Virksomheters transformasjon vil fortsette

Digitaliseringen av bedriftene vil pågå langt inn i 2020-årene, ifølge en undersøkelse. Det avhenger imidlertid av digitaliseringsstrategiene.

Selv om IT-moderniseringen er i full gang, vil digitaliseringen av bedriftene – den mer strategiske endringen – ta tid. En undersøkelse utført av Leading Edge Forum (LEF) rapporterer at det ikke er så mange eksempler på digitalisering i stor skala i dag, og at arbeidet med en full digitalisering vil løpe langt inn i 2020-årene.

LEF segmenterer faktorer som ofte kalles “digitalisering” i tre romslige kategorier: IT-modernisering, digitalisering av bedrifter og endring i industrien. Selv om IT-moderniseringen er mest utbredt, er digitalisering av bedrifter det viktigste for å få bedrifter fra 1900-tallet til å operere mer som dagens ledere fra det 21. århundre.

Digitalisering av bedrifter handler om hvordan bedrifter kan tilpasse seg store endringer i markedet, enten det er gjennom strategisk endring, forretningsmodell, organisasjon eller kultur (i motsetning til dette handler bransjeendringer om hvordan teknologiledede rivaler tar over for de etablerte).

IT-modernisering og digitalisering av bedrifter er den virkelige digitaliseringen, der den sittende råder. Bransjeendringer handler om total fortrengning, der de nye spillerne vinner.

Kilde: Leading Edge Forum

La oss fokusere på digitalisering av bedrifter. Viktige digitaliseringsstrategier for bedriften, som LEF, inkluderer:

• Et uttalt engasjement for digital ledelse

• Bruken av “brennende plattformer” (krisesituasjoner som helt klart krever store endringer)

• Et skjerpet fokus på dagens digitale markeder

• Bruken av inkubatorer og målrettede oppkjøp

• Spare inn på IT, og heller investere i fremtidsrettete digitale initiativer

Digitalisering mens du jobber

I undersøkelsen bemerket LEF at noen av de mest omfattende eksemplene på digitaliseringen i bedrifter finnes innen teknologisektoren. Microsoft endret fokus fra Windows til databehandling. AT&T måtte raskt omstille seg fra en kablet til en trådløs telekom-leverandør. Dell skiftet fra forbruker-PC-er til å hovedsakelig fokusere på store bedrifter.

Men utenom teknologisektoren er digitalisering i stor skala ikke så vanlig. Få bedrifter føler at de har kommet særlig langt, la oss si at de bare har tilbakelagt 10 til 20 prosent av reisen, noe som styrker LEFs syn på at vi nå ser på digitaliserings-initiativ og -prosesser for bedrifter som vil spenne over store deler av 2020-årene.

En bedrift som er godt i gang med digitaliseringen er Philips, som har fjernet seg mer fra sine tradisjonelle virksomheter for å fokusere på helseteknologi. Denne tilnærmingen, å samkjøre digitaliseringen med et skarpere strategisk fokus ser ut til å virke. Som Jeroen Tas, Royal Philips’ leder for innovasjon og strategi, sa i sitt intervju med LEF:

“Det handler om å digitalisere mens du jobber. Hvis du bare gjør det ene eller det andre, vil du ikke lykkes. Hvis ledere bare fokuserer på å jobbe, har du en ledelse i ubalanse. Du må kunne gjøre eksplisitte avveininger mellom neste kvartal og resultater over 3 til 4 år.”

Mer datadrevet

Et vanlig tema innen digitalisering av bedrifter er å bli mer datadrevet. Folk ser hvordan dagens digitale ledere bruker data, algoritmer og maskinlæring for å automatisere, forutse og løse problemer på måter som tradisjonelle organisasjoner ikke gjør.

I et nylig LEF Study Tour-besøk på Facebook fortalte for eksempel en av Facebooks ingeniører at rundt 80 prosent av den tekniske arbeidsstyrken nå bruker maskinlæring på jobben.

Å lukke det enorme gapet mellom dagens digitale giganter og det tradisjonelle store foretaket er helt klart et langsiktig mål for digitalisering av bedrifter, men foreløpig utvides bare gapet. Som en LEF-klient bemerket:

“Vi har prøvd å være mer datadrevet i et tiår nå, men føler at vi bare er rundt 20 prosent på vei.”

Tiden er inne for å bli en datadrevet bedrift. Bedrifter som tror på en digital fremtid må forberede seg og fortsette reisen.

Les mer: Hvordan virksomheten kan forandres uten at driften blir avbrutt

Les mer: Digital transformation: Får din virksomhet nok ut av den?

Si din mening

*