Her er fem tips for å tiltrekke talentfulle mennesker til din detaljvirksomhet

Hva er det egentlig som driver dine ansatte? Her er fem tips for å tiltrekke talentfulle mennesker til din detaljvirksomhet.

Den amerikanske dagligvarekjeden Trader Joe’s ble nylig utnevnt til Amerikas beste arbeidsgiver av Forbes. De ansatte fortalte at de setter pris på den avslappede klesstilen, høyere lønn enn gjennomsnittet, sjenerøse ekstraytelser, frynsegoder som smakstester av produkter flere ganger i uken og en teamorientert atmosfære, der heller ikke ledelsen kvir seg for å trå til når kassakøene blir lange.

Selskapet har vært sterkt engasjert i de ansattes ve og vel helt siden det ble etablert for mer enn 50 år siden.

«Vi holder oss til det vi vet fungerer for Trader Joe’s og de som arbeider hos oss», sa Jon Basalone, direktør for butikkjeden hos Trader Joe’s, til Forbes.

«Sammen med lønnen, fordelene og det støttende, trivelige miljøet, gjør det at folk gjerne vil bli værende.»

Når de ansatte har det bra og trives, gir det virkelig forretningsverdi

Fordelene ved å ha fornøyde ansatte strekker seg imidlertid langt videre enn lav gjennomtrekk i staben. Detaljistvirksomheter som Trader Joe’s forstår at dersom du har motiverte, fornøyde ansatte, vil de være mer produktive og gi bedre resultater, og sannsynligvis vil kundene også bli mer tilfreds. Derfor er det ikke noen tilfeldighet at Trader Joe’s også topper listen i undersøkelser av kundetilfredshet.

En annen amerikansk butikkjede, Publix Super Markets, kom ut på topp blant de ansatte i Fortune.

«De bryr seg faktisk om livet ditt utenom jobben – dine mål på kort og lang sikt, livssyn, familie, hva du sliter med og hva du lykkes med», sa en av de ansatte.

«Vi blir ikke behandlet som jobbroboter med ett eneste formål. Vi blir behandlet med mye respekt og forståelse.»

Da The Times spurte 28 497 ansatte for å finne de beste arbeidsplassene i Storbritannia, fant de at de som utmerket seg klart var de som la mindre press på å prestere og fremmet en god balanse mellom jobb og privatliv. I de fleste tilfellene belønnet arbeidsgiverne suksess og viste medfølelse med ansatte når de hadde det vanskelig.

Uansett hvor du retter blikket, vil du finne slike kvaliteter i vellykkede, fremgangsrike organisasjoner der de ansatte føler seg verdsatt og blir behandlet som de individene de er. Dette er noe vi har en oppriktig tro på hos LS Retail.

Nylig ble vi faktisk utnevnt som beste arbeidsgiver på Island av den største arbeidstakerorganisasjonen, VR. Dette er en pris som utelukkende er basert på tilbakemeldinger fra ansatte i den meste omfattende analysen av arbeidsplasser i landet. Den tar hensyn til forskjellige forretningsmessige faktorer, blant annet ledelse, moral, lønn, arbeidsforhold, bedriftens renommé og likestilling.

Hvis du vil redusere gjennomtrekken blant de ansatte og gi arbeidsmoralen et løft, er her noen tips fra vår personaldirektør, Bergthora Hrund Olafsdottir, om hvordan vi tar vare på talenter hos LS Retail, hva vi gjør for å holde folk motiverte og hvordan vi stimulerer dem til å bli værende hos oss.

1. Tiltrekk deg de riktige menneskene fra begynnelsen av

Et godt renommé er den beste markedsføringsstrategien for rekruttering, og de som allerede er ansatt er gjerne den beste kanalen for å rekruttere nye. De er fordi dyktige folk tiltrekker seg dyktige folk. Vi legger stor vekt på referanser fra våre nåværende ansatte, og vi ber dem om å hjelpe oss med å finne nye kandidater som kan passe inn i teamet vårt.

Samtidig prøver vi også å stille opp for nyutdannede, vi vil gjerne oppdage og dyrke talenter i en tidlig fase. Vi deltar på arrangementer ved universiteter og innen høyere utdannelse, slik som Girls in Tech, rekrutteringsdager og studentbesøk.

Vi tilbyr også praktikantstillinger og utplasseringer for arbeidserfaring så ofte vi har mulighet for det. Mange av studentene som har hatt sommerjobb hos oss, har blitt værende hos oss eller har kommet tilbake. Det ser vi som et veldig godt tegn – vi skaper et arbeidsmiljø som folk ikke vil forlate.

2. La dine ansatte forstå at de er viktige

Vi er svært stolte over å tilrettelegge et glimrende arbeidsmiljø der alle er omgitt av høyt kvalifiserte mennesker som får anledning til å gjøre sitt beste hver eneste dag. De ansatte vet at godt teamwork blir høyt verdsatt og at alle har en stemme.

Dette avspeiles klart i vår arbeidsplassanalyse: Vi scorer høyest på faktorer som gjelder det engasjementet kollegaene utviser. Med andre ord oppfatter våre ansatte at det teamet de arbeider i, har forpliktet seg til å levere kvalitetsarbeid.

Mange av våre ansatte sier også at de har fått venner som bryr seg om dem på jobben, at de er stolte over å arbeide for selskapet vårt og at de vet at deres mening betyr noe.

3. Hold moralen oppe med åpen kommunikasjon

Hos LS Retail har vi ansatte som arbeider i hele 21 land, mange av dem fra sitt hjemmekontor. Når du har et desentralisert team, er det helt avgjørende at du sørger for god informasjonsdeling.

For å oppnå det må du kommunisere klart fra toppen og nedover, og du må gi folkene dine de riktige verktøyene for å gjøre informasjonsdeling og samarbeid så enkelt som mulig.

Samtidig er det også viktig å ha en inkluderende personalpolitikk. Det betyr at når du kjører opplæringsdager eller allmøter ved hovedkontoret, må all informasjon også gjøres tilgjengelig for de som ikke kan være tilstede.

Når vi for eksempel forberedte oss for vår årlige partnerkonferanse conneXion, presenterte vi alle sesjonene for våre ansatte på forhånd. Vil ville sikre oss at alle ansatte kunne se dem, uansett hvor de måtte befinne seg i verden, så vi endte opp med å strømme alle presentasjonene over nettet.

Vi arrangerte også et innovasjonsarrangement på nettet, der alle kunne delta i et prosjekt og samarbeide med andre ansatte over hele verden. Dette er en fin måte å bygge kontakter på tvers av regionene.

Vi legger også stor vekt på at det er viktig å lytte til våre ansatte, og arbeider med ting som blir rapportert som forbedringsmuligheter. I stedet for tradisjonelle medarbeidersamtaler har lederne våre løpende dialog med sine ansatte.

Disse dialogene, som vi kaller «kvartalsamtaler», er rettet mot fremtiden, med fokus på å støtte våre ansatte til å nå sine mål. Vi passer også på at vi har det moro sammen og organiserer arrangementer som styrker samholdet, fester og utflukter ved alle våre kontorer.

4. Tilby fleksible arbeidsforhold når det er mulig

Fleksible arbeidsbetingelser er like viktig for de ansatte som de er for din virksomhet. Hvis du, som arbeidsgiver, ber om fleksibilitet fra de ansatte, må du være villig til å gi dem fleksibilitet tilbake.

Vårt firmapolicy er å tilby en god balanse mellom jobb og privatliv. Det innebærer blant annet at vi er åpne for alle forespørsler om fleksibelt arbeid, for eksempel å arbeide hjemmefra utenfor normal arbeidstid når det er nødvendig. Vi gjør det vi kan for å imøtekomme våre ansattes behov, inkludert å gi dem verktøy for å få tilgang til alle de ressursene de trenger selv om de ikke er på kontoret.

Vi har også sterk tro på å si klart fra til de ansatte hva som forventes av dem. Dette forenkler arbeidet deres – og garanterer bedre resultater for alle.

5. Lytt til folkene dine

Har du inntrykk av at virksomheten din sliter med å beholde ansatte? Kanskje du ikke virkelig lytter til folkene dine. Hvis du ikke lytter til det folk sier, kan du ikke reagere – eller i det minste gi dem en god forklaring på hvorfor du ikke kan gjøre noe ved en bestemt anledning.

Ta deg tid til å høre hva de ansatte har å si: Da vil du oppnå deres respekt, og du vil redusere risikoen for å miste talenter. Dessuten aner du aldri hvor den neste gode ideen fro virksomheten kan komme fra!

Det å lytte må selvfølgelig fungere begge veier. Sørg for å gi klar, ordentlig tilbakemelding på ansattes prestasjoner (både når de gjør det godt og når de trenger veiledning). Dersom du bruker ord som ikke er dømmende og gir klare eksempler, vil de lettere ta tilbakemeldingene dine til seg.

Til syvende og sist må du gi dine ansatte styrke til å gjøre storartede ting, stole på dem og gi dem myndighet til å handle i selskapets beste interesse. Og aldri noen gang sparke nedover for å finne noen å legge skylden på. Alle gjør feil. Bruk anledningen til å lære av tidligere feil, heller enn å bruke pekefingeren.

I mange sektorer er det en utfordring å beholde lojale, kompetente medarbeidere. IT-bransjen er ikke så forskjellig fra detaljhandelen i så måte. Se til at du behandler dine ansatte med respekt – det er en utmerket måte å utvikle varige forhold på. Gi dem de mulighetene og verktøyene de trenger for yte sitt beste hver dag.

Les mer: Optimer din detaljvirksomhet fra hovedkontor til butikk

Les mer: Har du de rette kompetansene?

Si din mening

*