Overvinner du hindringene som står i veien for omstilling av virksomheten?

Veien til omstilling av virksomheten er full av fallgruver. Her får du noen råd om hvordan de kan unngås.

Angående omstillingsprosessen bedrifter er inne i … hva er det egentlig som foregår? Har bedriftene reell fremdrift mot målene for omstillingen, eller står de på stedet hvil? Tror de, eller tviler de? Leder de an, eller følger de etter?

Vår nylige globale undersøkelse av bedriftsledere, «Connecting digital islands: Bridging the business transformation gap», antyder at svaret er «ja». Hvis det høres komplisert ut, er det fordi det er det.

Studien, som er en global undersøkelse av 1186 bedriftsledere utført av DXC Technology og Leading Edge Forum, fant at selv om lederne forstår fordelene ved omstilling og gjør fremskritt, er det mange som fortsatt sliter med både kulturelle og teknologiske endringer.

For eksempel sier en stor andel av respondentene (79 %) at de vil satse på å bruke digital teknologi for å bli markedsledere. Flott. Det er fremskritt.

Ikke desto mindre sier to tredjedeler (66 %) at de virksomhetskritiske systemene deres er så komplekse at de kvier seg for å bytte dem ut. Det tyder på at de ikke er moderniserte eller klare for suksess. Dessuten sier 62 % at de er enige eller sterkt enige i at de mangler et sett av verktøy og plattformer som dekker hele organisasjonen.

Hvordan forklarer man så motstridende svar? Isolerte forretningsenheter innen virksomheten bruker kanskje de riktige teknologiene, men har mål som avviker fra virksomheten som helhet. Dette avviket resulterer i «digitale øyer».

Problemer med lederskap og bedriftskultur, som motstand mot å ta i bruk ideer fra andre forretningsenheter, gjør det dobbelt så vanskelig å finne en strategi som fremmer bedriftens omstillingsplaner på alle fronter.

Men det er klare tiltak en bedrift kan iverksette for å overvinne motstanden og skape en enhetlig visjon og strategi for omstillingen. Her følger fire ideer:

1. Utvikle ledere for det 21. århundre

Hvis de største hindringene i veien for fremgang er kulturelle, er lederskap et område bedriftene må satse på for å bli i stand til å realisere visjonen om den omstillingen så mange av dem har begynt å se så tydelig.

Det innebærer å erkjenne at omstillingen kommer til å berøre hele organisasjonen, og at alle må bidra. Både ledere på C-nivå og mellomledere må ha teknologisk kompetanse.

Disse lederne blir talspersoner for teknologier som kan øke virksomhetens tempo, produktivitet og innovative fortrinn.

2. Ta vare på tradisjonelle systemer

En bedrift nøler kanskje med å satse fullt og helt på en omstillingsstrategi fordi de har gjort store investeringer i tradisjonelle systemer.

Men det er en misforståelse å tro at digitalisering nødvendigvis innebærer å kaste vrak på eksisterende teknologi og starte fra bunnen av. Slik er det ikke.

Ved å tilføre virksomhetskritiske systemer tjenestelag, datatilgangslag og grensesnitt for applikasjonsprogrammer kan funksjonaliteten til eldre systemer beholdes og overgangen til en mer moderne drift skyte fart.

Hvis tradisjonelle systemer og applikasjoner tas tak i, kan de bli en akselerator for fremgang i stedet for en hindring som må overvinnes.

3. Vær åpen for plattformer og samarbeidspartnere

Plattformer kommer til å spille en sentral rolle for bedrifter som vil redusere kostnader og samtidig øke volumet, påliteligheten og sikkerheten.

Plattformer vil hjelpe bedrifter med å oppnå rask fremgang i omstillingsprosessen, gå inn på nye virksomhetsområder og tilby innovative kundeopplevelser.

Uavhengig av bransje vil bedrifter raskt vokse seg sterkere og utvikle større motstandsdyktighet hvis de bruker plattformer til å samle et sett med strategiske samarbeidspartnere og leverandører som kan hjelpe dem å identifisere og reagere på markedsendringer raskere og på mer differensierte måter.

4. Fokuser på data

Data kommer fortsatt til å spille en nøkkelrolle i utviklingen av innovative nye produkter og for å skape nye kundeopplevelser.

Kunstig intelligens og maskinlæringsapplikasjoner krever store datasett for å oppnå nyttige forretningsresultater, enten det dreier seg om å identifisere ny kundeinnsikt, oppdage nye trender eller merke potensielt bedrageri i en liste med krav. De dataene kan komme fra mange forskjellige kilder, både interne og eksterne.

Partnere, plattformer og økosystemer kommer til å spille en stor rolle her ved å opprette databørser – med gode kontroller – for å kunne nå forretningsmål som tidligere var utenfor rekkevidde.

Disse databørsene er et tegn på modenhet. Etter hvert som bedrifter gjør fremskritt i omstillingsprosessen, går datadelingen fra å foregå internt i bedriften til å bli deling med handelspartnere og kunder og videre til deling med hele markeder – noe som blir enklere med de nye plattformene.

Å rive ned barrierer og være åpne for digitale muligheter som plattformer og økosystemer vil hjelpe bedriftene med å bygge bredere omstillingstiltak som gir hele bedriften en sjanse til å høste betydelige forretningsfordeler.

Vi anbefaler deg å laste ned undersøkelsen for å få tilgang til alle funnene, inkludert analyse og anbefalinger om teknologier, ferdigheter og kultur som kreves for å bygge bro over kløften mellom digital drøm og digital virkelighet i 2020-årene.

Les mer om: Start din digitale transformasjon her 

Les mer om: 5 nødvendige egenskaper ved dyktige digitale medarbeidere

Si din mening

*