Produsent av melkepulver dyrker organisk vekst med ERP

En heldekkende ERP-løsning automatiserte Nature One Dairys prosesser Og resultatet? Økt effektivitet, mindre nedetid i produksjonen og forbedret evne til å møte kundenes krav.

Nature One Dairy er en australsk produsent som har spesialisert seg på hermetiske tørrmelkprodukter fra gressfôrede australske kyr.

Etter å ha opplevd en hurtig vekst i hjemlandet, besluttet selskapet å markedsføre seg i nærliggende asiatiske land, der trygg og rimelig morsmelkerstatning er høyt etterspurt, men vanskelig å få tak i.

Den vanskelige sporingen

Å spore varene manuelt på veien gjennom anlegget var tidkrevende og utsatt for menneskelig svikt.

Materialer som ankom lageret fra leverandører, ble logget fortløpende på papir og deretter lagt inn i en Excel-database. Det var også krevende først å fordele varer inn i produksjonen og deretter finne dem igjen i de ferdige produktene.

I tillegg måtte arbeiderne hele tiden sjekke beholdningen for å være sikre på at den samsvarte med databasen når det gjaldt både plassering og mengde.

«Etter hvert som vi fikk mer å gjøre, begynte vi å integrere flere produkter og kunder», forklarer administrerende direktør for Nature One Dairy, Nick Dimopoulos.

«Vi oppdaget at det var mye vanskeligere å bruke delvis integrerte systemer.»

Den ideelle løsningen innebar å koordinere samhandlingen mellom så mange som 15 leverandører og integrere virksomhetens fire essensielle deler: råvarer, regnskap, produksjon og telling av sluttproduktene.

 

En ny tilnærming

Nature One Dairy brukte cirka et halvt år på å utforske forskjellige alternativer for lagring, regnskap og annet før de kom frem til at en heldekkende ERP SMB-løsning ville være den beste for deres behov.

Selskapet valgte DXC Technology til å levere og tilpasse løsningen på grunn av vår anselige erfaring.

DXC Oxygen hjalp til med å integrere ERP med Nature One Dairys lagerstyringssystem. Teamet gjorde også en del utviklingsarbeid for å integrere løsningen med sitt Package Code Management-system for trykking, produksjon, telling og merking.

Teamet automatiserte prosessene slik at de ansatte kan skanne inn råvarene i en ordrekvittering i ERP-systemet med en håndholdt skanner idet varene ankommer. De kan også ta bilder av produktene og laste dem opp automatisk som vedlegg til kvitteringen. Når de deretter plasserer beholdningen på lager, bruker de skanneren til å registrere hvor den plasseres.

Arbeiderne kan utstede ordre for tildeling og deretter frigi varene for produksjon ved å bruke et nettbrett koblet til ERP. De samme nettbrettene brukes også til å legge inn produksjonsinformasjon i systemet når de går rundt i produksjonslokalet.

Når et produkt er ferdig, bruker arbeiderne en skanner til å hente og pakke det. Systemet sender automatisk produksjonstallene til ERP som kvittering, og genererer en faktura.

Nature One Dairy vet nøyaktig hvilke varer fra det ferdige produktet som er blitt tildelt hvilken kunde, og hvorvidt kundens økonomiske stilling er godkjent. Når systemet frigir ordren, skanner arbeiderne produktene idet de lastes inn i biler for distribusjon.

«Systemet gjør jobben vår mye enklere» 

Det nye systemet endret bruksområdet for Android-nettbrett til å registrere de mange importpunktene i produksjonen og levere sanntidsfeeder og legge inn data direkte i ERP-databasen. De har vært en suksess blant de ansatte.

«Nettbrettene gjør at vi kan bevege oss rundt og kontrollere og vedlikeholde produksjonstallene og kvalitetssiden av saken, ikke minst når det gjelder sporbarhet», sier Khishaan Karan, Nature One Dairys kvalitetssikringssjef med ansvar for intern og ekstern revisjon og overholdelse av standarder.

«Teamet liker nettbrettene på grunn av tiden vi sparer når vi leter etter data. Alt er på ett sted, og vi trenger ikke søke gjennom mapper og filer.»

Som en ekstra kvalitetssikringsfordel, kan ERP-systemet låse et produkt hvis det er problemer med materialer, og produktet får ikke forlate lageret før kvalitetssikringsteamet har frigitt det.

På regnskapssiden er administrative rutiner og faktureringsfunksjoner innlemmet i ERP, så DXC Oxygen kunne samkjøre frigivelsen av ferdige varer med mottaket av betaling.

«Vi kan kontrollere at en kunde virkelig har betalt depositum eller tilgodehavende før lageret frigir varer fra systemet. Vi kan faktisk holde igjen varer i systemet, noe vi ikke kunne tidligere», forklarer Dimopoulos.

Han sier at muligheten til å håndtere råvarer elektronisk i stedet for manuelt har forenklet prosesser, gitt bedre lagerstyring og kortere responstid i produksjonen.

Selskapet har nå en oversikt det ikke hadde før, med kjente ledetider for råvarer og produksjon.

«DXC Oxygen overgikk forventningene våre», sier Dimopoulos. «De handlet svært raskt og smidig med å innlemme våre behov i ERP-systemet.»

Medlemmer av produksjons- og kvalitetsteam overalt i verden, inkludert Shanghai og Singapore, kan gå inn i systemet på en hvilken som helst dag og se hvilke råvarer som kommer først inn og går først ut, hva som er blitt brukt, hva som finnes tilgjengelig, og beholdningen av ferdige varer.

«ERP bidrar definitivt til selskapets vekst, for etter hvert som markedene våre utvides, blir de ferdige produktene og råvarene stadig mer komplekse», sier Dimopoulos.

«Vi har kunnet kombinere de fire forskjellige delene av virksomheten – mottak/skanning av råvarer, regnskap, lagring og produksjonsregistrering – i ett system slik at de går sammen om å gi oss et endelig produkt og et endelig antall, noe vi ikke kunne tidligere. Vi har veldig, veldig lite nedetid, og effektiviteten er svært høy, så vi kan oppfylle kundenes krav til leveringsdatoer og ferdige produkter. Systemet gjør jobben vår mye enklere.»

Les mer om: Få styr på deres virksomhet og styrk konkurranseevnen

Les mer om: Lantmännen Unibake øker konkurransekraften med standardisering

Si din mening

*