Globalt kraftselskap som gir Europa kraft gjennom digital transformasjon

Globalt kraftselskap som gir Europa kraft gjennom digital transformasjon

Uniper, som er et ledende kraftselskap med aktivitet i over 40 land, har klare ambisjoner: å levere kraft til europeiske markeder under omstillingen til en fremtid med lave CO2-utslipp, å vokse i globale råvaremarkeder og å utvikle kraftmarkeder utenfor Europa. Disse målene skal de oppnå gjennom digital transformasjon.

Selskapet satser på å tilby kunder både i og utenfor Europa skreddersydde løsninger for stadig mer komplekse energibehov.

For å nå disse ambisjonene, visste Uniper at de trengte en digital infrastruktur som kunne hjelpe selskapet med raskt å lansere nye produkter og tjenester, administrere en kompleks organisasjon med hundrevis av leverandører og respondere raskt på turbulente markeder og andre utfordringer den europeiske kraftindustrien stilles overfor.

Uniper drifter kraftanlegg i seks europeiske land og Russland, og er aktive i verdensomspennende kraftmarkeder gjennom sin virksomhet med handels- og teknologitjenester i Europa, Amerika og Asia.

Uniper ble grunnlagt da den tyske kraftgiganten E.ON skilte ut sine eierandeler i tradisjonell kraftproduksjon og den globale råvarehandelen i et eget selskap. Det ble lansert i 2016 med 13 000 ansatte i ni land – og en nedarvet infrastruktur som for lengst var moden for digital transformasjon.

IT-transformasjon

Uniper ønsket å modernisere det tradisjonelle IT-miljøet, forbedre kvaliteten på tjenestene, redusere kostander og samkjøre leverandørenes tjenester. Det ville kreve digital transformasjon i strategisk omfang – fra arbeidssteder til datasentre og gjennom hele driften.

De henvendte seg til DXC Technology, som over lengre tid har vært E.ONs operative integreringskonsulent, for deres inngående forståelse av Unipers nedarvede problemer og for DXCs detaljerte plan for omlegging av leverandørtjenester.

Løsningen ville omfatte et helt nytt økosystem, basert på prediktiv analyse og automatisering. Det første DXC gjorde, var å i samarbeid med Uniper definere et veikart som tok hensyn til Unipers IT-strategi og -behov.

Så snart omstillingsprosessen var i gang, var det neste trinnet å integrere alle IT- og forretningsoperasjoner i hele økosystemet ved å utvide Unipers ServiceNow-implementering og utvide dens forretningsverdi.

Uniper ville standardisere og stabilisere administrasjonen av IT-tjenesten, øke synergier med forretningsenheter og samle og administrere IT-opplevelsen for samtlige leverandører. ServiceNow ble også posisjonert som grunnlag for levering av tjenester til hele virksomheten.

«Tidligere var det ikke brukeropplevelsen som sto i sentrum. Det var heller slik at det samme skulle passe for alle», sier Stewart Griffiths, Unipers sjef for administrasjon og integrering av tjenester.

«Vi har utarbeidet en ServiceNow-versjon som lar forretningsprofilen tre tydeligere frem, og spesielt i brukeropplevelsen.» For eksempel kan brukere nå gå til en portal for å utføre oppgaver som å melde inn et problem eller få tilgang til selvhjelp.

Dedikert global servicedesk bygget på ServiceNow

Uniper hadde et nært samarbeid med DXC om distribusjonen av et uavhengig Service Integration and Management (SIAM)-lag som skulle fungere som et sentralt punkt for åpenhet i all utveksling av data og leverandørytelse.

Selskapene erstattet i fellesskap foreldede prosesser for tjenesteadministrasjon og konsoliderte og tok ut av drift verktøyene som støttet dem.

DXC implementerte også en dedikert global servicedesk og en DXC-designet SIAM-modul for ServiceNow. Modulen omfatter automatisering og standardiserte prosesser for å redusere risiko, fremme integrering og gjøre Unipers SIAM-tjenester mer effektive.

Griffiths sier at tilføyelsen av integreringslaget også hjelper Uniper å sette fart i prosessen med utvikling av applikasjoner ved å gjøre det enklere å bruke en DevOps- og smidig tilnærming.

Den strømlinjeformede SIAM-løsningen hjelper nå Uniper med administrasjonen av prosesser fra begynnelse til slutt og fra samtlige tjenesteleverandører, samtidig som den følger med på den totale ytelsen og overholdelsen av offentlige pålegg og gir mer pålitelige, fleksible og konsistente IT-tjenester.

Griffiths sier det er avgjørende at Uniper kan spore leverandørenes innsats via ett enkelt, heldekkende system. Blant de største fordelene er den økte åpenheten og forbedrede rapporteringen.

«Vi har nå ett registreringssystem som mange folk og leverandører benytter seg av, og som er umiddelbart synlig for virksomheten», tilføyer Griffiths.

Uniper har nå en mer robust, heldekkende modell for IT-driften og leverer samtidig en langt bedre brukeropplevelse. Nå kan Uniper blant annet bruke og styre IT-en sin bedre enn noensinne.

Griffiths sier at den digitale transformasjonen inngår i den naturlige utviklingen av servicedesken i retning av å bli en tilrettelegger for virksomheten enn bare en telefonsentral, og den globale informasjonstjenesten er i ferd med å bli mer proaktiv når det gjelder å legge til rette for og støtte forretningsprosesser.

«Nå er den en servicedesk i ordets rette forstand», sier Griffiths.

Innovativ digital arbeidsplass

Mer nylig har Uniper bedt DXC om å utforme, bygge og drifte en innovativ digital arbeidsplass som forventes å redusere driftskostnadene med mer enn 20 prosent i løpet av fem år.

Den nye tilnærmingen utgjør en stor forandring i måten Uniper administrerer de ansattes IT-behov og -enheter på.

Uniper anser denne moderne digitale arbeidsplassen som en avgjørende tilrettelegger for virksomheten og de ansatte – og det foreløpig siste steget i en digital transformasjon som kommer til å fortsette.

«DXC har hatt en sentral rolle med å hjelpe Uniper med å bygge et solid fundament i den digitale verdenen», sier Griffiths.

«Det handler om å støtte fundamentet som muliggjør resten av virksomheten og den digitale transformasjonen.»

Les mer om: Bli klar for fremtidens energimarked

Les mer om: Microsoft Dynamics 365 CRM sikrer Verdo en solid vekst

Si din mening

*