Microsoft Dynamics 365 booster Industri 4.0

Her får du åtte grunner for at Dynamics 365 er riktig for bedriftens satsing på Industri 4.0.

Produksjonsbedrifter trenger et robust forretningssystem som fundament for sin virksomhet, ikke minst om man skal lykkes i å hente ut mulighetene i Industri 4.0.

Med Dynamics har Microsoft hjulpet produksjonsbedrifter med å strømlinjeforme sine prosesser i over to tiår med trinnvise systemforbedringer underveis. Sommeren 2016 tok imidlertid Microsoft et syvmils steg med systemet og lanserte Dynamics 365 og løftet med det sine forretningssystemer opp I skyen.

Med skyplattformen endret IT-giganten måten ERP-systemer leveres på. Her er noen av de største endringene:

  • Med Dynamics 365 tar Microsoft et større ansvar for løsningen ute hos brukerne med kontinuerlig videreutvikling og oppdateringer.
  • Med Dynamics 365 har Microsoft laget en plattform hvor data kan utveksles mellom en rekke funksjoner, systemer og løsninger – ikke bare innad i forretningssystemet.
  • Med Dynamics 365 bryter Microsoft også ned det kunstige systemskillet mellom ERP og CRM samt mellom andre deler av forretningssystemer.

Fenomenal etterspørsel etter Dynamics 365

Som følge av ovenstående opplever Microsoft i dag en fenomenal etterspørsel etter Dynamics 365.
I tillegg er skybaserte Dynamics 365 enklere å integrere mot andre Microsoft-løsninger samt tredjeparts løsninger. Plattformen utvikles også med modulbaserte løsninger, som gjør det enklere å koble på løsninger og teknologier som man trenger for sin forretning. Det gjør det smart å bruke Dynamics 365 som fundament for Industri 4.0.

Under får du åtte gode grunner til at Dynamics 365 gjør det enklere å ta tak i Industri 4.0.

1. Optimaliser leverandørkjeden

Det kan være krevende å holde full oversikt over moderne leverandørkjeder. Det er derfor viktig å kunne koble sammen data fra virksomheten, leverandører og eksterne eller offentlige kilder, og samtidig benytte kunstig intelligens og maskinlæring for bedre å se sammenhengene mellom dem.

2. Robust prosjektledelse

Lite frustrerer mer enn dårlig prosjektledelse. Uten et oppdatert, nøyaktig bilde av kostnader, innsatsfaktorer og omsetningstall gjennom hele prosjektet, er veien kort til å bomme på prosjektmålene. Dynamics 365 gjør det lett for virksomheter å ta pulsen på driftsrelaterte faktorer, visualisere dem i Power BI eller dashboards, og måle dem mot KPI-er. I tillegg kan man åpne for intelligent og relevant oppgavefordeling for å sikre god ressursutnyttelse.

3. Full innsikt i driften

Dynamics 365 kan integrere og visualisere data fra hele leverandørkjeden slik at produksjonsbedrifter kan oppnå kraftig forbedret kommunikasjon mellom produksjon, leverandører, serviceavdeling og salgsfolk. Dette forbedrer samhandlingen. Dessuten kan et samlet blikk på hele virksomhetens produksjonsdata, fordelt på produkter og ressurser, bidra til ytterligere driftsoptimalisering.

Les også: Teknisk gjeld hindrer forretningen

4. Utnytt maskinparken bedre

Sensorer og tingenes internett (IoT) gir virksomheter ny innsikt i hvordan maskiner og andre innsatsfaktorer i produksjonen benyttes, yter og fungerer. Med Dynamics 365 i denne miksen, kan denne innsikten settes i et system som gjør maskinlæring og kunstig intelligens enklere å ta i bruk.

5. Få fart på innovasjonen

Fordi Dynamics 365 gir bedre oversikt over virksomheten, viser løsningen også tydeligere hvor drift kan optimaliseres, prosesser forkortes og kostnader reduseres. Når data om produkter, kunder og produktivitet analyseres løpende, kan produksjonsbedrifter enklere gjøre kontinuerlige forbedringer.

6. Skap bedre kundeopplevelser

Teknologiutviklingen har gitt kundene høyere forventninger, og fordelene ved å ha alle data om kunder og virksomhet i ett og samme system burde da være åpenbare. Dynamics 365 gjør det enkelt å lete frem oppdatert informasjon om produksjons- eller ordrestatus – i tråd med forventningene. Dynamics 365 tilbyr også prediktiv analysering og intelligent rapportering, slik at hver enkelt kunde kan håndteres individuelt basert på kjøpshistorikk, ordrestørrelse eller andre parametere.

7. Utnytt virksomhetens data bedre

All ny teknologi i moderne produksjonsbedrifter skaper enorme mengder data. Hvis disse dataene lever i ulike systemer, blir det vanskelig å danne seg et helhetlig bilde av dem. Samlet i Dynamics 365 kan kunstig intelligens gjøre det mye enklere å hente innsikt fra dataene. I noen bransjer vil man kunne gjøre lang mer nøyaktige prediksjoner og kunne forutsi etterspørsel med utgangspunkt i sesongsvingninger og markedstrender. Da kan produksjonen optimaliseres for å sikre at den møter etterspørselen og hindrer sløsing.

8. Enklere å jobbe off-site

Mange bedrifter har teknikere eller andre fagpersoner som er mye ute. Dynamics 365 hjelper dem å bruke tiden mer effektivt. Med sanntids GPS-tracking og automatiserte tale- eller tekstmeldinger kan de holde kunden bedre informert om oppmøtetider. Dynamics 365 kan dessuten gi alle ansatte, uansett hvor de er, oppdatert innsikt i produksjon, ordresituasjon, lagerkapasitet og annet som kan gjøre veien være kort til ekstra omsetning.

Last ned gratis brosjyre: Slik påvirker Industri 4.0 din bedrift

Les mer: Industri 4.0 overtar verden – men ikke alle hopper på toget like fort

Si din mening

*