Utvidet virkelighet muliggjør smart, håndfri produktivitet

Utvidet virkelighet (AR, Augmented Reality) er noe langt mer enn et stilig leketøy. Det er en reell teknologi som kan endre måten teknikere og feltmedarbeidere reparerer utstyr og vedlikeholder eiendeler på. Finn ut hvordan næringslivet utnytter AR-teknologi.

AR-teknologi, blant annet smartbriller, kobler ansatte til den digitale verden – og forbedrer produktiviteten, effektiviteten og sikkerheten på arbeidsplassen. Denne neste generasjonen av digital brukeropplevelse forvandler måten arbeidere løser komplekse oppgaver på.

Selv om det kanskje kan minne om en scene fra The Terminator eller RoboCop, er utvidet virkelighet (AR) ikke science fiction. Den er her og nå og kommer til å endre måten arbeidere kommuniserer på.

 

I kombinasjon med skybaserte tjenester og mobilapplikasjoner kan den nyeste AR- og smartutstyrsteknologien gi arbeidere kritisk informasjon når de utfører operasjoner og reparasjoner – helt uten at de må bruke hendene.

Smartbrilleteknologien har gjort raske fremskritt siden verden først ble trollbundet av Google Glass og Glass Explorers i 2013. I dag finnes det mange leverandører av smartbriller med trådløs teknologi, high-definition (HD) stereoskopiske, gjennomsiktige skjermer, stemme- og bevegelsesaktiverte kontroller, HD-kameraer og integrerte sensorer.

Disse enhetene er videreutviklet til mange former for kommersielt smartutstyr og er nå praktiske arbeidsredskaper, robuste nok til å oppfylle nødvendige sikkerhetsstandarder og pålitelige nok til å kunne brukes til daglig – og de er raskt i ferd med å bli distribuert ut i felten.

Resultatet er en digitalt tilkoblet arbeidsstyrke som er rustet for å gjennomføre oppgaver mer nøyaktig, tilbringe mer tid i produksjonslokalet og holde samlebåndet i gang med færre avbrudd. Dette betyr mindre nedetid som skyldes utstyrssvikt, lavere driftsutgifter til vedlikehold og økt forretningseffektivitet.

Det er nå det skjer

AR forvandler arbeidets fremtid. I alt fra offentlige tjenester, gruvedrift og produksjon til detaljhandel og underholdning kommer bruken til å eksplodere når næringslivet ser de enorme økningene i produktiviteten – større enn noe som er blitt sett på flere tiår. Ettersom flere bedrifter begynner å satse på AR, viser vi her seks måter som ledende produsenter bruker AR på i dag:

  1. Kommunikasjon med arbeidere via nettet: Virksomheter kan få svært store fordeler med formålstjenlig samarbeid ved å la en ekspert få se nøyaktig det samme som arbeiderne ser, og veilede dem gjennom hele oppgaver. Teknikere i produksjonslokalet kan inspisere maskiner eller kontakte en ekstern ekspert for å fikse en produksjonsstans uten å måtte vente på at eksperten skal reise til det aktuelle stedet. Utstyrsproduktiviteten kommer til å øke som følge av bedre utnyttelse.
  2. Hjelp med komplekse oppgaver: Bruk av AR som overlegg til instruksjoner er bevist å redusere forekomsten av feil ved monteringsoppgaver i fabrikk med hele 90 prosent1. Smartbriller kan gi presise instruksjoner som overlegg på arbeidsområdet og lede teknikeren nøyaktig gjennom hvert enkelt trinn. Dermed elimineres forsinkelser, samarbeidet forenkles, det blir minimalt med avbrudd og administrasjonen av arbeidsstyrken optimaliseres.
  3. Forbedret lagring og logistikk: Når effektiv logistikk omsettes til reell fortjeneste, har muligheten til å effektivisere lagringen et enormt økonomisk potensial. Smartbriller er bevist å gi 15 prosent2 effektivitetsforbedring av inn- og utoperasjoner ved å lede arbeiderne på hensiktsmessige måter for å unngå feil.
  4. Styrket opplæring og oppfølging: Opplæringspakker for AR gir langt mer effektive læringsresultater for arbeidere med behov for å forstå komplekst utstyr eller miljøer med høy risiko. Veiledere kan også gi råd og vurdere en arbeiders dugelighet, noe som høyner kvaliteten på arbeidet og gir færre feil.
  5. En felles forståelse av forretningsdriften: AR-teknologi i styrerommet gir oversikt over hele virksomheten på et høyt nivå og viser nøyaktig hva som skjer, og hvor. Den setter ledere og planleggere i stand til å kommunisere effektivt ved hjelp av sanntidsdata og analyser, samtidig som de forstår nøyaktig hva som foregår i produksjonsmiljøet – med bedre driftsbeslutninger for hele virksomheten som resultat.
  6. Sikkerhet: Arbeidernes sikkerhet kommer i første rekke for enhver virksomhet, og det er ingen overdrivelse å si at AR-enheter vil spare liv. Organisasjoner vil kunne overvåke arbeidssteder i sanntid og få en betydelig reduksjon i antallet nestenulykker som ellers kunne ha fått et tragisk utfall.

Den digitale samarbeidsteknologien som brukes i AR-løsninger for arbeidere, åpner også for andre muligheter, blant annet digitale dugnader med nettverk av eksperter.

Ved å be om innspill fra et bredt spekter av grupper, vanligvis på nettet, for å løse et felles problem kan man sørge for at teknikere og andre arbeidere innenfor et område alltid har tilgang til den eksterne støtten de trenger.

En ekspertnettverkstjeneste kan også føre med seg fordeler på litt lengre sikt: Eksperter kan utarbeide intelligente sjekklister for neste generasjon arbeidere med smartutstyr, og eldre arbeidere kan fortsatt bidra med sine kunnskaper i tiden rett før, eller til og med etter, pensjonsalder.

 

Utstyr arbeidsstyrken for den nye virkeligheten

Arbeidets art er i endring. AR-teknologier er tilgjengelige og klare til å tas i bruk på arbeidsplassen nå. Bedrifter som ikke tar dem i bruk, kommer til å stille atskillig svakere i konkurransen. Tidlige brukere vil nyte godt av en dramatisk økning av produktiviteten og konkurransefortrinnet det medfører. For å være konkurransedyktige på globalt nivå må arbeidsstyrken ha de riktige verktøyene.

Last ned veiledning: Kan din organisasjon ha nytte av denne nye generasjonen av kontekstbevisst teknologi? Les hele whitepaperet Slik vil Industri 4.0 påvirke virksomheten din for å lære mer

Les mer om: Projected augmented reality: Utvidet virkelighet uten headsets

Si din mening

*