NetApps CSO: De fem viktigste teknologiske fremskrittene som former IT

Hva er de viktigste teknologiske fremskrittene innen IT? Her er de fem viktigste utviklingstrendene innen IT, slik CSO hos NetApp ser det.

I 2019 så man klart hvordan virksomhetenes teknologi er knyttet sammen gjennom felles elementer. Kunstig intelligens (AI) er for eksempel helt sentralt for trender innen utvikling, dataforvaltning og levering av applikasjoner og tjenester både i ytterkanten, i kjernen og i skyen.

Containerisering og den økende intelligensen i tingenes internett, IoT-utstyr, i ytterkanten er teknologier som er kritiske for å gjøre det mulig. Virksomheter som søker konkurransefortrinn utnytter disse kjerneverktøyene og setter utviklerne i stand til å innovere i høyt tempo.

Slik ser Atish Gude, NetApps chief strategy officer, på fem utviklingstrekk som skaper disse trendene.

1. AI-prosjekter må først vise sin berettigelse i skyen

De er fortsatt i en tidlig fase av sin utvikling, men vi vil se en eksplosjon av prosjekter som anvender AI-teknologier, og de fleste av disse vil begynne i skyer som er tilgjengelig for alle. Mengden av AI-programmer og serviceverktøy øker hurtig. De er for det meste tilgjengelig i skyen, og de gjør det stadig enklere å drive tidlig utvikling, eksperimentering og testing av AI. Dette gjør at AI-applikasjoner kan levere høy ytelse og skalerer godt, både i og utenfor virksomheten, og de støtter mange protokoller for datatilgang og forskjellige nye dataformater.

Den underliggende infrastrukturen som skal bære belastningen fra AI må også være hurtig, fleksibel og automatisert, og den må støtte overføring av store datamengder både innen en sky, mellom flere skyer, inne i og utenfor virksomheten. Etter hvert som AI blir den neste slagmarken for leverandører av infrastruktur, vil de fleste nye konseptene som utvikles, vise sin styrke gjennom skyen.

2. IoT: Ikke ring hjem. Finn ut av det

Utstyr som sitter i ytterkanten vil bli smartere og bedre i stand til å ta beslutninger om prosessering og anvendelse i sanntid. Tradisjonelle IoT-enheter har vært bygd rundt et nedarvet «ring hjem»-paradigme: Samle inn data, sende dem videre for behandling, vente på instruksjoner. Men selv om 5G-nettverk blir utbredt, kan ikke sanntidsbeslutningene vente på at data skal sendes frem og tilbake til skyen eller et datasenter. Dessuten øker også vekstraten for datamengdene.

Konsekvensen av dette er at data må behandles så nært forbrukeren som mulig, og det vil forsterke behovet for mer dataprosesseringskapasitet i ytterkanten. IoT-enheter og -applikasjoner – med innebygde funksjoner som dataanalyse og datareduksjon – vil bli bedre, hurtigere og smartere til å avgjøre hvilke data som krever handling umiddelbart, hvilke data som skal sendes hjem til kjernen eller til skyen og til og med hvilke data som bare kan glemmes.

3. «Automagisk», takk

Etterspørselen etter høyst forenklede IT-tjenester vil drive en fortsatt abstraksjon av IT-ressurser og gjøre datatjenester til standardfunksjoner.

Husker du den gangen bilannonsene begynte å skryte av at du ikke trengte service før ved 100 000 kilometer? (Tja, det ble jo på en måte sant etter hvert.) Poenget er det knapt er noen som bruker helgene sine til å skifte olje eller tennplugger eller justere registerremmen lenger. Du starter bilen, den kjører. Du behøver ikke tenke på det før du får en melding om at noe trenger oppmerksomhet. Ganske enkelt.

De samme forventningene begynner å bli vanlig for IT-infrastruktur. I første omgang for lagring og forvaltning av data. Hverken utviklere eller brukere vil bekymre seg om det, de vil bare at det skal fungere. «Automagisk», takk. Særlig med containeriseringen og teknologier uten servere, vil trenden mot abstraksjon av individuelle systemer og tjenester drive IT-arkitektene til å designe for data og behandling av data, og å bygge hybride datastrukturer som spenner over flere skysystemer i stedet for enkle datasentre.

Med innføringen av prediktive teknologier og diagnostisering, vil beslutningstakerne stole mer og mer på ekstremt robuste, men likevel «usynlige» datatjenester som leverer data når og hvor det måtte være behov for dem, uansett hvor de er lagret. Slike nye kapabiliteter vil også automatisere infrastrukturtjenestenes rolle som mellommann for dynamiske standardfunksjoner og skyfling av containere og datamengder til og fra løsningene hos de tjenesteleverandørene som er mest effektive for jobben.

4. Bygge for flere skysystemer vil være et valg (og du vet hva som følger med valg …)

Hybride strukturer som spenner over flere skysystemer vil være standarden for IT-arkitektur i de fleste store organisasjoner, mens andre vil velge enkelheten og konsistensen som følger med én enkelt skyleverandør. Containere vil gjøre datamengdene ekstremt portable. Men data i seg selv vil være vesentlig mindre portable enn prosesserings- og applikasjonsressurser, og det vil påvirke hvor portable sanntidsmiljøer kan være.

Til tross for at du har en god løsning for datamengder, datakonsistens, datasikkerhet og lignende, kan du fortsatt få problemer ved at du er låst til en gitt plattform eller tjenester som er spesifikke for én skyleverandør som du ikke ønsker, og da er det slett ikke portabelt på tvers av skystrukturer.

Konsekvensen av dette er at mindre organisasjoner enten vil utvikle interne kapabiliteter som et alternativ til leverandører av skytjenester, eller de vil velge enkelheten, optimaliseringen og den minimale administrasjonen som følger med å knytte seg til én enkelt skyleverandør. Du kan også regne med at tjenesteleverandørene vil utvikle nye differensiatorer for å belønne de som velger å låse seg til dem.

På den annen side vil større organisasjoner kreve den fleksibiliteten, nøytraliteten og kostnadseffektiviteten de får ved å kunne flytte applikasjoner mellom forskjellige skysystemer. De vil gjøre seg full nytte av containere og datastrukturer for å bryte ut av innlåsinger, for å sikre seg total portabilitet og beholde styringen over det som skjer med deres virksomhet. Uansett hvilken vei de velger, vil organisasjoner av alle størrelser måtte etablere sin egen policy og praksis for å få mest mulig ut av det valget de tar.

5. Containere: lovende og spennende nyskapninger

Et oppsett basert på containere i skyen vil gjøre det mulig å drive ekte hybrid applikasjonsutvikling i skyen. Blant det containere lover oss, er frihet fra innlåsing hos en gitt leverandør. Selv om teknologier for containerisering, som f.eks. Docker, fortsatt vil være relevante, vil de facto-standarden for applikasjonsutvikling over flere skysystemer være Kubernetes (med risiko for å konstatere det opplagte).

Men her er det som gjør det interessant. Et oppsett basert på containere i skyen vil gjøre det mulig å drive ekte hybrid applikasjonsutvikling i skyen. Det betyr at nyutvikling vil produsere applikasjoner som egner seg både for ekstern og intern bruk. Det blir slutt på å portere applikasjoner frem og tilbake. Dermed blir det stadig enklere å flytte arbeidsoppgavene dit dataene blir generert, i stedet for å gjøre motsatt, slik det har vært vanlig.

Les mer: Matprodusent gjenoppfinner seg selv med en digital kjerne

Les mer: Q&A: Shells CIO Harry de Grijs om digital transformasjon

Si din mening

*