Smartutstyr styrker fabrikkarbeidere og gir fordeler knyttet til industri 4.0

Som en intuitiv måte å styrke – i stedet for å skifte ut – arbeidere på, spiller smartutstyr en vesentlig rolle for å sette fart i oppnåelsen av de revolusjonerende målene i industri 4.0. Og når menneskene som arbeider i industriell produksjon blir mer intelligente, kommunikative og produktive, øker effektiviteten gradvis uten at det blir nødvendig å rive og skifte ut fabrikkens infrastruktur.

Som en intuitiv måte å styrke – i stedet for å skifte ut – arbeidere på, spiller smartutstyr en vesentlig rolle for å sette fart i oppnåelsen av de revolusjonerende målene i industri 4.0. Og når menneskene som arbeider i industriell produksjon blir mer intelligente, kommunikative og produktive, øker effektiviteten gradvis uten at det blir nødvendig å rive og skifte ut fabrikkens infrastruktur.

Ifølge en rapport Zebra Technologies Corporation fremla i 2017, forventes halvparten av verdens produsenter å ta i bruk smartklær og -tilbehør innen 2022, og markedet for smartprodukter til industrien forventes å vokse til det åttedobbelte, til USD 8,6 milliarder innen 2024.

Utvidet virkelighet (AR)-briller – eller smartbriller – utgjør brorparten. Ved å legge til rette for at arbeiderne kan få ekstern bistand i sanntid fra en ekspert, veileder eller algoritme, øker smartbriller produktiviteten, reduserer nedetiden, sikrer kvaliteten og forbedrer kundetilfredsheten for flere bransjer.

Utvidet virkelighet gir rask avkastning på investert kapital (ROI)

I tillegg til smartbriller omfatter utvidet virkelighetsalternativer å utstyre operatører med hodetelefoner, hansker, vester eller andre klesplagg som samhandler med datasensorer i fabrikken og algoritmer på serveren, og som instruerer arbeiderne.

Smartbriller leverer overlegg med digital informasjon i sanntid og identifiserer hvilke komponenter som skal velges – noe som åpner for montering av flere produkter samtidig i fabrikker – og gir i tillegg skreddersydde monteringsanvisninger i sanntid og oppdaterer og minner arbeiderne på hva som er beste praksis innen helse og sikkerhet.

Andreas Koenig, administrerende direktør i ProGlove, som produserer smartutstyr til industrien, påpeker videre at tempoet i utviklingen av kunstig intelligens (KI) og automatisering er spennende.

Likevel holder ikke ROI-modellen mål for selskaper som ønsker raske forbedringer av produktiviteten:

«Fullstendig automatisering er ikke alltid et alternativ. Men hvis du ser nøyere på for eksempel et lagermiljø, er det betydelige muligheter for å øke innsatsen til den nåværende menneskelige arbeidsstyrken.»

Muliggjør skreddersydd montering på fabrikkers samlebånd

Smartutstyr øker sikkerheten og høyner kvaliteten i næringsmiddelindustrien, bekrefter Keith Thornhill, som er sjef for mat- og drikkevarer hos Siemens Digital Industries i Storbritannia og Irland.

«Farer for industrien, som smittefarlige arbeidere som kommer på jobb, kan oppdages ved hjelp av armbånd som overvåker kroppstemperatur og blodtrykk.»

De sparer potensielt næringsmiddelindustrien for millioner ved å unngå forurensning av matvarer og sørge for at produkter blir trukket tilbake fra hyllene, og ikke minst trygger de derved folkehelsen.

Mens smartutstyr startet som en forbrukergimmick, utnytter produsenter disse intuitive enhetene som kan bæres håndfritt i barske fysiske omgivelser.

Operatører kan skanne strekkoder og QR-koder på fysiske komponenter i industrielle omgivelser uten å måtte avbryte arbeidet for å plukke opp en skanner.

Varsler kan sendes dynamisk til individers smartutstyr, utløst av sensorer i produktet de samhandler med, som sørger for at de følger riktige prosedyrer, eliminerer feil og ivaretar sikkerheten til arbeidere og kunder.

Redusere feil, forlenge produkters levetid

En rapport fra Minsait, et selskap som leverer digitale tjenester, nevner effektivitet og sikkerhet som de to viktigste fordelene som smartutstyr kan tilføre industrisektoren.

«Det er ikke behov for bevisst samhandling fra den menneskelige operatørens side – i motsetning til hva som er tilfellet med smarttelefoner, nettbrett og datamaskiner. Innenfor industrien medfører denne fordelen flere verdifulle funksjoner som henger sammen med de to hovedfordelene», sier Minsait: «integrering og skalering av operatørfunksjonaliteten med anleggets driftssystemer og operatørens sikkerhet.»

Minsait-rapporten opplyser at den tyske produsenten av industristål, ThyssenKrupp, utstyrte 24 000 operatører som drev med heisvedlikehold, med Microsoft HoloLens AR-briller som setter dem i stand til å identifisere vedlikeholdsproblemer uten å bruke hendene.

Sammen med tilgang til selskapets prediktive vedlikeholdsinformasjon kan teknikere analysere vedlikeholdsbehovet for hver enkelt heis i sanntid.

Bruken av smartbriller har satt ThyssenKrupp i stand til å redusere nedetiden for heisene sine med 50 prosent, øke heisenes levetid og øke operatørenes sikkerhet.

Økt trygghet for arbeiderne

Minsait nevner også serviceselskapet Amey og en undersøkelse de bestilte i 2017 for å lære om hvordan arbeidsdagen påvirket arbeidernes fysiske helse. De brukte smartvester til å overvåke og administrere diverse helseparametere, blant annet puls, åndedrett, antall skritt, stilling og stressnivåer. De viktigste fysiologiske dataene ble korrelert med aktivitetene operatørene gjennomførte.

Potensielt farlige situasjoner ble identifisert, for eksempel rygging med kjøretøyer, kjøring på ujevnt underlag eller i tett trafikk, på grunn av stressatferd utvist av fagpersoner.

Etter undersøkelsen innførte Amey smartutstyr og har dermed fått en nedgang i sykefraværet blant sine operatører. De har også senket stressnivåer i kritiske situasjoner og til syvende og sist økt sikkerheten for brukerne.

Uansett hvor teknologisk avanserte dagens smartutstyr er, og tross produktivitetsøkningen det tilbyr, kan prosessen spore av hvis arbeidsstyrken ikke får tilstrekkelig opplæring, advarer dr. Paul Rivers, administrerende direktør for Guidance Automation.

«Ved at operatører får tilgang til sanntidsdata på en intuitiv måte via smartutstyr … legges det til rette for kontinuerlige forbedringer. Men det er helt avgjørende å sørge for at menneskene blir en del av denne prosessen fra første stund, for det er deres daglige aktiviteter som blir endret.»

Les mer om: Slik gir smart maskintilgang et løft til HMS for tungt maskineri

Les mer om: Eksempler på smarte, sammenkoblede produksjoner

Si din mening

*