapasitet. Dersom et av medlemmene i temaet var involvert i prosjektplanleggingen, ville det være langt større åpenhet rundt arbeidsmengden.

Den største utfordringen utviklere stilles overfor ved programvareutvikling er å dele kunnskap, ifølge rapporten. Dette er et gammelt problem, og det er et direkte resultat av at selskapene har bygget siloer internt gjennom mange år. Mens mange har begynt å bryte disse ned, er det tydeligvis en god del som henger igjen.

Det er faktisk to typer siloer som må rives:

(1) de som skiller utviklingsteamet fra resten av organisasjonen og
(2) de som skiller ferdigheter internt i teamet. Innenfor teamet blir for eksempel sikkerhet og kvalitetssikring (QA) implementert mest effektivt når det koordineres løpende med andre prosesser gjennom hele utviklingsprosessen – i stedet for at det skal håndteres i ettertid.

Hvordan skal vi endre?

Én ting er å innse verdien ved å revolusjonere utviklingsteamet ditt, men å få det til å skje er noe helt annet.
Hvordan skal du komme i gang? Følg disse tre tipsene:

1. Start med samarbeid internt i teamet. La teamet omfatte for eksempel businessanalytikere, systemarkitekter, sikkerhetsspesialister, utviklere innen ETL (ekstraher, transformer og last) og QA-analytikere, i tillegg til andre ferdigheter som i tradisjonell tankegang er atskilt fra teamet. Alle tverrfaglige ferdigheter bør være inkludert i hvert enkelt utviklingsteam. Dette vil ikke bare skape et perspektiv der man ser helheten, det vil også bidra til mer empati – og kunnskapsdeling.

2. Når samarbeidet er kommet i gang, kan du gå i gang med inkludering. Plukk ut en av lederne i utviklingsteamet og inviter vedkommende til å delta i møter om virksomhetsplanlegging, prosjektplanlegging og i kundemøter. Vurder om det bør være to eller tre representanter med forskjellige ferdigheter for å sikre at hele teamets ansvarsområde er representert, slik at alle de tidligere siloene blir hørt.

3. Når dette ruller og går, gir du teamet større myndighet til både å ta uavhengige beslutninger og til å velge å samarbeide med andre grupper innenfor virksomheten, som for eksempel driftsteamet.

Verdien ved å endre

Etter hvert som teknologien utvikler seg, gjør teknologiteamene det også. Hva er verdien for din organisasjon?
Ikke bare vil du dempe de mest kritiske utfordringene utviklingsteamene står overfor i dag, du vil også se at du får flere fordeler.

Den viktigste av dem er styrket ansvarsfølelse. Når alle arbeider selvstendig, er det altfor enkelt å peke på andre eller sende problemet videre. Når alle deler belastningen, vil alle føle seg ansvarlig. Er ikke det det endelige målet?

Les mer: Desentraliserte nettverk: Hjørnesteinen i produksjonsindustriens raske utvikling

Les mer: Q&A: Hewlett Packard Enterprises CIO om digital strategi

Si din mening

*