Q&A: Global energivirksomhet med skyhøye ambisjoner

Uniper er et av de yngste energiforetakene i verden. Det hindrer dem ikke i å være svært ambisiøse når det gjelder digital strategi.

Uniper skiller seg fra andre energiforetak ved at selskapet er et av de yngste. Selskapet ble opprettet for bare to år siden, da det ble skilt ut fra E.ON. I dag har Uniper om lag 12 000 ansatte.

Fra hovedkvarteret i Düsseldorf i Tyskland driver Uniper fire hovedforretningsområder: kraftproduksjon (inkludert vannkraft, gass, kull og kjernekraft), energisalg og trading, energilagring og energitjenester.

CIO Damian Bunyan har vært med Uniper siden selskapet ble opprettet. Nedenfor forteller han om arbeidet for å digitalisere et av verdens yngste energiforetakene innen 2025.

Hva er Unipers digitale strategi, og hvor viktig er det digitale for selskapets overordnede formål?

I en europeisk kontekst, der man prøver å bli mer energieffektiv og mer miljøvennlig, kommer mange av aspektene som bidrar til lønnsomhet i virksomheten i dag ganske enkelt ikke til å eksistere i fremtiden. Derfor er det helt avgjørende for oss å tenke gjennom hvilken virksomhet vi driver, hvilken modell vi har, hvilke kunder vi ønsker å betjene og hvordan.

Som CIO spør jeg derfor hva jeg kan gjøre via digitalisering for å skape en virksomhet for fremtiden. For å svare på spørsmålet; vi holder akkurat nå på med en prosess for å definere vår digitale strategi. Vi kaller den Digital 2025 fordi 2025 er nært nok i tid til å være reelt, men samtidig så langt borte at det får deg til å tenke nytt.

Hvilke umiddelbare prioriteter har du mens denne definisjonen fortsatt er under arbeid?

Grunnleggende it. Mange tenker på hva de kan gjøre med blokkjede, maskinlæring, analyser, algoritmer osv., men hvis det grunnleggende ikke er på plass, kommer man alltid til å få problemer.

Det tvinger meg som CIO til å investere en hel del i det grunnleggende. Selv om mange av disse tingene ikke nødvendigvis har noe business case, må de fortsatt gjøres fordi de danner en stabil plattform som alle de digitale tilbudene kan bygges på.

Derfor bruker jeg mye tid på forflytning til nettskyen, avvikling av datasentre, implementering av programvaredefinerte nettverk, riktig identitetshåndtering og innføring av et helt nytt, Windows 10-basert arbeidsmiljø. Mange av konkurrentene har ikke gjort disse tingene fordi de ikke har kunnet rettferdiggjøre business caset.

Uniper har sagt at kundegrensesnittene skal digitaliseres for å gjøre interaksjonen enklere. Hva innebærer det?

Vi har to tydelige kundetyper. Den første er om lag 1 000 svært store organisasjoner som kjøper kraft og gass fra oss. Den andre er mennesker som driver sin egen energiinfrastruktur. Teknologien setter oss i stand til å interagere mye mer effektivt med begge kundetypene.

For den første gruppen oppretter vi verktøy som skal hjelpe de store kundene med å håndtere sin risiko på en mye mer intelligent måte. Noen ganger kjøper de mer energi enn de trenger, og andre ganger selger de mer enn de har. Det er et stort risikohåndteringsspørsmål.

For den andre gruppen utvikler vi prediktivt vedlikehold. Det kan bety at programvaren hjelper dem med å utføre vedlikehold på en mer prediktiv måte, en ekstern tekniker som analyserer dataene og gir råd, eller til og med en tjeneste der vi driver anlegget for dem.

Innebærer det prediktive vedlikeholdet kunstig intelligens eller maskinlæring?

I svært høy grad. Tenk deg for eksempel en kraftstasjon med en svært stor turbin, der du har sanntidssensorer som er koblet til turbinen. På den måten får man historikk som viser hva som skjedde før det oppsto problemer med turbinen.

Så kan man ta denne sanntidsinformasjonen, mate den inn i et analyseverktøy og forutsi med høy grad av nøyaktighet hvilke deler av turbinen som kommer til å trenge ettersyn de nærmeste dagene eller ukene.

Anleggene kan drives mer effektivt, og det er svært viktig innen kraftproduksjon. I tillegg kan kapitalutgiftene optimeres.

Dette høres kostbart ut. Hvilket syn har du på finansiering?

Jeg har ikke nok penger til å gjennomføre alle prosjektene jeg ønsker. Likevel er jeg motvillig til å knytte digitalisering til kostnadsbesparelser, fordi det hindrer folk i å engasjere seg. Jeg vil heller knytte digitalisering til effektivitet. Hvis du for eksempel driver med regnskap, vil jeg si at «med digitalisering kan jeg hjelpe deg å betale en større andel av fakturaene til riktig tid, og å oppdage fakturaer som er feil.». På den måten har jeg et effektfullt case som fører til at folk blir engasjert.

Det er ikke lenger nyttig for meg å vite bare at vi har en servertilgjengelighet på 99,99 prosent. Det jeg må vite nå, er hvor tilgjengelige kraftstasjonene våre er, hvor mange kunder vi har fakturert til riktig tid.

Når jeg har disse tallene, kan jeg måle hvor effektiv teknologien vår er med tanke på driftsindikatorene. Jeg kan levere et hvilket som helst it-prosjekt. Men jeg trenger at virksomheten uttrykker akkurat hva de ønsker.

Les mer: Framtidssikre IT-løsninger for energibransjen

Les mer: Microsoft Dynamics 365 CRM sikrer Verdo en solid vekst

Si din mening

*