Industri 4.0 krever en moderne teknologiplattform

Skal man få effekt av Industri 4.0, må man redusere IT-kompleksiteten. Det er forutsetningen om produksjonsindustrien skal ta nye tjenester og teknologier i bruk. Start med å tenke helhetlig og bygge én plattform.

Mange har sagt og ment mye om Industri 4.0, men hva konkret kan produksjonsindustrien få ut av den fjerde industrielle revolusjonen? Her får du en oversikt over tre viktige tiltak og hvilke innsparinger de kan gi.

Konsulentselskapet McKinsey har utviklet et “kompass” med til sammen åtte ulike trender som påvirker industrivirksomhetene. “Kompasset” kan brukes for å finne ut hvilke teknologier som trengs for å lede ditt produksjonsselskap i ønsket retning.

Men skal man lykkes, kreves det at man investerer i en moderne teknologiplattform.

Tenk helhetlig og bygg én plattform

For at bedriften skal kunne få full uttelling for sine investeringer på området, bør man imidlertid tenke helhetlig og koordinert på tvers av organisasjonen. Produksjonsbedriften bør også ha et solid og moderne ERP-system som kan bidra til å måle resultater, levere tallmateriale for oppfølging, forecasting og koordinering av innsatsen.

Microsoft Dynamics 365 er et eksempel på et system som kan egne seg godt til dette, gitt at det blir implementert på riktig måte. Det finnes allerede eksempler på nyskapende, norske bedrifter som med DXCs hjelp har tatt dette inn over seg. Batteriprodusenten Corvus Energy er et eksempel.

– Det var klart fra starten at vi skulle ha en skybasert ERP-løsning. Da vi undersøkte markedet ble det tidlig klart at Microsofts Dynamics 365-plattform er ledende i dag. I tillegg kan Dynamics 365 enkelt utvides med nye løsninger fra Microsoft-skyen Azure, samt kobles til andre systemer, forteller Gisle Frydenlund, Executive Vice President Operations i Corvus Energy.

– Med det nye ERP-systemet får vi veldig god kontroll over alle komponentene vi bruker i batteriproduksjonen. De gir oss enda bedre produktkontroll samtidig som det forenkler kontinuerlig kvalitetsforbedring. Nå kan vi, ved hjelp av sensorteknologi og tingenes internett (IoT), samle inn data fra batterier i bruk ute på skipene. Dataene blir så analysert i sanntid og kan brukes direkte til å justere produksjonen på fabrikken i Bergen, fortsetter Frydenlund.

Store besparelser

Når fundamentet er på plass, kan man starte med å ta i bruk noen av teknologiene som til sammen utgjør Industri 4.0.

Undersøkelser viser at produksjonsselskaper verden over er på helt ulike steder i sin iver etter å implementere Industri 4.0-teknologiene, men det er ingen grunn til å vente.

McKinsey trekker frem to områder som gir store besparelser for mange innen produksjonsindustrien: Å utnytte maskinparken bedre, optimalisere arbeidsinnsatsen og i sikrere anslag av fremtidig etterspørsel.

Stikkordet for begge områdene er innsamling av data. De aller fleste selskaper kan samle inn mer data fra egen virksomhet og utnytte dem bedre. Hva må vi vite mer om? Hvilke data gir flest fordeler? Hvilke data taper selskapet mest på å ikke ha? Hvilke teknologier ville gitt størst avkastning for selskapet i dagens situasjon?

1. Utnytt maskinparken bedre

Her handler det om å skape fleksibilitet i produksjonsutstyret, samle vedlikehold og kontrollarbeid i fjernleveranser der det er mulig samt ta i bruk prediktivt vedlikehold og Augmented Reality (forbedret eller utvidet virkelighet) i forbindelse med reparasjoner eller service. Dette kan faktisk redusere nedetiden på maskinparken med 30–50 prosent.

2. Øk produktiviteten

Produktiviteten kan i enkelte produksjonsbedrifter økes med 45–55 prosent, særlig i industriselskaper hvor det er stort innslag av kunnskapsarbeidere som utfører oppgaver som kan automatiseres. Slik optimalisering av arbeidsinnsatsen handler om å skape bedre samarbeid mellom mennesker og roboter, etablere fjernlevert (og gjerne automatisert) tilsyn og kontroll, innføre digital ytelsesstyring, og altså automatisere kunnskapsarbeid der dette lar seg gjøre.

3. Forbedre forecasting

Størst forbedring ser man imidlertid når man skal anslå og budsjettere fremtidig tilbud og etterspørsel, såkalt forecasting. Her kan datadrevet etterspørselsprediksjon og datadrevet design for verdioptimalisering gjøre anslagene opptil 85 prosent mer nøyaktig – hvilket også åpner interessante muligheter.

Flere gevinster

McKinsey ramser også opp andre gevinster med Industri 4.0-teknoloigen. Noen industribedrifter kan redusere lagerholdskostnadene med 20–50 prosent, og bedre leveransehastigheten med tilsvarende effektivitet.
Andre produksjonsselskaper kan redusere vedlikeholds- og garantikostnadene med 10–40 prosent, og innføre elementer i produksjonen som kan redusere kostnader – realistisk med inntil 10–20 prosent – samtidig som man opprettholder eller forsterker kvaliteten.

Last ned gratis brosjyre: Slik påvirker Industri 4.0 din bedrift

Les mer: Industri 4.0 overtar verden – men ikke alle hopper på toget like fort

Si din mening

*