Hvordan utnytter man potensialet i Industri 4.0 fullt ut?

Digitaliseringen er i ferd med å endre produksjonsverdenen slik vi kjenner den. Hvor begynner man, og hvordan utnytter man potensialet i Industri 4.0 fullt ut?

Digitaliseringen er i ferd med å endre produksjonsverdenen slik vi kjenner den.

Organisasjoner utfordres til å endre på relevante eksisterende prosesser og operasjoner, fra organisasjonskultur, teknologi og operasjonelle prosesser i fabrikken til forsyningskjede, håndtering av produktets livssyklus og håndtering av endrede kundebehov.

Det er en grunn til at det digitale skiftet krever dypt engasjement: Det kan bidra til å skape nye inntektsstrømmer, og til syvende og sist sikre din plass i det globale digitale produksjonsmarkedet. Hvor begynner man, og hvordan utnytter man potensialet i Industri 4.0 fullt ut?

For å svare på dette spørsmålet vil vi se nærmere på trendene i produksjonsmiljøet (vertikal integrasjon), økosystemet rundt (horisontal integrasjon) og det langsiktige perspektivet (bærekraft).

Vertikal integrasjon: Digitalisering av produksjonen

Nøkkelen er full tilkobling av alle produksjonsprosessene i fabrikken. Vertikal integrasjon handler om å få kontroll og oversikt over hele den interne produksjonsprosessen. Hvordan kan arbeidet i fabrikkens produksjonslokaler bli mer effektivt?

Start med å føre informasjonsteknologi og den operasjonelle teknologien (IT/OT) sammen. Denne nye Industri 4.0-trenden innebærer å knytte sammen de to, som hittil har vært separate avdelinger.

Nå må disse avdelingene begynne å snakke med hverandre for å skape oversikt, fleksibilitet og automatisering langs hele produksjonsprosessen.

I tillegg vil fysiske gjenstander som er forbedret med intelligent programvare, såkalte cyber-fysiske produksjonssystemer, tilrettelegge for kommunikasjon, slik at de intelligente produktene og maskinene kobles sammen, “snakker” med hverandre og fungerer sammen.

Med IT/OT-koblingen kan en virksomhet legge inn produksjonsforespørsler i IT-systemet, som kan styre OT og sørge for at produksjonsmiljøet ivaretar de spesifikke behovene. Produkter kan for eksempel designes for å være bevisste på produksjonsprosessen, slik at de kan varsle maskinen når den skal slås på.

Resultatet er et digitalt produksjonslokale med oversiktlige prosesser og større fleksibilitet, der produksjonsoppgavene er tilpasset kundebehov i endring.

Les mer: Smartutstyr styrker fabrikkarbeidere og gir fordeler knyttet til industri 4.0

Horisontal integrasjon: En forsyningskjede som samarbeider

Når de interne delene av virksomheten er koblet sammen, er det tid for å fokusere på det bredere nettverket. Industri 4.0 vinker farvel til den lineære forsyningskjeden.

Forsyningskjeder blir interaktive nettverk som gjør det mulig for deltakerne i økosystemet å kommunisere med hverandre på en måte som fremmer samarbeid, fleksibilitet og tilpasningsevne.

Interaktiviteten åpner for at kunden kan samarbeide mer direkte og hyppigere med leverandører på alle nivåer oppstrøms i prosessen.

I denne sammenhengen ser vi en fremvekst av samarbeidsfokuserte produksjonsplattformer De tar sikte på å tilby et sentralt punkt for forbrukertjenester, koble sammen produksjonsressurser (produksjon som tjeneste) og administrere en samling av fabrikker.

Produksjon som tjeneste fremskynder samarbeidet, siden produsentene på få minutter kan koble seg til potensielle leverandører, som kan sørge for ekstra maskinkapasitet og produksjon av bestemte deler.

Mange produksjonsvirksomheter utvikler seg også i en annen retning: De tilbyr plattformer for nye tjenester som forbinder smarte produkter med maskiner, og samler data fra Tingenes internett (IoT).

Produksjonsvirksomheter etablerer plattformer som gir uavhengige tjenesteleverandører mulighet til å utvikle og dele nye tjenester som knytter sammen produkter, fabrikker, systemer og maskiner, og deretter tar i bruk dataene fra de smarte produktene.

Bærekraft: Den digitale livssyklusen trenger mer omtanke

Industri 4.0 krever omtanke for produktet gjennom hele livssyklusen. Produktene er ikke lenger bare fysiske; nå er de utstyrt med smarte programvarekomponenter.

Mens den fysiske delen forblir den samme, må programvarekomponentene hele tiden tilpasse seg eksterne endringer. Dette inkluderer programvareoppdateringer, overvåking for å forhindre og unngå feil, oppdatering av API-er for å sikre at de fungerer med andre produkter, samt at de beskytter produktet mot potensielle cyberangrep.

Et annet sentralt tema er å ha en strategi for “et neste liv”. Det er viktig å ha all informasjon om materialene som er brukt, slik at man kan identifisere mulighetene for gjenbruk og resirkulering. Smarte produkter bruker sjeldne og dyre mineraler og materialer som kan gjenbrukes.

Et godt eksempel er plattformen International Material Data System (IMDS) i bilindustrien. IMDS samler, vedlikeholder og analyserer informasjon om alle materialer som brukes av bilprodusenter globalt. Dette gjør det mulig å spore materialer og kjemiske sammensetninger, noe som bidrar til at deler og materialer kan gjenbrukes.

Last ned guiden: Slik påvirker Industri 4.0 din bedrift

Les mer: Industri 4.0 overtar verden – men ikke alle hopper på toget like fort

Si din mening

*