5 områder hvor augmented reality kan transformere din virksomhet

Augmented reality kan bidra til mer effektive arbeidsflyter, bedre produktkvalitet samt smartere og tryggere medarbeidere.

Augmented reality (AR) er fremdeles en ung teknologi, men skal visstnok kunne skape store forandringer i mange bransjer der den integrerte teknologien kan brukes til å sikre mer effektive arbeidsflyter, bedre produktkvalitet samt smartere og tryggere medarbeidere.

Ta for eksempel skipsbygging. Det er en uhyre kompleks virksomhet der det benyttes svært spesialiserte systemer som må inspiseres og vedlikeholdes før, under og etter levering. Verft benytter seg i altfor høy grad av tidkrevende, manuelle oppgaver som kan medføre feil, sikkerhetsrisiko og ineffektivitet.

Men med spesialutviklede headset som kan styres med håndbevegelser, øyebevegelser og talekommandoer, får medarbeiderne hendene relativt frie.

Augmented reality forbedrer disse områdene

Med en slik rik, integrert opplevelse kan augmented reality forbedre fartøyers kvalitet, sikkerhet, leveringstider og generelle ytelse:

• Sikkerhet: Trette og slitne medarbeidere er en vanlig årsak til at det oppstår skader på arbeidsplassen. Med et system for utvidet virkelighet kan arbeidslederen gå rundt på verftet med et AR-headset og få informasjon om spesifikke medarbeidere, f.eks. når de sist tok seg en pause, og hvor mange timer de allerede har arbeidet den dagen eller uken. Informasjonen ville komme fra et personalsystem og gjøres tilgjengelig via en strekkode på klærne til medarbeiderne. Med disse dataene kan det vurderes hvor farlig et miljø eller en oppgave er, og på skjermen på arbeidslederens headset kan systemet vise en «tretthetsindeks» for en aktuell medarbeider.

• Kvalitet: Kvalitetskontroller utføres vanligvis med penn, papir og kamera. Dataene overføres deretter til en sentral server der de blir behandlet. Denne prosessen kan gjøres raskere og mer effektiv ved at ingeniører med AR-headset og kamera utfører kvalitetskontroll på stedet.

• Forebyggende vedlikehold og støtte: Med forbindelse mellom AR-headset og tingenes Internett-baserte data innhentet fra produksjonsutstyr kan en vedlikeholdstekniker gå gjennom verftet og motta statusvarsler for motorer og andre innretninger, eller motta instrukser om hvordan et problem kan avhjelpes.

• Digital utførelse: Mange foretak bruker allerede digital tvillingteknologi til å simulere utførelser. Ved hjelp av utvidet virkelighet kan foretak flytte utførelsen fra en PC til et headset. Ingeniører kan dermed på en helt ny måte «se» hvordan en endring i utførelsen virker inn.

• Medarbeideropplæring: Opplæring av nye medarbeidere kan skje raskere ved hjelp av AR-simuleringer. Forskning viser at medarbeidere er mer engasjerte når de lærer i et AR-basert miljø.

Produksjonen høster større fordeler med augmented reality

Skipsbygging er ett område der AR kan ha dyptgående virkninger, men teknologien kan også anvendes i produksjonsindustrien generelt. Integrerte teknologier som AR har begynt å sette fantasien i sving hos foretak.

I en rapport fra Capgemini Research Institute sa halvparten av de mer enn 700 lederne i bil-, produksjons- og kraftselskapene som var med i undersøkelsen, at de vurderer å bruke AR og virtual reality (VR) i sin virksomhet.

Blant dem som allerede benytter AR og VR, sa 82 prosent at det har innfridd eller overgått forventningene.

Som teknologi er AR svært kompleks og fremdeles svært ung. Brukt riktig og enkelt kan den kan likevel være uhyre kraftig.

Les mer: Augmented reality kan redusere feil og forebygge ulykker

Last ned gratis brosjyre: Slik påvirker Industri 4.0 din bedrift

Si din mening

*